ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Epilepsili Gebe ve Gebe Olmayan Kadınların Yaşam Kalitesi ve Evlilik Uyumunun Karşılaştırılması
(Comparison of Quality of Life and Marital Adjustment of Pregnant and Non-Pregnant Women with Epilepsy )

Author : Dilek Baykal  Leman Kutlu  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 36-44
    


Summary

Amaç: Epilepside, gebelik süresince eşlerin birbiriyle uyumu yaşam kalitelerinde ve gebeliğin sağlıklı geçirilmesinde önemli olabilir. Bu nedenlerle çalışmada epilepsili gebe olan (PWE) ve olmayan (NPWE) kadın hastaların yaşam kalitesi ve evlilik uyumlarının karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Bu kesitsel çalışma Ekim 2016-2017 tarihleri arasında 2 hastanenin kliniklerinde epilepsi tanısıyla takip edilen hastalarla gerçekleştirildi. Sosyodemografik özellikleri belirlemek için tanılama formu, hastalık özelliklerini sorgulayan form, epilepsili hastalarda yaşam kalitesi ölçeği ve evlilik uyum ölçeği uygulandı. Bulgular: 93 NPWE ve 31 PWE kişiye ulaşıldı. Hastalık özelliklerine bakıldığında çoğunluğunun fokal epilepsi, AEI kullandığı ve ilaçlarını düzenli aldıkları anlaşıldı. Çoğunluğu gebe kalmadan önce doğum kontrol yöntemi kullanmadığını, hastalığının bebeğine bakmasına engel olmayacağını bildirmiştir. Ancak tamamı doğum yaptıktan sonra yanında birisinin kalmasını istemektedir. PWE’lerin yaşam kalitesi ve evlilik uyumu NPWE’lere göre daha yüksektir (p<0.05). Yapılan regresyon analizinde PWE’s evlilik süresi uzadıkça evlilik uyumları azalmaktadır (ß= - 0.739; R2=0.413). Ancak NPWE’li kadınların evlilik süresi ile evlilik uyumu arasında ilişki bulunmadı (F=3.633, p=0.060 >0.05). Her iki grupta evlilik uyumunun artması yaşam kalitesini arttırmaktadır (PWE’s ß=0.299, R2=0.309; NPWE’s (ß=2.735, R2=0.139). Sonuç: Bu çalışmayla epilepsili kadınlarda evlilik uyumu ve desteğinin yaşam kalitesinin arttırılmasında etkili olduğu saptandı.Keywords
Yaşam kalitesi, evlilik uyumu, epilepsi, gebelik.

Abstract

Introduction: Epilepsy affects not only women themselves but also the baby they carry in a pregnancy situation. In epilepsy, it is thought that marital adjustment during pregnancy will be important in spouses’ QoL and healthy pregnancy. For these reasons, the aim of the study was to compare the QoL and marital adjustment of pregnant women with epilepsy (PWE) and non-pregnant women with epilepsy (NPWE). Methods: This study was conducted between October 2016-2017 on female outpatients with epilepsy who were followed-up two hospital. A diagnostic form for determining their socio-demographic characteristics, a form questioning the characteristics of the disease, a scale of QoL in patients with epilepsy and a marital adjustment scale were administered. Results: In a sample of 93 NPWE and 31 PWE of respondents reported considering the disease characteristics, it was found that the majority of them had focal epilepsy, used AEDs and took their medication regularly. Most reported that they did not use any birth control method before conception and that their illness would not prevent them from caring for their baby. However, all of them wanted someone to stay with them after they give birth. The PWE’s QoL and marital adjustment were better than the NPWE’s. The regression analysis that was conducted showed that the PWE’s marital adjustment got worsened as their duration of marriage increased (ß=–0.739;R2=0.413). However, there was no correlation between the duration of marriage and marital adjustment of the NPWE. Improved marital adjustment in both groups improved QoL (PWE’s ß=0.299,R2=0.309;NPWE’s ß=2.735, R2=0.139). Concluisons: This study provides, it is understood that marital adjustment and support of women with epilepsy is effective in improving the QoL. In this regard, it is thought that the inclusion of spouses in prenatal care will contribute to disease management and healthy maintenance of the spouse in providing marital support/adjustment.Keywords
Quality of life, marital adjustment, epilepsy, pregnancy.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri