ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Tabanlı Klinik Karar Destek Sistemleri
(Artificial Intelligence Based Clinical Decision Support Systems In Health Sciences )

Author : Ülkü VERANYURT  Betül AKALIN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 64-73
    


Summary

Sağlık bilimlerinde pek çok yapay zekâ teknolojisi kullanılmaktadır. Yapay zekâ tabanlı klinik karar destek sistemleri sağlık profesyonellerine çeşitli konularda karar vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış bilgisayar destekli sistemlerdir. Klinik karar destek sistemleri ile mevcut verilerin depolanması, gerektiğinde geri çağrılması, veriler arasından yeni ilişkiler kurulması yanında klinikte hekime tanı, tedavi, ilaç reçetesi yazma, ilaç etkileşimleri, doz ayarlama, uyarı sistemleri ile pek çok konuda destek sağlamaktadır. Yapay zekâ tabanlı klinik karar destek sistemleri ile hastaya özgü tıbbi verilerin analiz edilerek sağlık hizmeti alma sürecini akılcı ve sağlık profesyonellerine karar verme konusunda destek olmaktadır. Bu derlemede klinik karar destek sistemlerinin tanımı, yapısı, sınflandırılması gibi kavramsal bilgilerin yanında bu sistemlerin avantajları, dezavantajları, yapay zekâ tabanlı sistemlerde kullanılan yöntemler, çeşitlerine yer verilmiştir. Sınırlı sayıdaki profesyonel insan gücü ve sınırlı kaynakları en doğru şekilde kullanılması, hasta odaklı, kullanıcı dostu yapay zekâ sistemleri çözümleri ile sürdürülebilir sağlık hizmeti açısından ümit vericidir.Keywords
Sağlık Bilimleri, Yapay Zekâ, Klinik Karar Destek Sistemleri

Abstract

Many artificial intelligence technologies are used in health sciences. Artificial intelligence-based clinical decision support systems are computer-aided systems designed to help healthcare professionals make decisions on various issues. With clinical decision support systems, it provides support to physicians in many areas with diagnosis, treatment, drug prescribing, drug interactions, dose adjustment, warning systems, as well as storing existing data, recalling them when necessary, establishing new relationships among data. By analyzing patient-specific medical data with artificial intelligence-based clinical decision support systems, it supports the healthcare professionals in making rational decisions in the healthcare process. In this review, conceptual information such as the definition, structure and classification of clinical decision support systems, as well as the advantages and disadvantages of these systems, the methods used in artificial intelligence-based systems, and their types are included. The most accurate use of limited professional manpower and limited resources is promising in terms of sustainable health care with patient-oriented, user-friendly artificial intelligence systems solutions.Keywords
Health Sciences, Artificial Intelligence, Clinical Decision Support Systems

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri