Management of patients with deep vein thrombosis during the pandemic

Deep Venous Thrombosis


Abstract views: 129 / PDF downloads: 56

Authors

  • Hasan EKİM Bozok Üniversitesi
  • Meral EKİM

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10048537

Keywords:

Deep Vein Thrombosis, Warfarin, Coumadin, Rivaroxaban

Abstract

Giriş: Venöz tromboembolizm (VTE), derin ven trombozu (DVT) ve akut pulmoner emboli (PE) dahil olmak üzere venöz dolaşımda oluşan tüm patolojik trombozların genel adıdır. Amacımız pandemi döneminde DVT nedeniyle tedavi edilen hastaların sonuçlarını değerlendirmek ve antikoagülan tedavide kullanılan ilaçların etkilerini ilgili literatür ışığında tartışmaktır.

Hastalar ve metot: Çalışmamız Nisan 2020 ile Nisan 2022 tarihleri arasında DVT nedeniyle tedavi edilen 25 hastayı kapsamaktadır. Hastaların tedavisinde düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH) ve varfarin (coumadin) birlikte başlandı. International Normalized Ratio (INR) değeri aralıklı olarak ölçülerek varfarin dozu ayarlandı. INR değerinin 2-3 arasında sürdürülmesi hedeflendi. INR hedef değerlerde sürdürülemeyen hastalarda varfarin tedavisi sonlandırılarak rivaroksaban ile tedavisine geçildi.

Bulgular: Çalışma kapsamına giren 14 (% 56) kadın ve 11 (%44)  erkek hasta vardı. Yaşları 21 ile 85 arasında değişmekte ve ortalama yaş ise 56.12±17.39 yıl idi. DVT, 10 hastada sağ alt ekstremitede 15 hastadaysa sol alt ekstremitede lokalizeydi. D vitamini düzeyi bir kadın hastada normal düzeydeydi, diğer 24 hastada D vitamini eksikliği vardı. Hastalardan dördü hariç INR değerleri hedeflenen değerlerde sürdürüldü.. INR düzeyi 4,5 ve 4,8 olan iki hastada hafif burun kanaması oldu. Hastalarımızda başka bir komplikasyon olmadı.

 Sonuç: Hastaların alkol, bitkisel takviye ürünleri kullanmamaları ve diyetlerinde aşırı değişiklikler yapmamaları halinde serimizde olduğu gibi pandemi döneminde bile birçok hastada varfarin tedavisiyle antikoagülan tedavi sürdürülebilir. Varfarin tedavisi ile hedef INR değerlerini sürdüremeyen az sayıda DVT hastasında rivaroksaban veya diğer yeni direkt oral antikoagülan ilaçlarla tedaviye geçebilir.

References

Erol G, Kubat E, Kadan M, Karabacak K, Sicim H, Doğancı S, et al. Rivaroxaban use in the treatment of deep vein thrombosis: A single center experience. Turk J Vasc Surg 2019;28(1):9-14.

Ma N, Yang Y, Liu X, Li S, Qin Z, Li J. Plasma metabonomics and proteomics studies on the anti-thrombosis mechanism of aspirin eugenol ester in rat tail thrombosis model. J Proteomics. 2020;215:103631. doi: 10.1016/j.jprot.2019.103631. Epub 2019 Dec 28. PMID: 31891783.

von Brühl, M.L.; Stark, K.; Steinhart, A.; Chandraratne, S.; Konrad, I.; Lorenz, M.; Khandoga, A.; Tirniceriu, A.; Coletti, R.; Köllnberger, M.; et al. Monocytes, neutrophils, and platelets cooperate to initiate and propagate venous thrombosis in mice in vivo. J. Exp. Med. 2012, 209, 819–835.

Kow CS, Sunter W, Bain A, Zaidi STR, Hasan SS. Management of Outpatient Warfarin Therapy amid COVID-19 Pandemic: A Practical Guide. Am J Cardiovasc Drugs. 2020;20(4):301-309. doi: 10.1007/s40256-020-00415-z. PMID: 32458370; PMCID: PMC7247959.

Nutescu EA, Shapiro NL, Ibrahim S, West P. Warfarin and its interactions with foods, herbs and other dietary supplements. Expert Opin Drug Saf. 2006;5(3):433-51. doi: 10.1517/14740338.5.3.433. PMID: 16610971.

Di Minno A, Frigerio B, Spadarella G, Ravani A, Sansaro D, Amato M, et al. Old and new oral anticoagulants: Food, herbal medicines and drug interactions. Blood Rev 2017;31:193-203.

Licata A, Puccia F, Lombardo V, Serruto A, Minissale MG, Morreale I, Giannitrapani L, Soresi M, Montalto G, Almasio PL. Rivaroxaban-induced hepatotoxicity: review of the literature and report of new cases. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2018;30(2):226-232. doi: 10.1097/MEG.0000000000001030. PMID: 29120909.

Soyer NA. Akılcı ilaç kullanımı: Yeni nesil oral antikoagülanlar. Ege Journal of Medicine 2021; 60: Ek Sayı /Supplement 32-35.

Minighin EC, Bragança KP, Anastácio LR. Warfarin drug interaction with vitamin K and other foodstuffs. Rev Chil Nutr 2020; 47(3): 470-477.

Havrda DE, Mai T, Chonlahan J. Enhanced antithrombotic effect of warfarin associated with low-dose alcohol consumption. Pharmacotherapy. 2005;25(2):303-7. doi: 10.1592/phco.25.2.303.56955. PMID: 15767245.

Durak VA, Koksal O. Yeni Kuşak Oral Antikoagülanlara Bağlı Kanamalarda Acil Servis Yönetimi. Anatolian J Emerg Med 2020;3(2); 62-65.

Işık F, İnci Ü, Akyüz A. Dabigatran Kullanımı Sonrası Yüksek INR ve aPTT'ye Bağlı Ciddi Üriner Kanama: Olgu Sunumu Van Tıp Derg 2023; 30 (1): 105-107.

Zafar F, Iqbal AM, Mubarik A, Rojas M, Muddassir S. Rivaroxaban-Induced Acute Interstitial Nephritis: A Case Report. Am J Case Rep. 2019;20:1719-1722. doi: 10.12659/AJCR.917492. PMID: 31748498; PMCID: PMC6883982.

Barnes GD, Kurtz B. Direct oral anticoagulants: unique properties and practical approaches to management. Heart 2016; 102 (20): 1620-6.

Perzborn E, Strassburger J, Wilmen A, Pohlmann J, Roehrig S, Schlemmer KH, et al. In vitro and in vivo studies of the novel antithrombotic agent BAY 59-7939--an oral, direct Factor Xa inhibitor. J Thromb Haemost 2005;3:514-21.

Highlights of prescribing information of rivaroxaban for FDA approval. Available from: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/202439s017lbl.

Ferreira T, Huber SC, de Moraes Martinelli B, Junior AL, Menezes FH, Orsi FA, et al. Low prevalence of Post-thrombotic syndrome in patients treated with rivaroxaban. Vascul Pharmacol. 2020;124:106608. doi: 10.1016/j.vph.2019.106608. Epub 2019 Oct 31. Erratum in: Vascul Pharmacol. 2020 Oct - Nov;133-134:106780. PMID: 31678199.

Prandoni P, Lensing AW, Prins MH, Pesavento R, Piccioli A, Sartori MT, Tormene D, Milan M, Vedovetto V, Noventa F, Villalta S, Harenberg J. The impact of residual thrombosis on the long-term outcome of patients with deep venous thrombosis treated with conventional anticoagulation. Semin Thromb Hemost. 2015 ;41(2):133-40. doi: 10.1055/s-0035-1544161. Epub 2015 Feb 15. PMID: 25682083

Kahn SR, Partsch H, Vedantham S, Prandoni P, Kearon C; Subcommittee on Control of Anticoagulation of the Scientific and Standardization Committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Definition of post-thrombotic syndrome of the leg for use in clinical investigations: a recommendation for standardization. J Thromb Haemost. 2009 ;7(5):879-83. doi: 10.1111/j.1538-7836.2009.03294.x. Epub 2009 Jan 19. PMID: 19175497.

Castellucci LA, de Wit K, Garcia D, Ortel TL, Le Gal G. Extended anticoagulation for unprovoked venous thromboembolism. Res Pract Thromb Haemost 2018;2:529-34.

Houghton DE, Lekah A, Macedo TA, Hodge D, Saadiq RA, Little Y, Casanegra AI, et al. Resolution of acute lower extremity deep vein thrombosis with rivaroxaban compared to warfarin. J Thromb Thrombolysis. 2020;49(2):199-205. doi: 10.1007/s11239-019-01932-8. PMID: 31422520.

Altay S, Yıldırımtürk Ö, Çakmak HA, Aşkın L, Sinan ÜY, Beşli F, et al. New oral anticoagulants-TURKey (NOAC-TURK): Multicenter cross-sectional study. Anatol J Cardiol 2017;17:353-61.

Milling TJ Jr, Ziebell CM. A review of reversal of oral anticoagulants, old and new, in major bleeding and the need for urgent surgery. Trends Cardiovasc Med 2019. pii: S1050-1738 (19) 30041-6.

Shoeb M, Fang MC. Assessing bleeding risk in patients taking anticoagulants. J Thromb Thrombolysis 2013;35:312-9.

Desai J, Kolb JM, Weitz JI, Aisenberg J. Gastrointestinal bleeding with the new oral anticoagulants--defining the issues and the management strategies. Thromb Haemost 2013;110:205-12.

Downloads

Published

2023-10-28

How to Cite

EKİM, H., & EKİM, M. (2023). Management of patients with deep vein thrombosis during the pandemic: Deep Venous Thrombosis. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 8(4), 1029–1035. https://doi.org/10.5281/zenodo.10048537

Issue

Section

Articles