An Investigation of Nursing Studies on Pain in Cancer in Turkey: A Systematic Review


Abstract views: 421 / PDF downloads: 178

Authors

  • Dilek ERASLAN izmir il sağlık müdürlüğü
  • Öznur USTA YEŞİLBALKAN

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10046964

Keywords:

cancer, nursing, oncology, pain, systematic review

Abstract

The aim of the study is to examine the national nurses' work on pain in cancer in Turkey between 2007 and 2017 and to present the current situation and provide an overview of the work to be done in this area. This study is a literature review based on the PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis Protocols) flow scheme for nursing research into pain symptoms in cancer. The literature review was conducted in June and July 2018. In order to reach the researches, the “ULAKBIM Turkish Medical Index”, “Google Academic,” and “Higher Education Institution (YÖK)” thesis center databases were searched from national databases. The keywords "cancer", "nursing," and "pain" were used while searching. While being evaluated, studies on general cancer symptoms were excluded from the research, and studies on pain were included. It was determined that there are 13 studies meeting the inclusion criteria as a result of the evaluation. Of the reviewed studies, there were six descriptive studies, four experimental studies, one quasi-experimental study, and two methodological studies. In these studies, most of the data were collected by the questionnaire method and/or face-to-face interview technique. Progressive muscle relaxation exercise, aromatherapy massage, and the acupress method were applied by creating an intervention and control group in interventional research. In descriptive studies, secondary symptoms associated with cancer pain, affecting factors, and coping situations were generally examined. In methodological studies, a multidimensional inventory was used to assess pain, and a scale was used to identify the obstacles caused by the patient in pain management. Most of the studies included all types of cancer in the sample. “Visual Analogue Scale (VAS)” was used to evaluate the pain. As a result the studies examined, it was concluded that aromatherapy massage, reflexology, progressive muscle relaxation exercise, acupressure, and education given to patients are effective in reducing cancer-related pain. It was determined that the majority of nursing studies conducted toward pain were theses and were often performed by clinical nurses in the field of oncology in Turkey. It is thought that evidence-based and interventional studies on pain management are needed in future studies.

References

Alan, H. (2015). Jinekolojik kanser hastalarında kemoterapi tedavisi sürecinde uygulanan progresif kas gevşeme egzersizleri ve refleksolojinin ağrı, yorgunluk, anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: Randomize kontrol çalışması. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Altın, A. (2011). Kanserli bireylerde west haven yale çok boyutlu ağrı envanteri’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Bağçivan, G. (2008). Kanser ağrısı yönetiminde hastadan kaynaklanan engellerin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bağçivan, G., Uysal, N., Karaaslan, A., Kapucu, S., Talas, M.S., Terakye, G. (2015). Türkiye’de 2009-2013 yılları arasında yayımlanmış olan onkoloji hemşireliği alanında yapılmış araştırmaların incelenmesi: Sistematik derleme. Türk Onkoloji Dergisi, 30(1), 5-15.

Can, G., Aydıner, A. (Ed.). (2015). Akciğer kanserinde palyatif bakım. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Dedeli, Ö., Karadeniz, G. (2009). Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi. Ağrı, 21(2), 45-53.

Derya, İ. E. (2012). Kök hücre nakli uygulanan hematolojik kanser hastalarının ağrı inançları ve etkileyen faktörler. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dünya Sağlık Örgütü (2020). Kanserle ilgili veriler. Erişim adresi: https://www.who.int/health-topics/cancer#tab=tab_1

Fischer, D.J., Villines, D., Ok, K. Y., Epstein, J.B., Wilkie, D.J. (2010). Anxiety, depression, and pain: differences by primary cancer. Support Care Cancer, 18, 801-810.

Genç, F., Köçkar, Ç., Mutlu, F., Buğdaycı, M. (2018). Kanser hastalarının ağrı için kullandıkları non-farmakolojik yöntemler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(2), 88-93.

Gülçığ, Ç. S. (2010). Kemoterapi gören kanserli hastalarda ağrı ile anksiyete ve depresyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

İzgü, N. (2017). El ve ayağa uygulanan aromaterapi masajının kemoterapi ilişkili periferal nöropatik ağrı ve yorgunluk üzerine etkisi. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaplan, İ. (2010). Akciğer kanserinde ağrının yaşam kalitesine etkisi ve baş etme yöntemleri. (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kurt, B., Kapucu, S. (2018). Meme kanserli hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin kemoterapi semptomlarına etkisi: Literatür incelemesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 235-249.

Kurşun, Y. Z., Yıldız, F., Kaymaz, Ö., Önal, S. A. Ağrılı Kanser Hastalarının Tedavisinde Analjezik Basamak Tedavisinin Yeri. Ağrı 2015;27(1):26-34.

Mutluay, E. (2012). Geriatrik kanser hastalarında ağrı ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Nazik, E., Öztunç, G., Şahin, B. (2014). Kemoterapi alan meme kanserli hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin uyku kalitesi ve ağrıya etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 171-178.

Oldenmenger, W. H., Geerling, J. I., Mostovaya, I., Vissers, K. C. P., de Graeff, A., Reyners, A. K. L., van der Linden, Y. M. (2018). A systematic review ıf the effectiveness of patient-based educational interventions to improve cancer-related pain. Cancer Treatment Reviews, 63, 96-103.

Özberksoy, A., Özbayır, T., Taşdemir, N. (2009). Meme kanseri olan hastalarda ameliyat öncesi eğitimin ameliyat sonrası ağrı ve kaygı düzeylerine etkisi. Türkiye Klinikleri, 29(6), 1605-1611.

Özçelik, H., Güzel, Y., Fadıloğlu, Ç., Aksoy, F., Uslu, R. Determine symptoms experienced by the patients with advanced cancer and the factors affecting them. Türk Onkoloji Dergisi 2015;30(3):133-139.

Serçe, S. (2015). Kemik metastazı olan kanser hastalarına uygulanan akupresin ağrıya etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Subaşı, D. (2010). Kanser ağrısı deneyimleyen hastaların yaşam kalitesi ve baş etme tutumlarının değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Tarakçıoğlu Çelik, G. H. Onkoloji Hemşireliğinde Semptom Yönetimi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;5(4):93-100.

Teskereci, G., Kulakaç, Ö. (2018). Kanserde aromaterapi masajı: Sistematik literatür incelemesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 26(2), 115-130.

Tuğba Yangöz, Ş. (2013). Kanser ağrısı olan hastaların ve bakım verenlerin ağrıya ilişkin görüşleri ve bakım yüklerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Türkiye İstatistik Kurumu (2019). Ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-ve-Olum-Nedeni-Istatistikleri-2019-33710

Uğur Ö. (2014). Kanser hastasının semptom yönetimi. Türk Onkoloji Dergisi, 29(3), 125-135.

Uysal, N., Kutlutürkani, S. (2016). Kanserli bireylerde semptom kontrolünde refleksoloji uygulaması. Bakırköy Tıp Dergisi, 12, 103-109.

Yayla, M. E. (2017). Mukozite Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14(3), 223–227.

Yeşilbalkan, Ö. U., Akyol, A. D., Çetinkaya, Y., Altın, T., Ünlü, D. (2005). Kemoterapi tedavisi alan hastaların tedaviye bağlı yaşadıkları semptomlar ve yaşam kalitesine olan etkisinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 21(1), 13-31.

Published

2023-10-28

How to Cite

ERASLAN , D., & USTA YEŞİLBALKAN , Öznur. (2023). An Investigation of Nursing Studies on Pain in Cancer in Turkey: A Systematic Review. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 8(4), 996–1009. https://doi.org/10.5281/zenodo.10046964

Issue

Section

Articles