ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Onkoloji Alanında Yapay Zeka Yöntemleri
(Artıfıcıal Intellıgence Methods in Oncology )

Author : Furkan ALP  , Betül Akalın  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 81-92
    


Summary

Yapay zeka, son on yılda kanser de dahil olmak üzere çeşitli tıbbi sorunların çözümüne önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Yapay zeka kanser araştırmalarının çeşitli alanlarında giderek daha fazla uygulanmaktadır. Günümüzde yapay zeka metotları hekimlere karar verme, yöneticilere daha etkili hizmet sunmak ve maliyetleri en aza indirme, sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltma ve hasta açısından doğruluğu yüksek hata oranı en az olan tedaviyi alma noktasında önemli ayrıcalıklar kazandırmaktadır. Bu derleme, iki kategoride değerlendirilebilir. Birincisi onkoloji alanında sık görülen hastalıklar ve günümüzde yapay zekanın onkoloji alanında kullanımı örneklerle desteklenmiştir. İkinci kategoride ise literatür özet tablosu içerisinde onkoloji alanında yapılan güncel 23 çalışma; yapay zeka yöntemleri açısından kategorilere ayrılmış ve doğruluk oranları sunulmuştur. Hızla gelişen yapay zeka teknolojisinin yakın gelecekte kanser alanında büyük bir etkiye sahip olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Sonuç olarak, hekimlerin ve araştırmacıların sağlık hizmetlerindeki dijitalleşen yeni çağa ayak uydurmasının multidisipliner çalışma ve eğitim müfredatlarına yapay zeka eğitim kurslarını dahil etmeleri, yapay zeka tabanlı klinik karar destek sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması ile kişiselleştirilmiş tıp, tanı ve tedavi aşamasında zaman kazanılması, hata oranının azaltılması, hasta ve çalışan memnuniyet ile hem maliyet etkin hem de kaliteli hizmet sunumu açısından önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Yapay Zeka, Sağlık, Onkoloji

Abstract

Artificial intelligence has contributed significantly to solving various medical problems, including cancer, over the past decade. Artificial intelligence is being applied more and more in various fields of cancer research. Today, artificial intelligence methods provide physicians with important privileges in making decisions, providing more effective service to managers and minimizing costs, reducing the workload of healthcare professionals, and receiving the treatment with the highest accuracy rate for the patient and the least error rate. This review can be evaluated in two categories. First of all, common diseases in the field of oncology and the use of artificial intelligence in the field of oncology are supported with examples. In the second category, 23 recent studies in the field of oncology in the literature summary table; artificial intelligence methods are divided into categories and accuracy rates are presented. It is thought that the rapidly developing artificial intelligence technology will continue to have a great impact in the field of cancer in the near future. As a result, it is thought that physicians and researchers should include artificial intelligence training courses in their multidisciplinary study and training curricula, keeping pace with the digitalizing new age in healthcare, with the widespread use of artificial intelligence-based clinical decision support systems, personalized medicine, time in diagnosis and treatment, reducing the error rate and it will provide an important advantage in terms of patient and employee satisfaction and both cost-effective and quality service delivery.Keywords
Artificial Intelligence, Health, Oncology

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri