Pain Management in Newborns


Abstract views: 192 / PDF downloads: 116

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7927203

Keywords:

Newborn, Pain management, Pharmacological and non-pharmacological methods

Abstract

There was a widespread misconception that newborns cannot feel or remember pain since their nervous systems are underdeveloped. However, a good deal of research has shown that newborns feel and remember the pain. The presence of pain is known as a major stress factor for newborns. The pain experienced by newborns negatively influences their feeding patterns, adaptation to the outside world, length of hospitalization, growth and interactions with their families. In addition to these, such experience causes physiological, behavioral and metabolic problems in newborns. The inability of newborns to verbally express their pain is one of the most important problems encountered in pain evaluation, and it imposes an important role on health professionals in pain assessment. In the evaluation of pain, pain scales appropriate for the development of the newborn should be used. The correct evaluation of the scale used in the assessment of pain by health professionals is essential. The aim of pain control is to reduce painful interventions, control the pain as early as possible and prevent the newborn from being exposed to chronic pain. Pharmacological and non-pharmacological methods are used in the pain management of newborns. The American Academy of Pediatrics (AAP) guidelines recommend the use of non-pharmacological methods to reduce pain from invasive procedures in newborns. Research has revealed that being cost-effective and easy-to-apply are the main reasons for nurses' preference for non-pharmacological methods. Additionally, their effectiveness increases when non-pharmacological methods are used together. It is recommended to expand the application of non-pharmacological methods, create standard pain assessment tools for nurses, and establish evidence-based guidelines for their use in pain management.

Author Biography

Meltem ASLAN, HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Devam ediyor (Tez aşamasında)

Haliç Üniversitesi Doktora, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

2015

İstanbul Medipol Üniversitesi Yüksek Lisans, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Tezli)

2016                             

Anadolu Üniversitesi Lisans, İşletme Bölümü

2012                             

İstanbul Bilim Üniversitesi Lisans, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Bölümü

MESLEKİ DENEYİM

 

2018-                               

T.C. Sağlık Bakanlığı   İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

(Pediatri KVC Yoğun Bakım)

2012-2018

Acıbadem Sağlık Grubu

(Yenidoğan Yoğun Bakım)

 

 

 

                             

References

Akcan, E., Polat, S. (2017). Yenidoğanlarda Ağrı ve Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3, 64-69.

Akça, K. (2014). Beyaz Gürültünün Yenidoğanlarda Emme Başarısına Etkisi.Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Aliefendioğlu, D., Güzoğlu, N. (2015). Yenidoğanda Ağrı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 58, 35-42.

Anand, KJS., Hicley, PR. (1987). Pain and its effects in the human neonate and fetus. NEJM, 317(21), 1321-1329.

Anand, KJS. (2001). Consensus statement for the prevention management of pain in the newborn. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 155(2), 173-80.

Arpacı, T., Altay, N. (2017). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım: Güncel Yaklaşımlar. Türkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri, 9(3), 245-254.

Axelin, A., Salantera, S., Lehtonen, L. (2006). Facilitated tucking by parents” in pain managment of preterm infants: A randomized crossover trial. Early Human Development, 82(4), 241-247.

Cırık, V.A., Efe, E. (2020). Orogastrik Tüp Takma İşlemindeki Ağrıyı Azaltmada Önerilen Nonfarmakolojik Yöntemlere Karşın Sınırlı Sayıda Çalışma: Literatür Değerlendirmesi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 12(2), 263-71.

Cignacco, E., Mueller, R., Hamers, J., Gessler, P. (2004). Pain assessment in the neonate using the Bernese Pain Scale for Neonates. Early Human Development, 78(2), 125-31.

Debillion, T., Zupan, V., Ravault, N. (2001). Development, and initial validation of the edin scale, a new tool for assessing prolonged pain in preterm infants. Arch Dis Child, 85(1), 36-41.

Derebent, E., Yiğit, R. (2006). Yenidoğanda ağrı ve yönetim. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(2), 42-49.

Erenoğlu, R. (2015). Dokunma ve Terapötik Dokunma. Başer, M., Taşcı, S. (Ed.). Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamaları (pp. 149-152). Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi.

Eroğlu, A., Arslan, S. (2018). Yenidoğanda ağrının algılanması, değerlendirilmesi ve yönetimi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 52-60.

Grunau, RV., Craig, KD. (1987). Pain expression in neonates: facial action and cry. Pain, 28(3), 395-410.

Halimaa, S. L., Vehvilainen-Julkunen, K., Heinonen, K. (2001). Knowledge, assessment, and management of pain related to nursing procedures used with premature babies: questionnaire study for caregivers. International Journal of Nursing Practice, 7(6), 422-430.

Hall, R.W. (2012). Anesthesia and analgesia in the NICU. Clin Perinatol, 39(1), 239-54.

Harrison, D., Reszel, J., Bueno, M., Sampson, M., Shah, V.S., Taddio, A., Larocque, C., Turner, L. (2016). Breastfeeding for procedural pain in infants beyond the neonatal period. Cochrane Database of Systematic Reviews, (10), 1-42.

Herrington, C. (2017). Reducing pain of heelstick in premature infants with Gentle Human Touch.Doctor of Philosophy. Wayne State University.

Hummel, P., Puchalski, M., Creech, SD., Weiss, MG. (2008). Clinical reliability, and validity of the N-PASS: neonatal pain, agitation, and sedation scale with prolonged pain. Journal of Perinatology, 28(1), 55-60.

Joyce, BA., Keck, JF., Gerkensmeyer, J. (2001). Evaluation of pain management Interventions for neonatal circumcision pain, Journal of Pediatric Health Care, 15(3), 114-124.

Kocaman, G. (1994). Ağrı- Hemşirelik Yaklaşımları, İzmir, Saray Tıp Kitabevi.

Krechel, SW., Bildner, J. (1995). Cries: a new neonatal postoperative pain measurement score. Initial testing of validity and reliability. Pediatric Anesthesia, 5(1), 53-61.

Lawrence, J., Alcock, D., McGrath, P., Kay, J., MacMurray, SB., Dulberg, C. (1993). The development of a tool to assess neonatal pain. Neonatal Network, 12(6), 59-64.

Locatelli, C., Bellieni, C.V. (2017). Sensorial saturation and neonatal pain: A review. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 31(23), 3209–3213.

Lopez, O., Subramanian, P., Rahmat, N., Theam, L.C., Chinna, K., Rosli, R. (2015). The Effect of Facilitated Tucking on Procedural Pain Control among Premature Babies. J Clin Nurs, 24(1-2), 183-191.

Lundqvist, P., Kleberg, A., Edberg, AK., Larsson, BA., Hellstrom-Westas, L., Norman, E. (2014). Development and psychometric properties of the Swedish ALPS-Neo pain and stress assessment scale for newborn infants. Acta Paediatr, (103), 833-839.

Marchant, A. (2014). Neonates do not feel pain: a critical review of the evidence. Bioscience Horizons, (7), 1-9.

Melo G. M. de, A. L. P. d. A. Lélis, Moura A. F. de, Cardoso M. V. L. M. L., Silva V. M. Da. (2014). Pain assesment scales in newborns integrative review. Revista paulista de pediatria, 32(4), 395-402.

Ovalı, F. (2002) Yenidoğanlarda ağrının önlenmesi. Dağoğlu T, Görak G.(Ed.) Temel neonatoloji ve hemşirelik ilkeleri (pp. 695-702), İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.

Özlü, F., Tunç A., Yıldızdaş, H.Y. (2017). Geç Prematüre Doğan Bebeklerin Sorunları, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 26(4), 521-539.

Özyazıcıoğlu, N., Çelebioğlu, A. (2008). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin yenidoğanda ağrıya ilişkin bilgi ve görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(3), 9-16.

Panagıotıdıs, J., Lahav, A. (2010). Simulation of Prenatal Maternal Sounds in NICU İncubators: A Pilot Safety and Feasibility Study. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, (3), 106-109.

Prevention and Management of Pain in the Neonate. Official Journal of the American Academy of Pediatrics. (2006), 118(5), 2231-41.

Stevens, B., Johnston, C., Patrica, P, et al. (1996). Premature infant pain profile: Devolopment and initial validation. Clinical Journal of Pain, 12, 13-22.

Stevens, B., Yamada, J., Ohlsson, A. (2010). Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures, The Cochrane database of systematic reviews, no. 1, p. Cd001069, Jan 20.

Stevens, B., Yamada, J., Lee, G. Y., Ohlsson, A. (2013). Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures, The Cochrane database of systematic reviews, no. 1, p. Cd001069, Jan 31.

Şar, S., Kahya, E., Ataç, A. (2011). Aromaterapinin Tarihçesi ve Bu Alanda Kullanılan Tıbbi Bitkilerden Örnekler. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 32-33.

Tsao, J. C., S. Evans, M. Meldrum, T. Altman, and L. K, Zeltzer. (2008)."A Review of CAM for Procedural Pain in Infancy: Part I. Sucrose and Non-nutritive Sucking,"(in eng), Evidence-based complementary and alternative medicine: eCAM, 5(4), 371-381.

Turan, N., Öztürk, A. ve Kaya, N. (2010). Hemşirelikte yeni bir sorumluluk alanı: tamamlayıcı terapi / A new responsibility in nursing: complementary therapy. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 3(1), 103-108.

Van Dijk, M., Roofthooft, D., Anand, K., Guldemond F, De Graaf J, Simons S, De Jager Y, Van Goudoever J, Tibboel D. (2009). Taking Up the Challenge of Measuring Prolonged Pain in (Premature) Neonates: The Comfortneo Scale Seems Promising. The Clinical Journal of Pain, 25(7), 607-616.

Yavuz, DE., Alpar, Ş. (2018). Yenidoğan ve Süt Çocuklarında Girişimsel Ağrı ve Non-farmakolojik Yönetimi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 49(1), 169-178.

Yiğit, Ş., Ecevit, A., Altun, Ö. (2016). Türk Neonatoloji Derneği Yenidoğan Döneminde Ağrı ve Tedavisi Rehberi.

Yiğit, Ş., Ecevit, A., Altun Köroğlu, Ö. (2018). Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan döneminde ağrı ve tedavisi rehberi, Türk Pediatri Ars, 53(Suppl 1), 161-171.

Walden, M. (2014). Pain in the Newborn and Infant. Kenner, C., Lott, J.W. (Ed.). Comprehensive NeonatalNursing Care (pp. 571-586). NewYork: Springer Publishing Company.

Downloads

Published

2023-05-12

How to Cite

ASLAN, M., & NART , A. (2023). Pain Management in Newborns. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 8(2), 412–417. https://doi.org/10.5281/zenodo.7927203

Issue

Section

Articles