ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADJUSTABLE VE CONNECTICUT İNTRUZYON ARKLARIYLA SINIF II BÖLÜM 2 TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(A COMPARISON OF CLASS II DIVISION 2 TREATMENTS WITH ADJUSTABLE AND CONNECTICUT INTRUSION ARCHES )

Author : SABAHAT YAZICIOĞLU  A. Bahadır HOR, Selim ARICI  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Giriş: Bu çalışmanın amacı, Adjustable intrüzyon arkı (AIA) ve Connecticut intrüzyon arkı (CIA) ile yapılan Sınıf II bölüm 2 tedavilerin sonuçlarını karşılaştırmaktır.Yöntem: Bu çalışmaya 24 birey dahil edildi. AIA grubunda 12 ve CIA grubunda 12 hasta vardı. Tedavi planı maksiller kesici diş intrüzyonunu ve maksiller birinci premolarların çekimini içeriyordu. Ölçümler tedavi öncesi (T1) ve tedavi sonrası (T2) lateral sefalometrik röntgen filmlerinden elde edildi. Grup içi karşılaştırmalarda, normal dağılım göstermeyen veriler için Wilcoxon Signed testi kullanılırken normal dağılım gösteren veriler için paired t-testi kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda, ortalama tedavi değişiklikleri normal dağılım gösteren veriler için independent t-testi kullanılarak ve normal dağılım göstermeyen veriler için Mann-Whitney U-testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: AIA ve CIA gruplarında, T1 ve T2 aşamaları arasında, maksiller kesici protruzyonu ve overbite azalması için istatistiksel olarak önemli farklılıklar vardı. Maksiller 6 direnç merkezi ve vertical referans düzlemi (Mx6cr–VRP) mesafesinden başka gruplar arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar yoktu. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, AIA ve CIA Sınıf II bölüm 2 tedavisinde benzer etkiler oluşturdu.

Keywords
Adjustable İntrüzyon Arkı, Connecticut İntrüzyon Arkı, Sınıf II Bölüm 2 Tedavi

Abstract
Aim: The aim of the study is to compare the results of Class II division 2 (Class II/2) treatments with the Adjustable intrusion arch (AIA) and Connecticut intrusion arch (CIA). Method: 24 subjects were included in this study. The AIA group had 12 patients, and the CIA group also had 12 patients. The treatment plan involved the maxillary incisor intrusion and extraction of the first maxillary premolars. The measurements were obtained on Pre- (T1) and post- (T2) treatment lateral cephalometric films. For the intra-group comparisons, a paired t-test was used for data indicated normal distribution, while a Wilcoxon Signed test was used for data nonindicated normal distribution. For inter-groups, the average treatment changes were compared by using independent t-test for data indicated normal distribution and the Mann-Whitney U-test for data nonindicated normal distribution. Results: In the AIA and CIA groups, there were statistically significant differences between the T1 and T2 stages for maxillary incisor protrusion and reduction in overbite. Other than the distance between the center of maxillary 6 and the vertical reference plane (Mx6cr–VRP), there were no statistically significant differences between the groups. Conclusion: According to the results of this study, AIA and CIA produced similar effects in Class II/2 treatment.

Keywords
Adjustable Intrusion Arch, Connecticut Intrusion Arch, Class II Division 2 Treatment

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri