Evaluation of Nutritional Changes in The Pre-Menstruation Period According To Premenstrual Syndrome Status


Abstract views: 230 / PDF downloads: 109

Authors

  • Yahya ÖZDOĞAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity
  • Zehra Nur BEŞLER

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10049069

Keywords:

Nutrition, Increased Appetite, Premenstrual Syndrome

Abstract

Objective:  In this study, it was aimed to determine the relationship between premenstrual syndrome (PMS) status, eating habits, food preferences, eating attitudes, changes in appetite and body weight in the premenstrual period.

Methods: The study was conducted with 1135 women aged 19-55 years. The form and premenstrual syndrome scale data consisting of questions about the participants' socio-demographic information, anthropometric measurements, nutritional habits before and during menstruation were collected online via google forms.

Results: The mean age of the study participants was 25.26 ± 6.53 years. PMS was detected in 39.2% of the participants (n=445). PMS scale total score average is 122.52±37.88. It was found that the presence of PMS increased with the increase in the number of meals and the amount of food consumed (p<.05). In the presence of PMS, it was determined that the state of appetite increased, legumes, milk and its products, fruit/vegetable, bread/cereal, candy/confectionery, chocolate, intense spicy foods, fast food desire and the tendency to foods that are not in normal consumption increased (p<.05). The amount of chocolate consumption and craving for a meal also increased in the presence of PMS (p<.05).

Conclusion: It was observed that the majority of women were affected by PMS. It was observed that the eating habits, food preferences, food cravings and appetites of the participants with PMS changed in the premenstrual period. Since PMS is a common health problem among young women, the relationship between the presence of PMS and dietary changes should be investigated in future studies.

References

Akmalı, N., Özerdoğan, N., Gürsoy, E. (2020). Bir devlet hastanesinde çalışan üreme çağındaki kadınlarda premenstrual sendrom prevalansı, ilişkili faktörler ve yaşam kalitesine etkisi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(1), 63-74.

Akyılmaz, F., Özçelik, N., Polat, M. G. (2003).Premenstruel sendrom görülme sıklığı. Göztepe Tıp Dergisi, 18, 106-109.

Altun, E. (2021).18-49 yaş arası kadınların premenstrual sendrom ile değişen beslenme alışkanlıklarının ve duygusal yeme davranışlarının değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Ulusal Tez Merkezi. (Sıra Numarası: 776061)

Aşçı, Ö., Süt, H. K., Gökdemir, F. (2016). Üniversite öğrencilerinde premenstrüel sendrom prevalansı ve risk faktörleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(3), 79-87.

Avila, C. (2009). The effect of nutritionalsupplementation on premenstrual sydnrome. (PhD Thesis). Southern Cross University. Australia.

Cheng, S. H., Shih, C. C., Yang, Y. K., Chen, K. T., Chang, Y. H., Yang, Y. C. (2013). Factors associated with premenstrual syndrome - a survey of new female university st udents. Kaohsiung J Med Sci, 29(2), 100-105.

Chung, S. H., Kim, T. H., Lee, H. H., Lee, A., Jeon, D., Park J., Kim, Y. (2014). Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in perimenopausal women. J Menopausal Med, 20(2), 69-74.

Çatakoğlu, H. (2016). 25 yaş üstü kadınlarda premenstrual sendrom görülme sıklığı ve ilişkili faktörler. (Yüksek lisans tezi). Ulusal Tez Merkezi. (Sıra Numarası: 422821)

Çelik, A., Uskun, E. (2022). Premenstrüel sendrom prevalansı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi: toplum tabanlı bir çalışma örneği. Pamukkale Medical Journal, 15(1), 1-13.

Çukurovalı Soykurt, S. (2016). 20-45 yaş arası kadınlarda menstrüal siklusun her üç döneminde (menstrüal dönem öncesi, menstrüal dönem ve menstrüal dönem sonrası) beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi. (Sıra Numarası: 429275)

Demir, B., Algül, Y. L., Güven, G. E. S. (2006). Sağlık çalışanlarında premenstrüel sendrom insidansı ve etkileyen faktörlerin araştırılması. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, 3(4), 262-70.

Demirel, S., Terzioğlu, F. (2003). Gaziantep ili şahinbey ilçesi ilköğretim okullarında öğrenim gören 5. ve 6. sınıf kız öğrencilerin menstruasyon fizyolojisine ilişkin bilgilerinin belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2, 47-60.

Derman, O., Kanbur, N. O., Tokur, T. E., Kutluk, T. (2004). Premenstrual syndrome and associated symptoms in adolescent girls. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 116 (2), 201-206.

Erbil, N., Yücesoy, H. (2023). Premenstrual syndrome prevalence in Turkey: a systematic review and meta-analysis. Psycholohy, Health and Medicine, 28(5), 1347-1357.

Farasati, N., Siassi, F., Koohdani, F., Qorbani, M., Abashzadeh, K., Sotoudeh, G. (2015). Western dietary pattern is related to premenstrual syndrome: a case–control study. British Journal of Nutrition, 114(12), 2016-2021.

Frey Nascimento, A., Gaab, J., Kirsch, I., Kossowsky, J., Meyer, A., Locher, C. (2020). Open-label placebo treatment of women with premenstrual syndrome: study protocol of a randomised controlled trial. BMJ Open, 10(2), e032868.

Gençdoğan, B. (2006). Premenstruel sendrom için yeni bir ölçek. Türkiye’de Psikiyatri, 8, 81-87.

Hamaideh, S. H., Al‐Ashram, S. A., & Al‐Modallal, H. (2014). Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder among J ordanian women. Journal of psychiatric and mental health nursing, 21(1), 60-68.

Hızlı, H., Kıyak, Ş., Ertosun, A. F., Eryılmaz, İ., ve Gasanova, P. (2020). Investigation of changes in nutritional status and anthrıopometric measurements depending on the menstrual cycle in women: A cross-sectional study. Online Turkish Journal Health Sciences, 5(3), 406-414.

Işgın, K. (2014). Premenstrüal sendromda beslenme durumu ve yeme tutumunun değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Ulusal Tez Merkezi. (Sıra Numarası: 375009)

Cheikh Ismail, L.I., Al-Hourani, H., Lightowler, J., Aldhaheri, S., Henry, K. (2009). Energy and nutrient intakes during different phases of the menstrual cycle in females in the United Arab Emirates. Ann Nutr Metab, 54, 124-128.

Johnson, S. R. (2004). Premenstrual syndrome, premenstrual dysphoric disorder, and beyond: a clinical primer for practitioners. Obstet Gynecol, 104 (4), 845-59.

Karataş, M., Gölbaşı, Z. (2021). Kadınların Prekonsepsiyonel Dönemdeki Sağlık Riskleri ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 151-158 .

Kammoun, I., Ben Saada, W., Sifaou, A., Haouat, E., Kandara, H., Ben Salem, L., Ben Slama, C. (2017). Change in women’s eating habits during the menstrual cycle. Ann Endocrinol (Paris), 78(1), 33-37.

Koyun, A., Taşkın, L., Terzioğlu, F. (2011). Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(1), 67-99.

Mizgier, M., Jarzabek-Bielecka, G., Jakubek, E., & Kedzia, W. (2019). The relationship between body mass index, body composition and premenstrual syndrome prevalence in girls. Ginekologia polska, 90(5), 256-261.

Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal cinsiyet temelinde Türkiye’de kadın ve eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 33, 93-112.

Özçelik, Y. (2019). Erzurum il merkezindeki 19-45 yaş grubu kadınların beden kitle indeksi değerlerinin premenstrual sendrom belirtilerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi. (Sıra Numarası: 557751)

Reed, S. C., Levin, F. R., Evans, S. M. (2008). Changes in mood, cognitive performance and appetite in the late luteal and follicular phases of the menstrual cycle in women with and without PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder). Horm Behav, 54, 185–193.

Selçuk, K., Avcı, D., Alp Yılmaz, F. (2014). Hemşirelik öğrencilerinde premenstrual sendrom prevalansı ve etkileyen etmenler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5, 98-103.

Sevim, Y., Yağar, H. (2022). Changes in healthy women’s food preferences, taste, body, and mood before and during menstruation. Izmir Democracy University Health Sciences Journal, 5(2), 402-418.

Tanaka, E., Momoeda, M., Osuga, Y., Rossi, B., Nomoto, K., Kokubo, K., … Wang, E. C. (2013). Burden of menstrual symptoms in Japanesewomen - an analysis of medical care seeking behavior from a survey-based study. Int J Womens Health, 6, 11-23.

The American College of Obstetricians and Gynecologists. (2015). The American College of Obstetricians and Gynecologists Frequently Asked Questions Gynecologic Problems. http://www.acog.org/ Patients/FAQs/Premenstrual-Syndrome-PMS. Erişim Tarihi: 22.03.2023.

Trout, K., Basel-Brown, L., Rickels, R., Schutta, H., Petrova, M., Freeman, W. (2008). Insulin sensitivity, food intake, and cravings with premenstrual syndrome: a pilot study. J Womens Health, 17 (4), 657-665.

Türkoğlu, İ. (2010). Menstrual döngü süresinde dinlenme metabolik hızı, vücut bileşimi ve besin alımındaki bireysel farklılıkların saptanması. (Uzmanlık tezi). Ulusal Tez Merkezi. (Sıra Numarası: 267380)

World Health Organization. (2023). A healthy lifestyle - WHO recommendations. https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/a-healthy-lifestyle---who-recommendations. Erişim tarihi: 27.06.2023

Yılmaz, M., Mucuk, S., Atuk Kahraman, T. (2022). Dietary factors associated with premenstrual syndrome: A cross-sectional study of Turkish university students: Premenstrual sydrome and nutrition. Prog Nutr, 23(4), e2021174.

Published

2023-10-28

How to Cite

ÖZDOĞAN, Y., & BEŞLER , Z. N. (2023). Evaluation of Nutritional Changes in The Pre-Menstruation Period According To Premenstrual Syndrome Status. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 8(4), 1137–1147. https://doi.org/10.5281/zenodo.10049069

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)