ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENDOSKOPIK RETROGRAD KOLANJIOPANKREATIKOGRAFI DENEYIMLERIMIZ: TEK MERKEZ, 688 HASTA
(OUR ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATICOGRAPHY EXPERIENCES: SINGLE CENTER, 688 PATIENTS )

Author : ERDEM SARI  Alpaslan Fedayi CALTA (Asst Prof Dr)1, Erdem SARI (Asst Prof Dr)2*, Serhat OGUZ (Prof Dr)3  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 115-121
    


Summary

Özet Giriş ve Amaç: Başarılı ERCP, majör duodenal papilla (Vater papilla) yoluyla ortak safra kanalı ve/veya ana pankreatik kanalın derin kanülasyonunu gerektirir. Seçici biliyer kanülasyon vakalarında komplikasyonlar bildirilmektedir ancak bu, deneyimli ellerde azalmaktadır. Bu konunun amacı, hasta için minimum risk altında başarılı kanülasyon ve sfinkterotominin nasıl elde edileceğine dair kliniğimizdeki uygulamaları ve sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntemler: 6 yıllık bir süreçte (2015-2021) kliniğimiz endoskopi ünitesinde ERCP uygulanan 688 hastanın sonuçları değerlendirilmektedir. Hastalara ait demografik bulguları, ko-morbiditeleri, işlem süreleri, periampüller divertikül varlığı, zor kanülasyon oranı, stent kullanımı, komplikasyon oranı ve başarılı kanülasyon oranları değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 58.5%’i kadındı. Hastaların 44.6%’sında kalp hastalıkları, 11.5%’inde böbrek hastalıkları, 14.9%’unda akciğer hastalıkları, 7.8%’inde santral sinir sistemi hastalıkları ve 2.1%’inde malignite saptandı. Ortak safra kanal çapı 12.98 ± 3.44 mm olup, ortalama taş büyüklüğü 8.70 ± 4.50 mm dir. Hastaların 110 tanesinde (15.9%) periampüller divertikül mevcut olup, hastaların 48.0%’inde taşlı safra kesesi mevcut idi. 77.9%’unda selektif kanülasyon, 18.2%’sinde pre-cut sfinkterotomi uygulandı. 12.1% hastada periampüller malignite saptanmış olup, 22.1% hastaya stent uygulandı. 3.1% hastada başarısız olundu. 4 hastada (0.6%) acil laparotomi uygulandı. Toplam 58 hastada (8.5%) kanama, beş hastada (0.8%) perforasyon, 25 hastada (4.0%) pankreatit ve altı hastada (1.0%) mortalite saptandı. Sonuçlar: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi, etkin bir tanı ve tedavi aracı olmakla beraber ciddi komplikasyonlara yol açabilir. ERCP endikasyonu doğru konulmalı, işlemler tecrübeli kişilerce yapılmalıdır. Tecrübeli ellerde, anatomik varyasyonlar ve zor taşlar olsa bile başarı oranı yüksektir.Keywords
Anahtar kelimeler: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP), Kanülasyon, Pre-cut, Pankreatit.

Abstract

Abstract Introduction and Aim: Successful ERCP requires deep cannulation of the common bile duct and/or the main pancreatic duct through the major duodenal papilla (papilla of Vater). Complications have been reported in cases of selective biliary cannulation, but this diminishes in experienced hands. The aim of this topic is to evaluate the practices and results in our clinic on how to achieve successful cannulation and sphincterotomy at minimum risk for the patient. Methods: The results of 688 patients who underwent ERCP in the endoscopy unit of our clinic over a 6-year period (2015-2021) are evaluated. Demographic findings, co-morbidities, duration of the procedure, presence of periampullary diverticulum, difficult cannulation rate, stent use, complication rate and successful cannulation rates of the patients were evaluated. Results: 58.5% of the patients were female. Heart diseases were found in 44.6% of the patients, kidney diseases in 11.5%, lung diseases in 14.9%, central nervous system diseases in 7.8% and malignancy in 2.1%. The common bile duct diameter is 12.98 ± 3.44 mm, and the mean stone size is 8.70 ± 4.50 mm. Periampullary diverticulum was present in 110 (15.9%) of the patients, and stony gall bladder was present in 48.0% of the patients. Selective cannulation was performed in 77.9% and pre-cut sphincterotomy was performed in 18.2%. Periampullary malignancy was detected in 12.1% of patients, and stent was applied to 22.1% of patients. Failed in 3.1% of patients. Emergency laparotomy was performed in 4 patients (0.6%). Bleeding was found in 58 patients (8.5%), perforation in five patients (0.8%), pancreatitis in 25 patients (4.0%), and mortality in six patients (1.0%). Conclusions: Although endoscopic retrograde cholangiopancreatography is an effective diagnostic and therapeutic tool, it can lead to serious complications. ERCP indication should be put correctly, procedures should be done by experienced people. In experienced hands, the success rate is high even with anatomical variations and difficult stones.Keywords
Key words: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), Cannulation, Pre-cut, Pancreatitis.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri