Determination of Nutrition Knowledge Level and Exercise Beliefs in Academicians


Abstract views: 275 / PDF downloads: 247

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7600758

Keywords:

Academician, Exercise, Health, Nutrition

Abstract

Aim: This study was planned to determine the nutritional knowledge and exercise beliefs of academicians and to compare the knowledge levels of academics in different fields.

Method: Academicians working at Niğde Ömer Halisdemir University were invited to the study. Evaluation forms prepared on Google Forms were sent to the academicians via e-mail. The demographic information of the participants was taken, A Nutrition Knowledge Level Scale For Adults (NKLSA) was used to evaluate the nutritional knowledge level and the Exercise Beliefs Questionnaire (EBQ) was used to determine the exercise beliefs.

Results: A total of 92 academicians, 21 (22.8%) working in the field of health sciences, 38 (41.3%) science and 33 (35.9%) social sciences participated in the study. The mean age of the participants was 37.38±8.30 years. 19 (20.7%) of all participants reported that they had regular exercise habits. As a result of the analyzes, it was determined that the basic nutrition and nutrition-health knowledge (NKLSA-NK) and food preference (NKLSA-FP) scores and EIA-advantage scores of academicians in the field of health sciences were higher than academicians in other fields (p<0.05); The EIA-disadvantages score was found to be similar in all groups (p=0.91). In addition, it was determined that there was a positive relationship between NKLSA-NK score and NKLSA-FP, a negative relationship between EIA-advantage score and exercise barriers, and a positive relationship between EIA-advantage score and NKLSA-FP (respectively r=0.594; r= -0.346; r=0.428).

Conclusion: It has been determined that academicians working in the field of health have more adequate nutritional knowledge and positive beliefs about the benefits of exercise compared to academicians in other fields. However, it has been determined that all academics have a prejudice about exercise and various barriers that prevent exercise.

Author Biographies

Elif Gökçe İNBAŞI, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Öğr. Gör., Uzm. Dyt., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye.

Nazire Nur YILDIZ, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Öğr. Gör., Uzm. Fzt., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kardiyopulmoner Fizyoterapi Anabilim Dalı, Niğde, Türkiye.

References

Akyol, P. ve İmamoğlu, O. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyete Göre Beslenme Alışkanlıkları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17 (3): 67-77.

Altuntaş Yılmaz, N., Tat, A.M. Erdeo, F. ve Acar, M. (2021). Kadın Akademisyenlerde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4 (1): 1-5.

Arslan, C., Koz, M., Gür, E. ve Mendeş, B. (2003). Üniversite Öğretim Üyelerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Sağlık Sorunları Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 17 (4): 249-258.

Arslan, M. (2018). Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Analizi: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Çalışma. Dicle Tıp Dergisi, 45 (1): 59-69.

Batmaz, H., ve Güneş, E. (2018). Yetişkinler İçin Beslenme Bilgi Düzeyi Ölçeği Geliştirilmesi ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Caspersen, C.J., Powell, K.E. and Christenson, G.M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public health reports, 100 (2): 126.

Cooke, R. and Papadaki, A. (2014). Nutrition Label Use Mediates The Positive Relationship Between Nutrition Knowledge and Attitudes Towards Healthy Eating with Dietary Quality Among University Students in the UK. Appetite, 83, 297-303.

Çingöz, Y.E., Mavibaş, M., Asan, S ve Sevindik, B. (2021). Meslek Gruplarına Göre Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcılarının Araştırılması. Kilis 7. Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (1): 102-113.

Daşkapan, A. ve Atalay K.D. (2013). Perceived Exercise Benefits and Barriers Among Turkish Women: A Pilot Study. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 24 (1): 127-134.

Dere, G. ve Günay, M. (2021), İş Performansını ve İş Tatmı̇nı̇nı̇ Artırmada Bı̇r Çözüm Önerı̇sı̇: Fı̇zı̇ksel Aktı̇vı̇te, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7 (1): 28-50.

Dinç, N., Gökmen, M. H., ve Ergin, E. (2017). Düzenli Egzersiz Yapan Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 1(1): 43-53.

Doymaz, F. (2013). Sağlıklı Kadınlarda Egzersiz İnanışının Egzersiz Davranış Değişimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Feren, A., Torheim, L., and Lillegaard, I.L. (2011). Development of a Nutrition Knowledge Questionnaire for Obese Adults. Food & Nutrition Research, 55 (1): 7271.

Franz, M. J. (2008). American Diabetes Association Nutrition Recommendations and Guidelines. Diabetes Care, 31(1): S61-S78.

Gümüş A.B, Tunçer E ve Keser A. (2019). Yetişkin Bireylerin Etiket Okuma Alışkanlıklarının ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmları Kongresi, 14-15 Kasım 2019, Ankara, Türkiye.

Hayran M., ve Hayran M. (2020). Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Ankara: Omega Araştırma Organizasyon Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.

Hendrie, G., Cox, D., and Coveney, J. (2008). Nutrition Knowledge as a Predictor of Nutrient Intake and Diet Quality. Journal of Nutrition Education and Behavior, 40(4): 49-50.

Kelly, T., Yang, W., Chen, C. S., Reynolds, K., and He, J. (2008). Global Burden of Obesity in 2005 and Projections to 2030. International Journal of Obesity, 32 (9): 1431-1437.

Keskin, Y., Akar, Y., Erdem, Ö. ve Erol, S. (2022). Yetişkinlerin Beslenme Bilgisi ve Besin Tercihleri ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 15 (2):149- 162.

Kitiş, Y. ve Gümüş, Y. (2015). 20 Yaş ve Üzeri Kadınların Fiziksel Aktivite Düzeyleri, Fiziksel Aktiviteye İlişkin İnançları ve Davranış Aşamalarının Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (3): 399-411.

Okur A ve Karaoğlu L. (2022). Üniversite Çalışanlarında Fiziksel İnaktivite Düzeyi ve İlişkili İş Yeri Faktörleri. Turkish Journal of Public Health, 20 (1): 56-69.

Spronk, I., Kullen, C., Burdon, C., and O'Connor, H. (2014). Relationship Between Nutrition Knowledge and Dietary İntake. British Journal Of Nutrition, 111(10): 1713-1726.

Şarvan Cengiz, Ş., Örcütaş, H. Ulaş, A.G. ve Ateş, B. (2022). Sedanter Bireylerin Yeme Bozukluğu, Beden Algısı ile Fiziksel Aktiviteye Karşı Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi. International Journal of Contemporary Educational Studies. 8(1): 198-214.

Vural, Ö., Eler, S. ve Atalay Güzel, N. (2010). Masa Başı Çalışanlarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi İlişkisi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8 (2): 69-75.

W.H.O. (2022). Constitution of the World Health Organization. https://www.who.int/about/governance/constitution (24 Ağustos 2022)

Worsley, A. (2002). Nutrition Knowledge and Food Consumption: Can Nutrition Knowledge Change Food Behaviour? Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 11: 579-585.

Yahia, N., Wang, D., Rapley, M. and Dey, R. (2016). Assessment of Weight Status, Dietary Habits and Beliefs, Physical Activity, and Nutritional Knowledge Among University Students. Perspectives in Public Health, 136 (4): 231-244.

Yılmaz, C. (2003). Sağlıklı Beslenme ve Özellikleri. Sosyoloji Dergisi, 11 (10): 65-78.

Yüksel, S. (2020). Aktı̇vı̇te Düzeylerı̇ ile Yaşam Kalı̇telerı̇ Arasındakı̇ İlı̇şkı̇. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya.

Published

2023-02-04

How to Cite

İNBAŞI, E. G., YILDIZ, N. N., & ÇELİK, A. (2023). Determination of Nutrition Knowledge Level and Exercise Beliefs in Academicians. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 8(1), 43–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.7600758

Issue

Section

Articles