ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pediatrik Rijid Bronkoskopide Teknik Sorunların Özellikleri
(Features of Technical Problems in Pediatric Rigid Bronchoscopy )

Author : mehmet özgür kuzdan    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 64-68
    


Summary

Amaç : Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu rijid bronkoskopi ile tedavi edilmesi gereken bir sorundur. Bu çalışmada rijid bronkoskopi sırasında yaşanan teknik problemler ve çözümleri değerlendirildi. Yöntem: Ağustos 2019-Mart 2021 tarihleri arasında yapılan 42 olguda yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle yapılan rijid bronkoskopide yaşanan teknik sorunlar retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Solunum yoluna yabancı cisim kaçması nedeniyle kliniğimize başvuran 42 çocuk hasta (20 kız, 22 erkek); yaş, cinsiyet, yabancı cismin niteliği ve yeri, komplikasyonlar ve yaşanan teknik sorunlar analiz edildi. Yabancı cisimlerin 3’i sağ ana bronş,7’si sol ana bronş, 4’ü trakeadan çıkarıldı. Yabancı cisimlerin 36’sı organik, 6’ sı inorganikti. Sekiz olguda insan hatası, 27 olguda enstrüman hatası, 4 olguda cihaz hatası, 3 olguda birden fazla hata saptandı. Sonuç: Alet ve cihazların yoğun kullanıldığı girişimlerde, hatalara bağlı istenmeyen olaylar ve komplikasyonlar olmaktadır. Bunları azaltmak için hata raporlarının analiz edilmesinin önleyici olduğunu düşünmekteyizKeywords
Çocuk, bronkoskopi, teknik sorun

Abstract

Aim: Foreign body aspiration in the respiratory tract in children is a vital problem treated with rigid bronchoscopy (RB). In our study, technical problems and solutions of problems detected during RB were evaluated. Methods: Between August 2019-March 2021, 42 cases, which are operated due to foreign body aspiration, are analyzed in terms of age, gender, nature, and location of foreign body, complications, and technical problems. Results: 42 child patients (20 girls, 22 boys) were admitted to our clinic due to foreign body aspiration the respiratory tract ranged in average age from 1-16 years (average 4.6). Three of the foreign bodies were removed from the right main bronchi, 7 from the left main bronchi, and 4 from the trachea. Thirty-six were organic and 6 were inorganic. Human error was detected in 8 cases, instrument error in 27 cases, device error in 4 cases, and multiple errors in 3 cases. Conclusion: In attempts where tools and devices are used extensively, there are undesirable events and complications due to errors. We believe that analyzing error reports to reduce them is preventativeKeywords
child,bronchoscopy,technical problem

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri