ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Narsistik Kişilik Özellikleri İşkoliklik ve İş Yeri Yalnızlığı: Yönetici Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma
(Narcissistic Personality Characteristics, Workaholism, And Loneliness At Work: A Research On Nurse Managers )

Author : Leman Kutlu  Feride EŞKİN BACAKSIZ, Rujnan TUNA, Oya ÇELEBİ ÇAKIROĞLU, Arzu Kader HARMANCI SEREN, Betül SÖNMEZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 35-43
    


Summary

Amaç: Bu çalışmada yönetici hemşirelerin narsistik kişilik özellikleri, işkoliklik düzeyleri ve deneyimledikleri iş yeri yalnızlığını etkileyen sosyodemografik özelliklerinin tanımlanması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın verileri İstanbul’da kamu ve özel sektörde çalışan 173 yönetici hemşireden elde edildi. Veri toplama aracı 6 soruluk tanıtıcı bilgi formu ve üç ölçekten (Narsistik Kişilik Envanteri, DUWAS İşkoliklik Ölçeği ve İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği) oluştu. Bulgular: Narsistik Kişilik Envanterinden alınan puan ortalamalarında özel hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin lehine (Kamu=3.60±2.46, Özel=4.97±2.65) anlamlı fark (p=0.008) olduğu bulundu. DUWAS İşkoliklik Ölçeği ve alt boyutlarının puan ortalamalarında yönetici olarak çalışma yılının kompulsif çalışma alt boyutu ve ölçek toplamında istatistiksel olarak anlamlı (ölçek toplamı p=0.040; Kompulsif çalışma p=0.018) fark oluşturduğu bulundu. İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği ve alt boyutlarından alınan puan ortalamaları üzerinde yaş grubu ve çalışılan kurumun tipinin istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05), kurumda toplam çalışma süresi ve yönetici olarak çalışma yılının ileri derecede anlamlı (p<0.01) fark oluşturduğu bulundu. Sonuç: Narsistik kişilik özellikleri, işkoliklik ve işyeri yalnızlığı olumsuz örgütsel davranış konuları arasında yer alır. Özel sektörde çalışan, yöneticilik deneyimi az ve genç yaşta olan yöneticilerin daha yüksek puan alması önemli bir bulgudur. Yöneticilerin ve çalışanların yaşayacağı tükenme, performans düşüklüğü gibi olumsuzlukları önlemek amacıyla bu konulara yönelik stratejiler geliştirilmelidir.Keywords
Narsistik Kişilik Özellikleri, İşyeri Yalnızlığı, İşkoliklik

Abstract

Objective: Narcissistic personality characteristics, workaholism and loneliness at work in particular affect directly the managers’ success in the workplace environment. The aim of this study is to define the socio-demographic characteristics affecting the narcissistic personality characteristics and workaholism levels of the nurse managers as well as their experiences of loneliness at work. Methods: The study was conducted in a descriptive design. The data of the study were obtained from 173 nurse managers working in public and private sectors in Istanbul. An introductory information form with 6 questions and three scales were used as data collection tools (Loneliness at Work Scale, Narcissistic Personality Inventory short form, Dutch Work Addiction Scale) Results: The mean scores obtained from the Narcissistic Personality Inventory were found to be significant in favor of the administrative nurses working in private hospitals (Public = 3.60 ± 2.46, Private = 4.97 ± 2.65) (p = 0.008). It was found that Dutch Work Addiction Scale and its sub-dimensions made statistically significant difference (scale sum p = 0.040; Compulsive study p = 0.018) in the compulsive study sub-dimension and scale total of the working year as a manager. It was found that the age group and the type of the institution worked were statistically significant (p <0.05), the total working time in the institution and the working year as a manager made a significant difference (p <0.01). Conclusion: Narcissistic personality traits, workaholicity and workplace loneliness are among the negative organizational behavior issues. It is an important finding that managers who work in the private sector, who have little managerial experience and younger age score higher. Strategies should be developed for these issues in order to prevent negativities such as burnout and poor performance of managers and employees.Keywords
Loneliness at work, Narcissistic personality characteristics, Workaholism

Advanced Search


Announcements


    Ekim Sayısı!!!

    Sayın akademisyenler, Aralık sayısı için çalışma kabulu devam etmektedir.    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri