ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Postural Taşikardi Sendromu Hastalarında Kalp Hızı Değişkenliğinin Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Heart Rate Variability in Patients with Postural Tachycardia Syndrome )

Author : Oğuzhan Ekrem Turan  Seda Altuntaş, Ali Nail Kaya, Fatih Kartaler, Mürsel Şahin  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 31-35
    


Summary

Amaç: Postural taşikardi sendromu (POTS) disotonomi ile ilişkili bir hastalıktır. Kalpteki sempatik-parasemptaik dengenin bozulması patofizyolojisinde yer alabilir. Bu çalışmadaki amaç ambulatuar ritm monitorizasyonunda ölçülen ortalama kalp hızı ve kalp hızı değişkenliğinin spektral parametrelerinin POTS hastalarında bu dengenin hangi tarafa bozulduğunu değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: 2014 ile ocak 2018 yılları arası eğik masa testi (EMT) yapılan kronik hastalığı bulunmayan ve negatif EMT test sonucu olan 193 hasta çalışmaya dahil edildi. POTS tanısı 70°'lik eğimli EMT testinin ilk 10 dakikalık süreç içerisinde supin pozisyon kalp atışında dakikada 30 atım artış olması olarak tanımlandı. Hastalar POTS olan (n=27) ve olmayan (n=166) olarak iki gruba ayrıldı. Bulgular: Toplam 193 negatif EMT hastasının 27 (13.9%)’sinde POTS tespit edildi. Kalp hızı değişkenliğinin spektral parametrelerinden SDNN, SDANN, rMSSD, pNN50 değerleri gruplar arasında farklılık göstermedi. Sadece ortalama kalp hızı POTS olan ve olmayanlarda istatistiksel farklılık gösterdi (83 vs 75 atım/dk, p=0.024). POTS için tek bağımsız predictor ortalama kalp hızının 75 atım/dk üzerinde olması idi [OR: 4.608 (1.447-14.705), p=0.01]. Sonuç: Yapısal kalp veya kronik hastalığı bulunmayan semptomlarıyla POTS düşünülen bireylerde 24 saat ambulatuar ritm monitorizasyonu ile ortalama kalp hızının değerlendirilmesi önemli bir parametre olabilir.Keywords
Postural taşikardi sendromu, kalp hızı değişkenliği, ritim monitorizasyonu

Abstract

Purpose: Postural tachycardia syndrome (POTS) is a disease associated with dysautonomia. Disruption of the sympathetic/parasympathetic balance is the main pathophysiological mechanism. The aim of this study was to evaluate this imbalance with mean heart rate and spectral parameters of heart rate variability measured by ambulatory rhythm monitoring. Patients and methods: One hundred and ninety-three patients with negative HUT test results and without any chronic disease enrolled in the study between 2014 and 2018. POTS was diagnosed when a 30 beats per minute increase at heart rate compared to baseline was observed during the first 10 minutes of the 70 ͦ tilt test. Patients were divided into two groups as POTS (n=27) and non POTS (n=166). Results: POTS was diagnosed in 27 (%13.9) of the 193 patients with negative HUT. Spectral parameters of heart rate variability as SDNN, SDANN, rMSSD and pNN50 values were similar between groups. Average heart rate was significantly higher in POTS patients when compared with non-POTS patients (%80 vs%47.8, p=0.024). Average heart rate above 75 beats per minutes was the only independent predictor for POTS [OR: 4.608 (1.447-14.705), p=0.01]. Conclusion: Evaluation of average heart rate by 24-hour ambulatory rhythm monitoring may be an important parameter in individuals with POTS without structural heart or chronic disease.Keywords
Postural tachycardia syndrome, heart rate variability, ambulatory rhythm monitoring

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri