ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Evaluation of the Effectiveness of Hand Hygiene and Nutrition Training for Semi-Urban and Rural Primary School Students in Haliliye District of Şanliurfa
(Şanlıurfa Haliliye İlçesindeki Yarı Kentsel ve Kırsal Bölge İlkokul Öğrencilerine Yönelik El Hijyeni ve Beslenme Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi )

Author : Rüstem KUZAN  İbrahim KORUK1, Burcu BEYAZGÜL2, Rüstem KUZAN3, Şule ALLAHVERDİ3  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 25-30
    


Summary

ÖZET Amaç: Araştırma, Şanlıurfa Haliliye İlçesi’nde 12 ilköğretim okulunda 3. sınıf öğrencilerine yönelik beslenme ve el hijyeni eğitimlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma müdahale tipindedir. Aralık 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma evrenini Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı 113 okuldaki 10165 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi, 12 ilkokulda eğitime devam eden 1206 öğrenciden oluşmuştur. Bulgular: El hijyeni eğitiminde kontrol grubunun puan ortalaması 6,2±2,1 iken, müdahale grubunun puan ortalaması 10,4±1,8, beslenme eğitiminde kontrol grubunun puan ortalaması 2,9±0,6 iken müdahale grubunun puan ortalaması 3,3±0,4 dür. Her iki eğitim modülünde de müdahale gruplarında anlamlı bir artış saptanmıştır (p<0,05). Hijyen eğitiminde kontrol ve müdahale grubu puanları yarı kentsel bölgede 6,3±2,1 ve 10,6±1,8, kırsal bölgede ise 5,8±2,0 ve 10,1±1,7'dir. Beslenme eğitiminde kontrol ve müdahale grubu puanları yarı kentsel bölgede 2,9±0,6 ve 3,4±0,6, kırsal bölgede ise 2,9±0,6 ve 3,4±0,7 'dir. Her iki eğitimde de bölgeler arasında müdahale grubundaki artış anlamlı bulunmuştur(P<0,05). Sonuç: El hijyeni ve sağlıklı beslenme eğitimleri öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırmıştır. Verilen eğitim konularının içeriğinin öğrencilerin yaşları ile uyumlu olması, öğrencilerin eğitimlere aktif katılımının sağlanması, eğitimleri konunun uzmanı sağlık profesyonellerinin vermesi nedeniyle eğitimlerin başarılı olduğu düşünülmektedir. Başarılı sağlık eğitimi için okul ve sağlık kurumu işbirliği sağlanmalıdır.Keywords
Sağlık eğitimi, okul, el hijyeni, beslenme

Abstract

ABSTRACT Background: The study was conducted to evaluate the effectiveness of nutrition and hand hygiene training for third-grade students in 12 primary schools in Şanlıurfa. Method: This is an intervention study. It was conducted between the dates of December 2018 and May 2019. The population of the study consisted of 10165 third-grade students in 113 schools located in Şanlıurfa. The study sample consisted of 1206 students attending 12 primary schools. Results: The mean score of the control group was 6.2 ± 2.1, while the mean score of the intervention group was 10.4 ± 1.8 in hand hygiene training; and the mean score of the control group was 2.9 ± 0.6, while the mean score of the intervention group was 3.3 ± 0.4 in nutrition training. There was a significant increase in the intervention groups in both training modules (p < 0.05). The control and intervention group scores were 6.3 ± 2.1 and 10.6 ± 1.8 in the semi-urban area, and 5.8 ± 2.0 and 10.1 ± 1.7 in the rural area in hygiene training. The control and intervention group scores were 2.9 ± 0.6 and 3.4 ± 0.6 in the semi-urban area,and 2.9 ± 0.6 and 3.4 ± 0.7 in the rural area in nutrition training. The increase in the intervention group between the areas was found to be significant in both trainings (p < 0.05). Conclusion: Hand hygiene and healthy nutrition trainings increased the knowledge and skills of the students. It is thought that the trainings are successful thanks to the content of the given training subjects compatible with the age of the students, the active participation of the students in the trainings, and the fact that the trainings were given by expert health professionals. The cooperation of school and health institution should be ensured for successful health training.Keywords
Health training, school, hand hygiene, nutrition

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri