The Examination of Developmental Evaluation Tools Used in The Theses of Graduate Theses in Turkey


Abstract views: 164 / PDF downloads: 125

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7601616

Keywords:

Child development, Development, Developmental Assessment, Development Test

Abstract

Children are in constant growth and development. It is rather important to evaluate the development of those children in the process of growth and development. The child development studies help the improvement of realistic expectations about children, the immediate recognition of the children’s behavior that deviates from normal during improvement period and the making of a proper direction. The specialists studying over children can evaluate the development of child by using formal and informal tools. Standardized and/or non-standardized measurement tools are used in the evaluation of developments in Turkey, and the studies using these tools are published in the literature. One of the important problems related to infancy and early childhood period in our country is stated as the fact that developmental evaluations of children in this period are conducted using methods with no scientific validity from time to time. Therefore, the studies for determining the developmental evaluation tools used in studies made to determine children is gaining importance. Depending on this, it is aimed to investigate the tools of developmental evaluation used in graduate theses in Turkey. This study was made with document analysis method, one of the qualitative research methods. Criterion sampling method was used for determining the sampling. The use of developmental evaluation tools in graduate theses archived by the Higher Education Council National Thesis Center and the publication of the thesis in the last fifteen years were accepted as criteria in the study and 298 graduate theses meeting this criterion were examined. According to the results of this study, it was concluded that standardized developmental assessment tools are widely used in Turkey in graduate theses, the most frequently used tools are "Denver II Developmental Assessment Tools" and "Ankara Developmental Screening Inventory", and developmental assessment tools are frequently used in hospitals.  When examined in sampling groups, it was determined that they commonly focused on children in early childhood period.  Conclusion, developmental assessment is too important to reduce to a single tool. It should be noted that developmental assessment is comprehensive and the result of the assessment affects the life of the child and the family.

 

References

Bayhan, N. P. (2016). Erken müdahalede her şeyin başlangıcı: Çocuk gelişimi, tarama, değerlendirme ve tanılama. In: Erken müdahalede ilk aşama: Tanılama. Baysal MN, Güçiz Doğan B, ed. s.68-69. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Bertan, M., Haznedaroğlu, D., Koln, P., Yurdakök, K., Güçiz, B. D. (2009). Ülkemizde erken çocukluk gelişimine ilişkin yapılan çalışmaların derlenmesi (2000-2007). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52(1), 1-8.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. 20. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Carman, K.B., Kayhan, M., Bilge, U., Dinleyici, M., Balcıoğlu, H., Yarar, C., Dinleyici, E., Ünlüoğlu, İ. (2017). Aile hekimlerinin gelişimsel tarama testleri hakkındaki bilgi düzeylerinin ve uygulama alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Osmangazi Tıp Dergisi, 39(3), 44-48.

Child Development National Core Curriculum. (2016). Çocuk Gelişimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2016. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/cocuk_gelisimi_cekirdek_egitim_programi.pdf

Demirci, A., Kartal, M. (2012). Çocukluk dönemine ait önemli bir sorun: Gelişme geriliği ve erken tanının önemi. The Journal of Turkish Family Physician, 3(4), 1-6.

Doğan Keskin, A., Karaaslan, B. T. (2022). Çocukların gelişimlerinin değerlendirilmesi ve özel gereksinim raporlarının düzenlenmesi sürecinde çocuk gelişimcinin rolü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 54(3), 487-496.

Işıkoğlu Erdoğan, N., Canbeldek, M. (2017). Erken çocukluk eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 1306-1327.

İnce, H., Say, G.N., Başaran, A., Çağlar Akoğlu, S., Bekaroğlu, A., Taşdemir, H.A. (2022). Konuşma geriliği etiyolojisinde rol oynayan faktörlerin çocuk nörolojisi perspektifinden incelenmesi. Türkiye Çocuk Hast Derg, 16, 264-269.

Johnson, S., Marlow, N. (2006). Developmental screen or developmental testing?. Early human development, 82(3), 173-183.

Karaaslan, T. (2016). Gelişimin değerlendirilmesi, izlenmesi ve desteklenmesinde klinik ve iletişim beceri eğitimi neden gereklidir?. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 4(2), 17-31.

Koç Başaran, Y. (2017). Sosyal bilimlerde örnekleme kuramı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (47), 480-495.

Kurnaz Adıbatmaz, F.B., Özyürek, A. (2019). Erken çocukluk döneminde gelişimsel değerlendirmenin önemi: GEÇDA sonuçları örneği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 1321-1344.

Lipkin, P.H., Macias, M.M. (2020). Promoting optimal development: identifying infants and young children with developmental disorders through developmental surveillance and screening. Pediatrics, 145(1), e20193449. https://doi.org/10.1542/peds.2019-3449

Morelli, D.L., Pati, S., Butler, A., Blum, N.J., Gerdes, M., Pinto-Martin, J., Guevara, J.P. (2014). Challenges to implementation of developmental screening in urban primary care: a mixed methods study. BMC Pediatrics, 14(1), 1-11.

Öztürk Ertem, İ. (2005). İlk üç yaşta gelişimsel sorunları olan çocuklar: üç sorun ve üç çözüm. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(02), 13-25.

Rydz, D., Shevell, M. I., Majnemer, A., Oskoui, M. (2005). Topical review: Developmental screening. Journal of Child Neurology, 20(1), 4-21.

Salık, H., Aral, N (2022). Türkiye’de çocuğu tanıma ve değerlendirmede kullanılan standart testlerin incelenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(1), 15-30.

Smith, J.T. (2014). Erken çocukluk döneminde gelişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Tunçeli, H. İ., Zembat, R. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişimin değerlendirilmesi ve önemi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-12.

Turkish Language Association (2022). Sözlük. https://sozluk.gov.tr/

Yükseköğretim istatistikleri. 2021-2022 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri https://istatistik.yok.gov.tr/

Downloads

Published

2023-02-04

How to Cite

ARAL, N., ÖZTÜRK, N., & DOĞAN KESKİN, A. (2023). The Examination of Developmental Evaluation Tools Used in The Theses of Graduate Theses in Turkey. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 8(1), 84–90. https://doi.org/10.5281/zenodo.7601616

Issue

Section

Articles