ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Adjustable Ve Connectıcut İntruzyon Arklarıyla Class II Dıvızyon 2 Tedavilerinin Karşılaştırılması
(A Comparison Of Class II Division 2 Treatments With Adjustable And Connecticut Intrusion Arches )

Author : SABAHAT YAZICIOĞLU  A. Bahadır HOR, Selim ARICI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 33-37
    


Summary

Giriş: Bu çalışmanın amacı, Adjustable intrüzyon arkı (AIA) ve Connecticut intrüzyon arkı (CIA) ile yapılan Sınıf II bölüm 2 tedavilerin sonuçlarını karşılaştırmaktır.Yöntem: Bu çalışmaya 24 birey dahil edildi. AIA grubunda 12 ve CIA grubunda 12 hasta vardı. Ölçümler tedavi öncesi (T1) ve tedavi sonrası (T2) lateral sefalometrik röntgen filmlerinden elde edildi. Grup içi karşılaştırmalarda, normal dağılım göstermeyen veriler için Wilcoxon Signed testi kullanılırken normal dağılım gösteren veriler için paired t-testi kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda, ortalama tedavi değişiklikleri normal dağılım gösteren veriler için independent t-testi kullanılarak ve normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-Whitney U-testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: AIA ve CIA gruplarında, T1 ve T2 aşamaları arasında, kesici protruzyonu ve overbite için istatistiksel olarak önemli olan değişiklikler gruplar arasında önemli fark göstermedi. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, AIA ve CIA Sınıf II bölüm 2 tedavisinde benzer etkiler oluşturdu.Keywords
Adjustable İntrüzyon Arkı, Connecticut İntrüzyon Arkı, Sınıf II Bölüm 2 Tedavi

Abstract

Aim: The aim of the study is to compare the results of Class II division 2 (Class II/2) treatments with the Adjustable intrusion arch (AIA) and Connecticut intrusion arch (CIA). Method: 24 subjects were included in this study. The AIA group had 12 patients, and the CIA group also had 12 patients. The measurements were obtained on Pre- (T1) and post- (T2) treatment lateral cephalometric films. For the intra-group comparisons, a paired t-test was used for data indicated normal distribution, while a Wilcoxon Signed test was used for data nonindicated normal distribution. For inter-groups, the average treatment changes were compared by using independent t-test for data indicated normal distribution and the Mann-Whitney U-test for data nonindicated normal distribution. Results: In the AIA and CIA groups, between T1 and T2 stages, statistically significant changes for incisor protrusion and overbite did not differ significantly between groups. Conclusion: According to the results of this study, AIA and CIA produced similar effects in Class II/2 treatment.Keywords
Adjustable Intrusion Arch, Connecticut Intrusion Arch, Class II Division 2 Treatment

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri