ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kanıta Dayalı Tıp Konusundaki Makalelerin Analizi
(Analysis Of Articles on Evidence-Based Medicine )

Author : Umut BEYLİK  -  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 87-108
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, kanıta dayalı tıp ile ilgili makalelerin bibliyometrik analizini yapmaktır. Bibliyografya ve VOSviwerometrix kullanılarak en etkili yazar, ülke, organizasyon ve dergiler belirlendi. 1975-2019 yılları arasındaki Web of Science makaleleri Bibliyografya ve VOSviwer yazılımları ile indirilerek analiz edilmiştir. Kanıta tıp tıp makalelerinin üç ana küme (Yönetim ve Karar Destek, İlaç ve Deney, Ölçme) olarak toplandığı görülmüştür. Uluslararası işbirliğinin en yüksek olduğu ilk üç ülke; İsviçre, Yeni Zelanda ve İsveç'tir. Yayın sayılarına göre ilk beş ülke; ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Almanya'dır. Khan ve Green h ve g indeksinde en yüksek puana sahipken; Bağlı, Castagnetti ve Fossum “m” indeksinde en yüksek değere sahiptir. Guyatt en fazla atıf alan yazarken, Phillips en fazla yayını olan yazardır. Kanıta dayalı tıp, bir yandan hastalık ve ilaç tedavilerindeki işlevini genişletirken, diğer yandan eğitim, müfredat ve sağlık sistemini iyileştirmek için politika girdisi olarak kullanılmaktadır. Politikacılar, karar vericiler, eğitimciler ve araştırmacılar bu konu hakkında gelecekle ilgili tahmin edilebilir stratejiler geliştirebilirler.Keywords
Kanıta Dayyalı Tıp, EBM, Bibliyometrik Analiz

Abstract

The aim of this study is to conduct a bibliometric analysis of articles on evidence-based medicine. Using Bibliometrix and VOSviwer software, the most efficient author, country, organization, and journals were identified. Web of Science articles between the years of 1975-2019 were downloaded with a search strategy and analyzed with Bibliometrix and VOSviwer software. It has been observed that evidence-based medicine articles were grouped under three main clusters (Management and Decision Support, Drug and Experiment and Measurment). The first three countries that have the highest international collaboration rate are Switzerland, New Zealand, and Sweden. The first five countries regarding publication numbers are the USA, United Kingdom, Canada, Australia, and Germany. While Khan and Green have the highest grade in h and g index; Baglı, Castagnetti and Fossum have the highest grade in m index. Guyatt is the author who has the highest number of citations whereas Phillips is the one who has the most publications. While, on one hand, evidence-based medicine extends its function in illness and drug treatments, on the other hand, it is used as policy input to improve the education, curriculum, and the health system. Policy-makers, decision-makers, educators, and researchers can develop strategies according to the findings identified above.Keywords
Evidence Based Medicine, EBM, Bibliometric Analysis

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri