ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Hastalarında Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeylerinin İncelenmesi
(The Examination of Vitamin B12 and Folic Acid Levels in Patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder )

Author : Soykan ŞAHİN  Gülgün DURAT, Gülnur ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 45-50
    


Summary

Amaç: Bu çalışmada şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarında vitamin B12 ve folik asit düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Kesitsel tipte dizayn edilen araştırmanın örneklemini bir psikiyatri kliniğine yatırılmış 147’si şizofreni, 222’si bipolar bozukluk tanısı almış toplam 369 hasta oluşturmaktadır. Laboratuvar bulguları ve hastaların bilgileri, hastane bilgi sistemi üzerinden geriye dönük olarak incelenmiştir. Bulgular: Vitamin B12 düzeyleri incelendiğinde şizofrenili hastaların vitamin B12(308,01±138,31 pg /mL) düzeyleri ile bipolar bozukluğu olan hastaların(344,20±141,62 pg /mL) düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p= 0,01).Her iki tanı grubunda folik asit düzeyleri arasında ise anlamlı fark bulunmamıştır. Bipolar bozukluğu olan kadınların vitamin B12 değerleri(339,34±125,93pg/mL) şizofreni tanılı kadınlara (293, 08±114, 38pg/mL) gore anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0,003). Sonuç: Şizofreni hasta grubunun vitamin B12 düzeyi bipolar bozukluk grubuna gore anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Folik asit ve vitamin B12’nin şizofreni ve bipolar bozukluklardaki rollerinin tam olarak ortaya konulabilmesi için bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.Keywords
bipolar bozukluk, folik asit, şizofreni, vitamin B12.

Abstract

Objective: In this study, we aimed to compare with vitamin B12 and folic acid levels in patients with schizophrenia and bipolar disorder. Methods: The sample of the cross-sectional study consists of a total of 369 patients who were admitted to a psychiatric clinic with 147 schizophrenia and 222 bipolar disorder. Laboratory findings and patient information were reviewed retrospectively through the hospital information system. Results: When Vitamin B12 levels were examined, there was a significant difference between the levels of vitamin B12 (308.01±138.31 pg/mL) and patients with bipolar disorder (344.20±141.62 pg/mL) in schizophrenic patients (p= 0.01).There was no significant difference between folic acid levels in both diagnostic groups. Vitamin B12 values of women with bipolar disorder (339.34±125.93 pg/mL) were found to be significantly higher than women with schizophrenia (293.08±114.38 pg/mL) (p=0.003). Conclusion: One of the results of this study was that the vitamin B12 level of the schizophrenic patient group was lower than the bipolar disorder group. Further studies are needed in order to fully understand the role of folic acid and vitamin B12 in schizophrenia and bipolar disorder.Keywords
bipolar disorder, folic acid, schizophrenia, vitamin B12.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri