ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gastrointestinal Kanserli Hastalarda Enteral Beslenmenin Etkisi: Literatür İncelemesi
(The Effect of Enteral Nutrition in Patients with Gastrointestinal Cancer: A Literature Review )

Author : Dilek Baykal  Dilek Yıldırım  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 1-9
    


Summary

Amaç: Gastrointestinal sistem ağızdan başlayıp anüsle sonlanan tüm organları kapsayan geniş bir bütünü tanımlar. Bilim alanında gelişmeler sayesinde hastalıklara erken tanı konulabilmekte ve tedavilerden yararlanım daha fazla mümkün olmaktadır. Bir diğer yandan insan ömrünün uzamasıyla kanserden sonra sağ kalanların sayısı da artmaktadır. Gastrointestinal sisteme ait kanserler dünyada ve Türkiye’de en sık karşılaşılan kanser türleri arasında yer alırken mortalite oranlarının da yüksek olduğu bildirilmektedir. Enteral beslenme özellikle gastrointestinal sistem kanserli hastalarda mortalite ve morbiditenin engellenmesinde önemlidir. Bu derleme gastrointestinal kanserli hastalarda enteral beslenme ve beslenmeyi etkileyen faktörleri incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: “Google Scholar”, “PUBMED”, “Web of Science” veri tabanlarından son 5 yıla (2019-2014) ait “gastrointestinal tract cancer”, “nutrition”, “enteral nutrition”, “gastrointestinal sistem kanser”, “nutrisyon”, “enteral nutrisyon” anahtar sözcükleri yazılarak toplam 36 makaleye ulaşılmıştır. Değerlendirme sonunda İngilizce ve Türkçe 10 makalenin tam metnine ulaşılmıştır. Bulgular ve Sonuç: İncelenen literatürler sonucunda ileri evre gastrointestinal sistem kanser hastalarında enteral nutrisyonun etkinliği bağırsak motilitesinin arttırılmasında, hastane yatış süresinin azaltılmasında, beden kitle indeksinin korunmasında yararlı olduğu görülse de geniş örneklem grubunda, nutrisyon ürünün özelliği ve nutrisyon zamanının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords
Enteral beslenme, beslenme, palyatif bakım, gastrointestinal kanser, kanserde beslenme.

Abstract

Background: The gastrointestinal tract defines a wide integral system including all organs starting from the mouth and ending at the anus. With advances in science, diseases can be diagnosed early and benefits from treatment are more possible. On the other hand, the number of survivors after cancer increases with the prolongation of human life. While gastrointestinal tract cancers are among the most prevalent cancers both in the world and Turkey, their mortality rates are reported also to be high. Enteral nutrition is especially important in the prevention of mortality and morbidity in patients with gastrointestinal cancer. This review was performed to investigate the factors affecting enteral nutrition and nutrition in patients with gastrointestinal cancer. Materials and Methods: 36 articles published in the last 5 years (2014 - 2019) were obtained in total by writing the key words “gastrointestinal tract cancer”, “nutrition”, “enteral nutrition” and “gastrointestinal system cancers” to various databases such as “Google Scholar”, “PUBMED” and “Web of Science”. 10 studies, full text of which can be accessed in Turkish and in English languages and which met the inclusion criteria, were examined as a result of the evaluation. Results and Conclusion: As a result of the literature reviewed, the effectiveness of enteral nutrition in patients with advanced-stage gastrointestinal system cancer may increase intestinal motility, reducing hospital stay, although it is seen to be useful in maintaining body mass index, In the large sample group, it is thought to be important to determine the nutritional product and nutritional time.Keywords
Enteral nutrition, nutrition, gastrointestinal tract cancer, cancer nutrition.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri