The Psychometrıc Characterıstıcs Of The Turkısh Versıon of The Workplace Breastfeedıng Support Scale


Abstract views: 275 / PDF downloads: 130

Authors

  • Ece ERGİN
  • ESİN ÇEBER TURFAN

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7133303

Keywords:

Breastfeeding, breastfeeding support, Reliability, Working Mothers, Validity

Abstract

Aim: This study aims to assess the validity and reliability of the Turkish version of the Workplace Breastfeeding Support Scale.

Method: The study sample consisted of 250 working mothers who visited a pediatric polyclinic with their 3- to 12-month-old babies and agreed to participate in this study. Language, content, construct validity, reliability, time consistency, and internal consistency analyses were performed in the adaptation of this 12-item scale into Turkish.

Results: The Cronbach's alpha (α) reliability coefficient for the entire scale was .82. The Cronbach's alpha (α) values for its four subscales were .82, .75, .70 and .68. The item-total score analysis correlations ranged from .221 to .701 (p<0.05). Exploratory factor analysis found that the scale accounted for 70.14% of the total variance. The factor loadings of the scale's items ranged from .673 to .853. Confirmatory factor analysis found that the scale's factor loadings ranged from .51 to .88. The fit indices (x2/SD, AGFI, GFI, NFI, RMSEA and SRMR) were 2.207, 0.890, 0.930, 0.940, 0.070 and 0.067, respectively, which indicated acceptable fit. The CFI and NNFI values were 0.970 and 0.960, which indicated a good fit. The data indicated a good fit, and the four-factor model was statistically significant and valid (p<0.05).

Conclusion: The analyses found that the Workplace Breastfeeding Support Scale can be considered a valid and reliable scale for Turkish society. This study recommends that the Workplace Breastfeeding Support Scale should be used by midwives, health care professionals and social workers to assess workplace breastfeeding support because it may be useful for supporting and promoting breastfeeding.

References

Akgül A. (2005). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri “SPSS Uygulamaları”. Üçüncü Baskı.Emek Ofset Ltd.Şti. Ankara.

Ayhan, E. (2016). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Büro ve Temizlik İş Kolunda Çalışan Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Algısının Emzirmeye Etkisinin Değerlendirilmesiyle İlgili Niteliksel Bir Çalışma. Tıpta Uzmanlık Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir.

Bai, Y., Peng, C. Y. J., and Fly, A. D. (2008). Validation Of a Short Questionnaire to Assess Mothers' Perception of Workplace Breastfeeding Support. Journal of the American Dietetic Association, 108(7), 1221-1225

Baloğlu, N., ve Karadağ, E. (2008). Öğretmen Yetkinliğinin Tarihsel Gelişimi ve Ohio Öğretmen Yetkinlik Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 14(4), 571-606.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 8(4), 470-483.

Ceylantekin, Y. (2017). Afyon’da Çalışan Kadınlarda Emzirme Davranışını Etkileyen Faktörler. Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 11,100-118. Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.5.

Çapık, C. (2014). Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.

Çapık, C., Gözüm, S. ve Aksayan, S. (2018). Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Aşamaları, Dil ve Kültür Uyarlaması: Güncellenmiş Rehber. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(3), 199-210.

Ercan, İ., Kan, İ. (2004). Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 211-216.

Gözüm S., Aksayan S. (2002). Kültürlerarası Ölçek Uyarlaması İçin Rehber I: Psikometrik Özellikler ve Kültürlerarası Karşılaştırma. Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi, 4(2), 9-13.

Irmak, N. (2016). Anne Sütünün Önemi ve İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü Vermeyi Etkileyen Unsurlar. The Journal of Turkish Family Physician, 7(2), 27-31. Doi:10.15511/Tjtfp.16.02627.

İnce, T., Kondolot, M., Yalçın, S. S. ve Yurdakök, K. (2010). Annelerin Emzirme Danışmanlığı Alma Durumları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 53(3), 189-197.

Kabakcı, E. N. (2019). Ebelerde Spiritüel Bakım Yetkinliğinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı. Eskişehir,2019.

Karaçam, Z., Sağlık, M. (2018). Emzirme Sorunları ve Sorunlara İlişkin Yapılan Girişimler: Türkiye'de Yapılan Çalışmalara Dayalı Bir Sistematik Derleme. Turkish Pediatrics Archive/Turk Pediatri Arsivi, 53(3), 138-148.

Karancı, G. (2011). Çalışan Gebelerin Emzirmeyi Sürdürmeye Yönelik Bilgilerini Etkileyen Etmenler. Yüksek Lisans Tezi Dokuz Elül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Murtagh, L., Moulton, A. D. (2011). Working Mothers, Breastfeeding, and The Law. American Journal of Public Health, 101(2), 217-223. Doi:10.2105/Ajph.2009.185280.

Özer, A., Taş, F., ve Ekerbiçer, H. Ç. (2010). 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme Konusundaki Bilgi ve Davranışları. Taf Preventive Medicine Bulletin, 9(4),315-320.

Özsoy, S., Bozkurt, G. Gökçay, G. (2008). Çalışan Annelerin Emzirme Sürecinde Yaşadıkları: Niteliksel Bir Çalışma. Çocuk Dergisi 8(4),221-234.

Sökücü, F., Aslan, E. (2012). Kadının Çalışma Durumunun Emzirmeye Etkisi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 20(1), 62-68.

Tanrıkulu, P. Ç., Ersoy, N. ve Ersoy, G. (2012). 6-24 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Emzirmeye İlişkin Bilgi Düzeylerinin, Emzirme Sürelerinin ve Bunları Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 40(2), 120-127.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Toprak A. (2018). Hemşire Yetkinlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması.Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı.Edirne ,2018.

Uslu, S., Can, E., Özdemir, H. ve Bülbül, A. (2010). Bir Yenidoğan Ünitesinde Annelerin Anne Sütü ile Beslenme Bilgi Düzeyleri. Çocuk Dergisi, 10(2),82-85. Doi:10.5222/J.Child.2010.082.

Ünsal, H., Atlihan, F., Ozkan, H., Targan, S.ve Hassoy, H. (2004). The Tendency to Breastfeed in a Certain Population and İnfluential Factors. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48(3), 226-233.

Yurdugül, H. (2005). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği İçin Kapsam Geçerlik İndekslerininKullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 771-774.

Downloads

Published

2022-10-03

How to Cite

ERGİN, E., & ÇEBER TURFAN, E. (2022). The Psychometrıc Characterıstıcs Of The Turkısh Versıon of The Workplace Breastfeedıng Support Scale. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 7(20), 33–41. https://doi.org/10.5281/zenodo.7133303

Issue

Section

Articles