ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Akupresur Uygulamasının Menopozal Semptomlar Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
(The Effects of Acupressure on Menopausal Symptoms: A Randomized Controlled Study )

Author : Didem Şimşek Küçükkelepçe  & Filiz Polat & Fatma Karasu  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 31-38
    


Summary

Menopoz, kadınların üreme çağından, over fonksiyonlarındaki gerilemeye bağlı üreme yeteneğinin kaybolduğu çağa geçtiği bir yaşam dönemidir. Bu çalışma, akupresurun menopoz semptomları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla son test kontrol gruplu deneysel bir randomize çalışmadır. Araştırma, Eylül 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında herhangi bir nedenle aile sağlığı merkezine başvuran 108 kadın ile gerçekleştirildi. Çalışmada veriler, Katılımcı Bilgi Formu ve Menopoz Semptomları Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ) kullanılarak toplandı. Akupresur grubundaki kadınlara haftada iki defa olacak şekilde 8 hafta süresince toplam 16 defa akupresur uygulaması yapıldı. Kontrol grubundaki kadınlara araştırma süresince herhangi bir girişim uygulanmadı. Araştırmada girişim sonrası akupresur grubundaki kadınların MSDÖ puan ortalamalarının kontrol grubuna göre daha düşük olduğu ve bu durumun istatiksel olarak da anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Araştırmada akupresurun menopoz semptomlarının şiddetini azaltmada etkili olduğu bulundu.Keywords
Akupresur, menopozal semptomlar, hemşirelik, kadın sağlığı

Abstract

Menopause is a life cycle in which women transition from the reproductive age to the age when reproducibility is deteriorated due to the decline in ovarian functions. This study was conducted to determine the effect of acupressure on menopausal symptoms as an experimental randomized trial with a post-test control group. The study was carried out with 108 females who presented to a family health center for any reason between September 2019 and February 2020. Data in the study were collected using a Participant Information Form and Menopause Symptoms Rating Scale (MSRS). Women in the acupressure group were administered a total of 16 acupressure applications for 8 weeks. During the study, no intervention was applied to the women in the control group. In the study, mean MSRS scores of women in the acupressure group after the intervention were lower than the ones in the control group, which was statistically significant (p<0.05). In the study, it was found that acupressure was effective in reducing the severity of menopausal symptoms.Keywords
Acupressure; menopausal symptoms; nursing, women’s health

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri