Determination of Nutritional Status of COVID-19 Patients Treated in Intensive Care Unit and Affecting Factors


Abstract views: 131 / PDF downloads: 63

Authors

  • Merve DEMİR
  • Gamze TEMİZ yazar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7601032

Keywords:

COVID-19, Intensive Care, Nursing, Nutrition

Abstract

This study was planned as a descriptive and relationship-seeking study to Determine the Nutritional Status and Influencing Factors of Covid-19 Patients Who are Being Treated in Intensive Care. March-Decembers of the study and 60 patients who were hospitalized in the Covid-19 intensive care unit of a city hospital and an educational research hospital between March and December 2021 and who met the criteria for inclusion in the study constituted the sample of the study. Before starting the study, informed consent was obtained from the relatives of the patients. The sociodemographic characteristics, disease-related data, anthropometric measurements, hemodynamic parameters and enteral and parenteral nutrition monitoring of the patients were evalu

ated using the “Nutritional Status Diagnostic form”. SPSS 22.0 (Statistical Package of Social Sciences) package program was used for statistical analysis. The mean age of the sample was 73.67±13.29, the mean weight was 83.47±13.67, and the mean height was 168.12±7.15. 58.3%  of the patients were admitted to the intensive care unit for the first time, and 93.3% received ventilator support. A statistically significant difference was found between the hemodynamic parameters, anthropometric measurements, anthropometric measurements and marital status, gender, smoking, analgesic use and nutrition program on the 0th, 3rd, and 5th days of the patients' admission to the intensive care unit (P<0.05). Are being treated in intensive care that Covid-19 patients nutritional status and the identification of influencing factors, nutrition, early start, it reduces the time of separation from mechanical ventilation patients, improvement in the course of the disease, will contribute to the provision of quality and effective nursing care, and nurses on this subject, it is suggested that it be given a comprehensive training.

References

Ağlamış, S. (2017). Yoğun bakım hastalarında enteral beslenme durumu ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Erişim tarihi: 02.08.2021.http://openaccess.hku.edu.tr/xmlui/handle/20.500.11782/1606.

Aslan, R. (2020). Covid-19 fizyoloji ve psikolojiyi nasıl etkiliyor. Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi, (8),47-53.

Aydemir, G., Gökçeoğlu, H., Aydemir, O. (2021). Covid-19’un arter kan gazi değerleri̇ne etki̇si̇ni̇n i̇zlenmesi̇ ve covi̇d-19 teşhi̇si̇nde yeni̇ bi̇r yaklaşim. Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, 38, 39-50.

Aydoğan, Z.G. Et Al. (2019). Kritik hastada enteral ve kombine enteral-parenteral nütrisyon tedavisi. Göztepe Tıp Dergisi, 25(1), 13-19.

Ayoğlu, H. (2020). Covid-19 hastalarında yoğun bakım yaklaşımı. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, (2), 183-193.

Bayır, H., Yıldız, İ., Erkuran, M. Koçoğlu, H. (2015). Yoğun bakım hastalarında malnütrisyon. Abant Medical Journal, 4(4), 420-427.

Boelens, Pg. Et Al. (2001). Glutamine alimentation ın catabolic state. The Journal of Nutrition. 131(9), 2569-77.

Buruk, K., Özlü, T. (2020). Yeni koronavirüs: sars-cov-2. Mucosa, 3:1,1-4.

Çekmen, N., Dikmen, E. (2015). Yoğun bakım hastalarında enteral ve parenteral nütrisyon. Toraks Cerrahisi Bülteni, 5(3).

Dede, G., Şahan, L., Dede, B., Et Al. (2017). Kan laktat seviyesi yoğun bakım hastalarında mortaliteyi tahmin etmede ne kadar etkilidir? Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University Medical Faculty), 14(1), 12-28.

Demiray,A., Kuzyaka, İ. ,Açıl, A., İlaslan, N. (2020). Enteral beslenen yoğun bakım hastalarının beslenme süreci ve gelişebilecek komplikasyonlar açısından değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi,10(3), 289-296.

Doğanay, Ö. (2022). Yoğun bakım hastalarında enteral beslenmenin kesilmesine neden olan faktörler. Erişim Tarihi 16.10.22, https://openaccess.biruni.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12445/2521.

Dubois, Mj., Orellana-Jimenez, C., Melot, C., De Backer, D., Berre J, Leeman, M. Et Al. (2006). Albumin administration ımproves organ function ın critically ıll hypoalbu- minemic patients: a prospective, randomized, con- trolled, pilot study. Crit Care Med, 34, 2536-40.

Gürsu, E. (2020). Koronavirüs Pandemisi Sars-Cov-2 Virüsüne Genel Bakış (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2).

Halalçalı, B., Kaya, A., Topeli, A. (2020). Critically Ill covıd-19 Patient. Turk J Med Sci,50,585-591.

Karabacak, Ü., Şenturan, L., Özdilek, S. (2012). Cerrahi yoğun bakım hastalarında ziyaretin yaşam bulguları üzerine etkisi: Pilot çalışma, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, 18(1), 18-22.

Karahan, E., Akın,N., Çelik, S. (2020). Yoğun bakımda yatan hastaların deneyimleri ve aile gereksinimlerinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 140-149.

Kıray, G., İnal, M., Memiş, D. (2020). Uzamış yoğun bakım yatışı üzerine etkili olan faktörlerin araştırılması. Turk J Intensive Care,18, 84-90.

Kıter, S. (2015). Yoğun bakım hastalarının beslenmesinde hedef kaloriye ulaşmayı engelleyen etmenlerin değerlendirilmesi. Erişim Tarihi 17.10.2022, http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/handle/11499/2631?locale-attribute=en.

Metin, Z. (2020). Covid-19 hastalığının fizyopatolojisi ve holistik hemşirelik yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, (7),15-24.

Metin, Z., Özdemir, L. (2015). Yoğun bakımda enteral pompa ile beslenen hastalarda gelişen komplikasyonlar ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(2), 20-29,

Muslu, M., Ersü, D. (2020). Yeni Koronavirüs (Sars-Cov-2/Covid-19) Pandemisi sırasında beslenme tedavisi ve önemi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 48(1), 73-82.

Portero-Mclellan, Kc, Staudt C, Silva Frf Et Al. (2010). the use of calf circumference measurement as an anthropometric tool to monitor nutritional status ın elderly ınpatients. J Nutr Health And Aging, 14, 266-70.

Sağlık Bakanlığı. Covid-19 (sars-cov-2 enfeksiyonu) (bilim kurulu çalışması) genel bilgiler, epidemiyoloji ve tanı.Ankara:Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (İnternette) Haziran 2020.

Sarıtaş, A., Çalışkan, T., Öztop, M. (2020). Sars-Cov-2 (Covid-19) hastalığında nutrisyon. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, 30. 118-125. 16.07.2021,

Savran, Y., Limon, M., Tokur, M., Cömert, B. (2016). Erişkin yoğun bakımda entübe hastalarda beslenme yetersizliğine yol açan faktörler ve zamanında yeterli beslenme desteğinin hasta sonuçları üzerine etkisi. Yoğun Bakım Dergisi,7,15-20.

Savran, Y., Limon, M., Tokur, M., Cömert, B. (2016). Erişkin yoğun bakımda entübe hastalarda beslenme yetersizliğine yol açan faktörler ve zamanında yeterli beslenme desteğinin hasta sonuçları üzerine etkisi. Yoğun Bakım Dergisi,7,15-20.

Stewart, M., Bidddle, M., Thomas, T. (2017) Evaluation of current feeding practices ın the critically ıll: a retrospective chart review. Intensive Crit Care Nurs,38(1), 24-30.

Şahiner, Y., Doğu, C., Özçiftci, S., Et Al. (2020). Yoğun bakım hastalarında beslenme intoleransına etki eden faktörler ve mortalite ile ilişkisi: Prospektif gözlemsel klinik araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22(1), 20-29.

Tokgöz, O., Öztürk, Ş. (2019). Nöro-yoğun bakımda beslenme ve sağlıkta yaşam kalitesi. Selcuk Medical Journal, 36(2), 168-172.

Tomak, Y., Süner,K. (2020). Covid-19 Hastalarında yoğun bakım yönetimi. Dergi Park,4, 107-114. 14.07.2021,

Utku, T. (2011). Enteral ve parenteral nutrisyonun takibi. Klinik Gelişim Dergisi,24, 26-33.

Ünsal, A. Beslenmenin önemi ve temel besin öğeleri.19.07.2021, https://sbdergi.ahievran.edu.tr/makaleler/dnj946_tammetin.Pdf.

Vatansever, Ş., Tekin, E., Gültop, F., Uğurlu F., Mıngır, T., Okur, O., Turgut, N. (2020). Covid-19 patient management ın ıntensive care. Eur Arch Med Res,36(1),34-42.

Velevan, T., Meyer, C. (2020). The Covid-19 epidemic. Tropical Medicine and International Health, (3),278-280.

Wang, L., Wang, Y., Ye, D., Lui, Q. (2020). A review of 2019 novel covid-19 based on current evidence. Int J Antimicrob Agents, 55 (6),105948.

Wernerman, J. (2005). Intensive care unit nutrition - nonsense or neglect? Crit Care, 9, 251-2.

Williams, Ta., Leslie, Gd., Leen, T., Et Al. (2013). Reducing Interruptions to Continuous Enteral Nutrition In The Intensive Care Unit: A Comprative Study. J Clin Nurse, 22(19-20), 2838-284

Yaşar, R., Aytekin, Ö. (2021). Covid-19 ve beslenme arasındaki ilişkiye güncel bir bakış. Akademik Gıda, 19(1), 108-115.

Yılmaz, A., Kılıç, E., Gürsel, S., Tiryaki, N. (2016). Nütrisyon timi yoğun bakımda neleri değiştirir. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi,14, 59-62.

Zoralioğlu, M. (2020). Covid-19 tanısı ile interne edilen 30-50 yaş arası hastalarda cinsiyetin prognoz üzerine etkisi ve bunu etkileyen diğer faktörler. Selçuk Sağlık Dergisi, 2(1), 42 – 64.

Published

2023-02-04

How to Cite

DEMİR , M., & TEMİZ, G. (2023). Determination of Nutritional Status of COVID-19 Patients Treated in Intensive Care Unit and Affecting Factors. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 8(1), 118–135. https://doi.org/10.5281/zenodo.7601032

Issue

Section

Articles