ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fetal Dönemde Fetal Dizin Morfometrik Gelişimi
(The Morphometric Development Of The Fetal Knee During The Fetal Period )

Author : Işık Tuncer    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 77-87
    


Summary

Amaç: Bu çalışma, femurun distal kısmının, tibianın proksimal kısmının, patella ve insan fetal dizindeki ön ve arka çapraz bağların morfometrik büyüme modellerini incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Bu çalışma 2009 yılında Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda yapılmıştır. Fetuslar; Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı ve Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum Hastanesi'nden (Konya, Türkiye) alınmıştır. Belirgin malformasyonları olmayan, yaşları 9 ila 37 hafta arasında değişen, kendiliğinden düşen 50 fetüs (24 erkek sağ, 24 erkek sol, 26 kadın sağ ve 26 kadın sol) analiz edilmiştir. Femurun distal kısmının, tibianın proksimal kısmının, patella, ön ve arka çapraz bağların boyutlarının ölçümü yapılmıştır. Tibia'nın proksimal yönü ve femurun distal kısmı için en boy oranının bir karakterizasyonu (medial-lateralden anterior-posterior boyutlara) yapılmıştır. Karşılaştırmaların istatistiksel analizi için Student's T testi kullanılmıştır. Bulgular: Ölçümlerde cinsiyet ve kenar farkı saptanmamıştır (p>0,05) ve erkek ve kadınlar arasında femur en-boy oranında, tibia en-boy oranında fark gözlenmemiştir (p>0,05). Aksine, trimesterler ve tüm parametreler arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.005). Sonuç: Diz eklemi ve bileşenlerinin fetal döneme ilişkin kapsamlı bilgileri, ileriki çalışmalarda kullanılacak olan diz ekleminin bileşenlerinin biyolojik varyasyonunun derecesini ortaya çıkaracaktır. Bu çalışmada elde edilen verilerin, obtetri, perinatoloji, adli tıp ve fetal patoloji bölümlerinde yürütülen bu tür durumların tanı ve tedavilerine ek olarak diz anomalileri, patolojiler ve varyasyonlar ile ilgili yapılacak diğer çalışmalar için yararlı olacağını umuyoruz.Keywords
Diz, İnsan Fetusları, Morfometri, Anatomi

Abstract

Aim: The study aims at examining morphometric growth patterns of the distal part of the femur, the proximal part of the tibia, the patella,and anterior and posterior cruciate ligaments in human fetal knee. Method: This study was conducted at Meram Faculty of Medicine, Anatomy Department in 2009. The fetuses were obtained from Selcuk University, Meram Faculty of Medicine the Gynaecology Department, and Dr. Faruk Sükan Maternity Hospital (Konya, Turkey). Fifty spontaneously aborted fetuses with ages ranging between 9 and 37 weeks of gestation (24 male right, 24 male left, 26 female right and 26 female left) that have no evident malformations were analyzed. The measurements of dimensions of the distal part of the femur, the proximal part of the tibia, the patella, the anterior and posterior cruciate ligaments were carried out. A characterization of the aspect ratio (the medial-lateral to anterior-posterior dimensions) was performed for the proximal aspect of the tibia and the distal part of the femur. Student’s T test was used for Statistical analysis of comparisons. Results: In all measurements, no gender and side differences were detected (p> 0,05) and no differences were observed in the femur aspect ratio, tibia aspect ratio between males and females (p>0,05) On the contrary, a significant relationship was seen between trimesters and all parameters (p<0.005). Conclusion: Thorough information of knee joint and its components regarding the fetal period will reveal the extent of biological variation of knee joint and its components that will be used in future studies. We expect that the data obtained in this study will be beneficial for other studies on knee anomalies, pathologies and variations in addition to diagnoses and treatments of such conditions conducted in obstetrics, perinatology, forensic medicine and fetal pathology departments.Keywords
Knee, Human fetuses, Morphometry, Anatomy

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı!!!

    Sayın akademisyenler, Aralık sayısı için çalışma kabulu devam etmektedir.    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri