ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Diyabetik Nefropati Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda Bongardia Chrysogonum’un Etkisinin İncelenmesi
(The Effects of The Bongardia Chrysogonum (L) In A Rat Model of Diabetic Nephropathy )

Author : Şeyda Nur Dağlı  , Tuncer Demir, Davut Sinan Kaplan, Nadide Özkul Doğru, Abdulkadir Yasir Bahar, İbrahim Sarı, Cahit Bağcı  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 33-41
    


Summary

Diyabetik nefropati, sıklığı giderek artmakta olup son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmada, streptozotosin (STZ) ile indüklenerek oluşturulan diyabetik sıçan modelinde, diyabetik nefropati oluşturularak böbrekler üzerinde Bongardia chrysogonum’un etkisi incelendi. Çalışmada Wistar Albino cinsi 40 adet erişkin erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar; kontrol grubu (K), B. chrysogonum verilen grup (B), diyabet oluşturulmuş grup (DM) ve diyabet oluşturulduktan sonra tedavi amaçlı B. chrysogonum verilmiş grup (DMB) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. DM ve DMB gruplara intravenöz olarak 45 mg/kg STZ verildi. Bir gün sonra sıçanların glikometre ile kan şeker düzeylerine bakılarak 300 mg/dl üzeri değerler diyabet kabul edildi. B ve DMB gruplarına 5 hafta boyunca her gün 3 gram tartılarak hazırlanan B. chrysogonum infüzyonu gavaj ile verildi. Her hafta ağırlıkları ve kan şeker düzeyleri ölçülerek kaydedildi. 5 haftanın sonunda DMB grubunun DM grubuna kıyasla kan şeker düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düştüğü gözlendi. Daha sonra sıçanlar derin anestezi altında sakrifiye edilerek böbrekleri alındı. Histopatolojik inceleme sonucunda DM grubunun böbreklerinde glomerül bazal membran kalınlaşması, mezengiyal hücre artışı gözlemlendi. DMB grubu sıçanların böbrekleri ile K grubunun böbreklerinde benzer histopatolojik bulgular olduğu görüldü, Periyodik asit Schiff ve retiküler boyama ile bu sonuçlar desteklendi. Bu çalışma sonucunda, B. chrysogonum’un diyabet sonrası kan şeker düzeyini düşürdüğü ve oluşan böbrek hasarlarını azalttığı gözlemlendi. B. chrysogonum, diyabetik sıçanlarda kan şekerini düzenlemesi ve yaygın olarak ortaya çıkan sekonder hasarlanmalara etkisinin hangi mekanizma üzerinde olduğu detaylı olarak araştırılmalıdır.Keywords
Diyabetes Mellitus, Diyabetik Nefropati, Bongardia chrysogonum

Abstract

Diabetic nephropathy is increasing in frequency and is one of the most important causes of end-stage renal disease. In this study, the effect of Bongardia chrysogonum on kidneys by induced diabetic nephropathy in a diabetic rat model induced by streptozotocin (STZ) was investigated. Forty male Wistar Albino rats were used in the study. Rats; They were divided into 4 groups as the control group (K), the group given B. chrysogonum (B), the group with diabetes (DM) and the group given B. chrysogonum for treatment after diabetes was established (DMB). 45 mg/kg STZ was given intravenously to the DM and DMB groups. One day later, the blood sugar levels of the rats were checked with a glucometer, and values above 300 mg/dl were accepted as diabetes. B. chrysogonum infusion prepared by weighing 3 grams every day for 5 weeks was given to the B and DMB groups by gavage. Their weights and blood sugar levels were measured and recorded every week. At the end of 5 weeks, it was observed that the blood sugar level of the DMB group decreased statistically significantly compared to the DM group. Then, the rats were sacrificed under deep anesthesia and their kidneys were removed. As a result of histopathological examination, glomerular basement membrane thickening and mesangial cell increase were observed in the kidneys of the DM group. Similar histopathological findings were observed in the kidneys of DMB group rats and K group kidneys. These results were supported by Periodic acid Schiff and reticular staining. As a result of this study, it was observed that B. chrysogonum lowered blood sugar level after diabetes and reduced kidney damage. The mechanism by which B. chrysogonum regulates blood sugar in diabetic rats and affects commonly occurring secondary injuries should be investigated in detail.Keywords
Diabetes Mellitus, Diabetic Naphropathy, Bongardia chrysogonum.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri