Investigation of the Relationship between Pain, Kinesiophobia, Quality of Life in Patients after Spinal Surgery


Abstract views: 24 / PDF downloads: 10

Authors

  • İlker DEMİR fztilkerdemir
  • Ramazan PAŞAHAN
  • Bilsev DEMİR

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11374621

Keywords:

Pain, Kinesiophobia, Spinal Surgery, Quality of Life

Abstract

Aim: Our research was carried out to examine the relationship between pain, kinesiophobia and quality of life in patients who had undergone spinal surgery.

Materials and Method: The study was conducted as a descriptive and cross-sectional study with 110 patients who had spinal surgery and were hospitalized in the neurosurgery unit of a research and practice hospital in Malatya between October 2022 and November 2023. 'Patient Information Form', 'Visual Analog Scale', 'Tampa Kinesiophobia Scale' and 'SF-36 Short Form' were used as data collection tools in the study.

Results: In the study, the patients' Tampa Kinesiophobia Scale total mean score was 40.73±9.59 and their Visual Analogue Scale (VAS) mean was 4.68±1.79. The average total score of individuals' quality of life sub-dimensions are respectively; physical function 48.90±11.01, social function 36.70±19.62, physical role difficulty 27.04±23.00, emotional role difficulty 20.60±36.70, mental health 63.49±12.42, vitality 58.63±18.42, physical pain 51.97±18.93 and general health perception 51.22. as ±12.41 detected.

Conclusion: A positive significant relationship was found between the VAS average score and the total kinesiophobia score of individuals who had spinal surgery. The correlation coefficient was r: 0.214 (p<0.05). A significant negative relationship was detected between VAS and physical role difficulty and general health perception total score (p<.05). There was also a significant negative relationship between kinesiophobia and vitality and physical pain (p<.05).

Author Biographies

İlker DEMİR , fztilkerdemir

 

 

Ramazan PAŞAHAN

 

 

Bilsev DEMİR

 

 

References

Altun Uğraş, G., Yüksel, S., Erer, M. T. I., Kettaş, E., ve Randa, S. (2017). Are nurses willing to provide care to obese surgical patients? Bariatric Surgical Practice and Patient Care, 12(3), 116-122.

Amin, R., Andrade, N., ve Neuman, B. (2017). Lumbar Disc Herniation. Curr Rev Musculoskelet Med 10 (4): 507–516. In.

Amin, R. M., Andrade, N. S., ve Neuman, B. J. (2017). Lumbar disc herniation. Current reviews in musculoskeletal medicine, 10, 507-516.

Arıncı, K., ve Elhan, A. (2001). Anatomi. 3. baskı. Ankara: Güneş Kitabevi, 334-336.

Arslan, M., Albaş, S., Küçükerdem, H. S., Pamuk, G., ve Can, H. (2016). Vizüel analog skala ile kanser hastalarında palyatif ağrı tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi. Family Practice & Palliative Care, 1(1), 5-8.

Aslan, F. E., ve Olgun, N. (2017). Fizyopatoloji: Akademisyen Kitabevi.

Atabey, C., Zorlu, E., Kurt, H., Göçmen, S., Ünsal, D., Dinç, C., & Demircan, M. N. (2016). Lomber spinal cerrahi sonrası ağrının azaltılmasında en ekonomik yöntem: Soğuk kompresyon uygulaması. Gulhane Medical Journal, 58(1), 33-36.

BAHADIR, C., Burcu, O., YAMAN, V., ve YİĞİT, S. (2008). Servikal Disk Hernisi Kaynaklı Myotomal Kas Güçsüzlüğü Olan Hastalarda Klinik ve İğne Elektromiyografi Bulgularının İlişkisi: Uzun Dönem İzlem Çalışması. Balkan Medical Journal, 2008(3), 214-220.

BALİOĞLU, M. B. (2016). Omurgayı Tutan Sendromlar. Ankara: Rekmay Yayıncılık, 223-236.

Benzel, E. C. (2012). Spine Surgery: Techniques, Complication Avoidance, and Management. Vols 1 & 2: Elsevier Saunders.

Bränström, H., ve Fahlström, M. (2008). Kinesiophobia in patients with chronic musculoskeletal pain: differences between men and women. Journal of rehabilitation medicine, 40(5), 375-380.

Campbell, W., Canale, S., ve Beaty, J. (2008). Campbell's operative orthopaedics. Philadelphia, PA: Mosby. In: Elsevier.

Chen, C., Cavanaugh, J. M., Song, Z., Takebayashi, T., Kallakuri, S., & Wooley, P. H. (2004). Effects of nucleus pulposus on nerve root neural activity, mechanosensitivity, axonal morphology, and sodium channel expression. Spine, 29(1), 17-25.

Choi, D., Bilsky, M., Fehlings, M., Fisher, C., ve Gokaslan, Z. (2017). Spine oncology—metastatic spine tumors. Neurosurgery, 80(3S), S131-S137.

ÇATAL, A. T., ve CEBECİ, F. (2020). Lomber Disk Hernisinde Ağrı, Anksiyete, Depresyon Döngüsü ve Hemşirenin Rolü. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7(1), 73-77.

Çetinkaya, M. (2015). Disk hernisi cerrahisi ve hemşirelik bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, 1(2), 100-106.

Deer, T., Sayed, D., Michels, J., Josephson, Y., Li, S., & Calodney, A. K. (2019). A review of lumbar spinal stenosis with intermittent neurogenic claudication: disease and diagnosis. Pain medicine, 20(Supplement_2), S32-S44.

Derbent, A., Yilmaz, B., ve Uyar, M. (2012). Chronic pain following spine surgery/Omurga cerrahisi sonrasi kronik agri. Agri: The Journal of The Turkish Society of Algology, 24(1), 1-9.

Deyo, R. A., ve Mirza, S. K. (2016). Herniated lumbar intervertebral disk. New England Journal of Medicine, 374(18), 1763-1772.

Erdil, F. (2012). Sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 270-293.

ERKEN, H. Y., YILMAZ, O., ve ŞAHİN, E. (2021). Omurga Cerrahisinde Yeni Yaklaşımlar ve Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi: Akademisyen Kitabevi.

Framework, I. C. (1992). The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). Med Care, 30(6), 473-483.

Giusti, G. D., Reitano, B., ve Gili, A. (2018). Pain assessment in the Emergency Department. Correlation between pain rated by the patient and by the nurse. An observational study. Acta Bio Medica: Atenei Parmensis, 89(Suppl 4), 64.

Güven, M. B., Çırak, B., Işık, H. S., ve Kıymaz, N. (1999). Lomber disk hernilerinde retrospektif bir çalışma. Van Tıp Dergisi, 6(1), 20-23.

Herkowitz, H. N., Garfin, S. R., Eismont, F. J., Bell, G. R., ve Balderston, R. A. (2011). Rothman-simeone the spine E-book: expert consult (Vol. 1): Elsevier Health Sciences.

Higuchi, D., Watanabe, Y., Kondo, Y., ve Miki, T. (2022). Validation of a Model Predicting That Physical Activities Improve Health-Related Quality of Life in Older Japanese Adults with Pain, Dysesthesia, and Kinesiophobia after Lumbar Surgery: Structural Equation Modeling. Pain Research and Management, 2022.

Kaptan, H., Kasımcan, Ö., Çakıroğlu, K., ve Kılıç, C. (2008). Spinal tümörler. Journal of Nervous System Surgery, 1(1), 59-66.

Koçyiğit, H., Aydemir, Ö., Ölmez, N., ve Memiş, A. (1999). SF-36 Yaşam kalitesi ölçeğinin Türk popülasyonunda geçerlik ve güvenirliği. İlaç ve Tedavi Dergisi, 12(2), 102-106.

Korkem, D., Öztürk, H. E., ve Elbaşi, N. D. (2022). Lomber Disk Hernisi Cerrahisi Sonrasi Kinezyofobi, Uyku Kalitesi Ve Yaşam Kalitesindeki Değişimin Araştirilmasi. Sağlık Akademisi Kastamonu, 7(3), 494-512.

Lall, M. P. (2017). Nursing care of the patient undergoing lumbar spinal fusion. Journal of Nursing Education and Practice, 8(44), 1.

Moore, K., ve Dalley, A. (2007). Kliniğe yönelik anatomi,(Çev.: Şahinoğlu, K.), 4. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara.

Moustafa, E., ve Birkan, S. (2018). Derleme: Spondilolistezis: Etiyoloji, Tanı, Klinik Özellikler ve Tedavi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 71(3), 118-126.

Özalp, H., Hamzaoğlu, V., Ve Dağtekin, A. (2018). Disk Hernilerinde Altın Standart: Mikrodiskektomi. Türk Nöroşirürji Dergsi, 28(2), 196-200.

Öztürk, O. Sinir Yaralanmasinda Sildenafil Ve Tadalafilin İyileşme Süreci Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi.

Pellino, T. A., Gordon, D. B., Engelke, Z. K., Busse, K. L., Collins, M. A., Silver, C. E., & Norcross, N. J. (2005). Use of nonpharmacologic interventions for pain and anxiety after total hip and total knee arthroplasty. Orthopaedic Nursing, 24(3), 182-190.

Pentsova, E., Nevel, K. S., Konig, F., Sibilla, M., Skakodub, A., Manne, M., . . . Jean-Charles, D. (2019). New model of care for patients with central nervous system cancers. In: American Society of Clinical Oncology.

Pfingsten, M., Kröner-Herwig, B., Leibing, E., ve Kronshage, U. (2000). Validation of the German version of the fear-avoidance beliefs questionnaire (FABQ). European Journal of Pain, 4(3), 259-266.

Radik, D. A. A.-P. D., Sofiyev-Prof, G. P. D. O., Nabiyeviç, H. E., Ve Arslan, G. Bildiri Tam Metinleri Kitabi The Book Of Full Texts, Book 5.

Schroeder, G. D., Kurd, M. F., ve Vaccaro, A. R. (2016). Lumbar spinal stenosis: how is it classified? Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 24(12), 843-852.

Sertöz, N., Demir, F., & Ayanoğlu, H. Ö. (2010). Epidural Kateter Çekilmesi Sonrası Spinal Hematom. Journal of the Turkish Anaesthesiology ve Intensive Care Society-JTAICS/Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 38(2).

SH, K. (1990). Kinesiophobia: a new view of chronic pain behavior. Pain Manage, 3, 35-43.

Svensson, G. L., Lundberg, M., Östgaard, H. C., ve Wendt, G. K. (2011). High degree of kinesiophobia after lumbar disc herniation surgery: A cross-sectional study of 84 patients. Acta orthopaedica, 82(6), 732-736.

Şar, C., ve ÖZCAN, E. (2002). Lomber omurganın anatomisi, biyomekaniği ve biyokimyası. İçinde: Bel ağrısı Tanı ve Tedavi, Özcan E, 1, 9-14.

Toplamaoğlu, H., ve Ofluoğlu, A. (2010). Lomber disk hernileri. İçinde: Zileli M, Korfalı E.(Editörler). Temel Nöroşirurji, 2, 1489-1496.

Tripp, D. A., Abraham, E., Lambert, M., Wagg, K., Bigney, E., Daly, E., . . . Manson, N. (2017). Biopsychosocial factors predict quality of life in thoracolumbar spine surgery. Quality of Life Research, 26, 3099-3110.

Yıldırım, M. (2006). İnsan Anatomisi 1 Genel Anatomi ve Lokomotor Sistem. Nobel Matbaacılık.

Yilmaz, M., Şimşek, S. B., Aktaş, F., ve Sapmaz, H. I. (2023). Skolyozu Olan Bireylerde Columna Vertebralis Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 15-25.

Yilmaz, Ö. T., Yakut, Y., Uygur, F., ve Uluğ, N. (2011). Tampa Kinezyofobi Ölçeği’nin Türkçe versiyonu ve test-tekrar test güvenirliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 22(1), 44-49.

Zileli, M., ve Özer, F. (2002). Omurilik ve omurga cerrahisi. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 739-746.

Published

2024-05-29

How to Cite

DEMİR , İlker, PAŞAHAN, R., & DEMİR , B. (2024). Investigation of the Relationship between Pain, Kinesiophobia, Quality of Life in Patients after Spinal Surgery. GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 9(2), 275–283. https://doi.org/10.5281/zenodo.11374621

Issue

Section

Articles