Determining The Safety Measures That Mothers Take For Home Accidents During The Covid-19 Pandemic Period


Abstract views: 408 / PDF downloads: 102

Authors

  • Emine BAŞ EBAS
  • Yasemin ATEŞEYAN
  • Zeynep GÜNGÖRMÜŞ

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8207612

Keywords:

Home accidents, Nursing, Pandemic, Safety measures

Abstract

Home accidents are an important public health problem, especially for children and the elderly. With the closure of schools and stay-at-home practices due to the COVID-19 pandemic, children are more likely to have home accidents as they have to spend more time at home. In this study, our aim is to determine the safety measures taken by mothers for home accidents and the frequency of home accidents during the pandemic period. The sample of the study consists of 143 mothers who have at least one child in the 0-6 age group. Data were collected through a digital survey to minimize face-to-face interaction due to the COVID-19 pandemic. "Descriptive Information Form" and "Scale for Identification Safety Measures for Home Accidents of Mothers with 0-6 Age Group Children" were used to collect the data.

The data obtained from the research were analyzed with the SPSS 23 program. Descriptive statistics, t-test and ANOVA test were used to evaluate the data. The mean age of the mothers participating in this study was 34.21±5.23. 83.2% of the mothers were university graduates, 67.8% were working, 88.8% had nuclear family structure, 18.2% were smokers and 45.5% had only one child. 20.3% of mothers reported that their child had a home accident during the pandemic period. The mean age of the children who had a home accident was 2.79±1.26, and 55.2% of them were boys. It was determined that 72.4% of the type of home accidents they had had a fall, and 58.6% of the accident place was a living room/hall. A significant relationship was found between the scale total score average and having a visually impaired child and the child's accident status during the pandemic period (p<0.05). In the study, the mean score of the safety measures taken by the mothers for home accidents was 178.9±13.8, which was above the average. Home accidents are predictable and preventable with the precautions to be taken. For this reason, it is recommended to disseminate the initiatives to increase the awareness and awareness of the people responsible for the care of children, especially parents, for the prevention of accidents.

 

Keywords: Home accidents, Nursing, Pandemic, Safety measures

 

References

Akbaba, M., Demirhindi, H. (Ed.) (2017). Temel Halk Sağlığı. Ankara: Akademisyen Kitabevi, ss. 155-165.

Akca, K., Gungormuş, Z., Bayrakçi, E. (2022). Examination of Mothers’ Home Accident Awareness and First Aid Self-Efficacy. International Journal of Caring Sciences, 15(3), 1886-1894

Akça, S. Ö., Çankaya, T., Aydın, Z. (2017). 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerini tanılama düzeyleri ve annelere verilen ev kazalarına yönelik eğitimin etkisi. Çağdaş Tıp Dergisi, 7(1), 50-57.

Aktürk, Ü., Erci, B. (2016). Determination of Knowledge, Attitudes and Behaviors Regarding Factors Causing Home Accidents and Prevention in Mothers with a Child Aged 0-5 Years. Journal of Education and Practice, 7(18), 142-153.

Al Rumhi, A., Al Awisi, H., Al Buwaiqi, M., Al Rabaani, S. (2020). Home accidents among children: a retrospective study at a tertiary care center in Oman. Oman Medical Journal, 35(1), e85.

Aydın, O., Hanalıoğlu, D., Ünal, B., Güngör, E., Kaynak, M. O., Yiğit, H., Mercan, U. B., Kuzu, A., Teksam, Ö. (2022). What has changed in injury-related presentations during COVID-19 pandemic? A single-center experience from a pediatric emergency department. Turkish

Archives of Pediatrics, 57(4), 453-458.

Aydoğdu, Z. A., Ateş, E., Set, T. (2019). Assessment of mothers’ measures against home accidents for 0–6-year-old children. Turkish Archives of Pediatrics/Türk Pediatri Arşivi, 54(3), 149-156.

Balcı, E., Sezer, L., Durmuş, H. (2020). “Corona Günleri” nde Çocuklarda Ev Kazaları Artışı. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 14(5), 458-459.

Büyük, E. T., Çavuşoğlu, F., Teker, E. (2015). Sıfır altı yaş arası çocuğu olan annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerinin tanılanması. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 17-22.

Büyük, E. T., Seferoğlu, E. G. (2020). Annelerin Çocuklarının Ev Kazaları İle İlişkili Güvenlik Önlemlerini Tanılaması. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 201-206.

Bressan, S., Gallo, E., Tirelli, F., Gregori, D., Da Dalt, L. (2021). Lockdown: more domestic accidents than COVID-19 in children. Archives of Disease İn Childhood, 106(2), e3-e3.

Claudet, I., Marchand-Tonel, C., Ricco, L., Houzé-Cerfon, C. H., Lang, T., Brehin, C. (2020). During the COVID-19 quarantine, home has been more harmful than the virus for children!. Pediatric Emergency Care, 36(9), e538-e540.

Çalışkan, B. S., Balcı, S. (2018). Resim yöntemi ile ev kazaları risklerinin ve alınan önlemlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(2), 137-146.

Çınar, N. S., Görak, G. (2003). 0-6 yaş çocuklarda annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerini tanılama ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk Forumu, 6, 22-27.

Çiçek, B., Şahin, H., Erkal, S. (2022). 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerinin incelenmesi: Covid-19 salgın dönemi örneği. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(43), 212-230.

Çiçekler, C. Y., Er, R. K., Alakoç, P. D., Büyükbayraktar, Ç. (2012). 0 6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 157-174.

Demirköse, H., Yapar, D., Özkan, S. (2021). 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve Çocukların Ev Kazası Geçirme Durumu ile İlişkisi. Sağlık ve Toplum, 31(2), 74-82.

Erdem, S. S., Bolu, F., Mayda, A. S. (2017). Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tanımlanması. Konuralp Medical Journal/Konuralp Tıp Dergisi, 9(2), 117-123.

Erkal S. (2010). Identification of the number of home accidens per year involving children in the 0-6 age group and the measures taken by mothers to prevent home accidets. Turkish Journal of Pediatrics, 52(2), 150-157.

Evgin, D., Çalışkan, Z. I. (2018). Çocuklarda görülen ev kazaları ve annelerin kazalardan korunmaya yönelik uygulamaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(59), 671-678.

Gholap, P. R. (2017). A study to assess mothers knowledge and their practices in prevention of home accidents among toddler. Int J Life Sci Res, 3(3), 992-994.

Gielen, A. C., Bachman, G., Badaki-Makun, O., Johnson, R. M., McDonald, E., Omaki, E., Pollack Porter K. M., Ryan L., Shields, W. (2020). National survey of home injuries during the time of COVID-19: who is at risk?. Injury Epidemiology, 7(1), 1-4.

Gulliver, P., Dow, N., Simpson, J. (2005). The epidemiology of home injuries to children under five years in New Zealand. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 29(1), 29-34.

Güleryüz, O., Çolak, Ö., Güneysu, S. T., Fidancı, İ. (2021). The home accident cases applying to the pediatric emergency department during the Covid-19 pandemic: What did the pandemic change?. Authorea, 13, 1-11.

Gündüz, G., Aytekin, A. (2015). Annelerin çocuklarını ev kazalarından korumaya yönelik tutumları ve etkileyen faktörler. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 5(3), 184-192.

Karatepe, T. U., Akış N. (2013). 0-6 yaş çocuklarda ev kazası geçirme sıklığı ve ilişkili faktörler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 39(3), 165-168.

Kılıç, E., Bayazit, T., Gündoğdu, G., Koşaroğlu, N. E., Sümer, H. (2019). Sivas İl Merkezi Kreş ve Anaokulu Çocuklarında Ev Kazası Geçirme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 14-25.

Kurt, F. Y., Aytekin, A. (2015). 0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazaları. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2(1), 22-32.

Özdemir, U., Reşitoğlu, S., Tolunay, O., Çelik, T., Celiloğlu, C., Karakılçık, A., Tanyeli Z. Sarıbaş E., Kazgan Ş. T., Pehlivan D., Uç, D., Çelik, Ü. (2016). Çocuk acile başvuran ev kazalarının değerlendirilmesi. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, 3(3), 146-150.

Özmen, D., Ergin, D., Şen, N., Çetinkaya, A. Ç. (2007). 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerinin tanılanması. Aile ve Toplum Dergisi, 3(12), 13-20.

Phelan, K. J., Khoury, J., Kalkwarf, H., Lanphear, B. (2005). Residential injuries in US children and adolescents. Public Health Reports, 120(1), 63-70.

Sağlık Bakanlığı, Çocuk Güvenliğinin Sağlanması Programı, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cocukergen-sgp1/sagl%C4%B1g%C4%B1n-gelisitirlmesi/%C3%A7ocuk-g%C3%BCvenli%C4%9Finin-sa%C4%9Flanmas%C4%B1-program%C4%B1.html Erişim Tarihi: 10.06.2022.

Şekerci, E., İnal, S. (2016). Hastanede yatan 0-6 yaş grubu çocukların annelerinin ev kazaları konusundaki bilgi ve uygulamalarının incelenmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 3(3), 160-172.

Törüner, E. K., Büyükgönenç, L. (2011). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Ankara: Göktuğ Yayıncılık, ss. 242-269.

Turan, T., Dündar, S. A., Yorgancı, M., Yıldırım, Z. (2010). 0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazalarının önlenmesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, 16(6), 552-557.

Tuygun, N., Karacan, C. D., Göktuğ, A., Çağlar, A. A., Tekeli, A., Bodur, İ., Öztürk B., Güngör A., Güneylioğlu M. M., Yaradılmış R. M., Akelma, Z. (2021). Evaluation of changes in pediatric emergency department utilization during COVID-19 pandemic. Archives de Pédiatrie, 28, 677-682.

United Nations International Children’s Emergency Fund, 2018, Key practice: Managing child injuries and accidents at home, https://www.unicef.org/uganda/key-practice-managing-child-injuries-and-accidents-home Erişim Tarihi: 20.12.2022.

Yıldırım, N., Kublay, G. (2016). 1-4 Yaş çocuklarına yönelik ev kazalarını önleme programının etkinliği. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-13.

Williams, N., Winters, J., Cooksey, R. (2020). Staying home but not out of trouble: no reduction in presentations to the South Australian paediatric major trauma service despite the COVID‐19 pandemic. ANZ Journal of Surgery, 90(10), 1863-1864.

Wong, T. W., Hung, J. W., Leung, M. W. (2021). Paediatric domestic accidents during COVID‐19 pandemic in Hong Kong. Surgical Practice, 25(1), 32-37.

Downloads

Published

2023-08-02

How to Cite

BAŞ, E., ATEŞEYAN, Y., & GÜNGÖRMÜŞ, Z. (2023). Determining The Safety Measures That Mothers Take For Home Accidents During The Covid-19 Pandemic Period. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 8(3), 596–604. https://doi.org/10.5281/zenodo.8207612

Issue

Section

Articles