ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kanser Hastalarında Ağrı İnançlarının Ağrı Düzeyine Etkisi
(The Effect of Pain Beliefs on Pain Levels in Cancer Patients )

Author : DİLEK YILDIRIM  Dilek BAYKAL, Burcu DEMİR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 8
Page : 15-21
    


Summary

Amaç: Bu çalışma kanser hastalarının ağrı inançlarının ağrı düzeyine etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Tanımlayıcı ve korelasyonel tipteki bu çalışma, 3 farklı hastanede onkoloji ve kemoterapi birimleri ile tedavi edilen kanser hastaları (n = 147) ile tamamlandı. Veriler hastalarla yüzyüze görüşülerek Sosyo-demografik Bilgi Formu, Görsel Analog Ölçeği ve Ağrı İnançları Ölçeği kullanılarak toplandı. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzde ve ortalama olarak verildi. Ağrı düzeyi ile Ağrı İnançları Ölçeği arasındaki ilişkiyi saptamak için korelasyon testi kullanıldı. Bulgular: Hastaların Ağrı İnançları Ölçeği puanları incelendiğinde, hastalığa uyum sağlayanların sağlamayanlara göre daha düşük olduğu görüldü (p =.028). Ayrıca stresli yaşamları olanların olmayanlara göre Ağrı İnanç Ölçeği puanlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi (p = 0.025). Hastaların VAS ağrı şiddeti ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının 7.41±2.50 olduğu belirlendi. Ağrı İnançları Ölçeğinden aldıkları toplam puan 4.23±.37'dir. Ağrı inancı ölçeğinin alt ölçeğinde ağrının şiddeti ile organik inançlar arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu belirlendi (r =.179, p˂.05). Sonuç: Kanser hastalarının organik ağrı inançlarının ağrı düzeyi üzerinde etkisi olduğu belirlendi. Kanser hastalarının ağrı inançları hastalığa uyum ve stresli yaşamdan etkilenmektedir. Kanser hastalarının organik ağrı inançlarının ağrı seviyesi üzerinde etkisi vardır. Kanser ağrı yönetiminde tedavi ve hemşirelik bakımını planlarken bireyin ağrı inancı ile ağrı düzeyi arasındaki ilişki göz önüne alınmalıdır.Keywords
Ağrı, ağrı inançları, ağrı şiddeti, kanser hastaları.

Abstract

Objective: The study was conducted to determine the effect of pain beliefs on pain levels in cancer patients. Methods: This descriptive and correlational study was completed with cancer patients (n=147) that treated in 3 different hospitals on oncology and chemotherapy units. Data were collected using the Socio-demographic Information Form, Visual Analogue Scale and Pain Beliefs Scale. Descriptive data were given as numbers, percentages and averages. Correlation test was used to determine the relationship between the pain level and the Pain Beliefs Scale. Results: The patients’ Pain Beliefs Scale scores of those who adapted to the disease were statistically significantly lower than those who could not (p=.028). Moreover, it was determined that those had stressful lives had statistically significantly higher Pain Belief Scale score that those who had not (p=0.025). It was found that the score that the patients got from the VAS pain intensity scale was 7.41±2.50, and it was high. The total score they got from the Pain Beliefs Scale was 4.23±.37. It was determined that there was a positive correlation between intensity of pain and organic beliefs in the subscale of the pain beliefs scale (r=.179, p˂.05). Conclusions: It was determined that organic pain beliefs of cancer patients have an impact on the level of pain. The pain beliefs of cancer patients were affected by adaptation to the disease and stressful life. Organic pain beliefs of cancer patients have an impact on the level of pain. Considering the relationship between individual’s pain belief and pain level in cancer pain management, planning treatment and nursing care is suggested.Keywords
Pain, pain beliefs, pain severity, cancer patients.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri