ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NORMAL DIŞ CİNSEL BOYUT ARASINDAKİ İLİŞKİ 15-82 YAŞINDAKİ KADINLAR VE YAŞ, BOY, KİLO, VKİ, PARİTE
(THE RELATIONSHIP BETWEEN NORMAL EXTERNAL GENITALIA SIZE OF WOMEN AGED 15-82 AND AGE, HEIGHT, WEIGHT, BMI, PARITY )

Author : Işık Tuncer  Kazım GEZGİNÇ  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Amaç: Kadın erişkinlerde cerrahi tasarımlarda ve genital estetik ameliyatlarında dış genital organların doğru ve kapsamlı ölçümleri estetik değerlendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Yazarlar tarafından 319 vaka üzerinde bir çalışma yürütüldü ve travma veya yanıkların neden olduğu genital deformite ve erkekten kadına transseksüel operasyonlar dahil olmak üzere plastik cerrahi için temel veriler ve morfometrik referans sağlandı. Gereç ve Yöntem: Klitoral bezin standardize ölçümleri, bezin tabanından üretral orifise kadar olan mesafe, perine uzunluğu, labia majör uzunluk ve genişliği, labia minör uzunluk ve genişliği alındı. Ayrıca klitorisin üretraya, üretranın vajinaya ve vajinanın anüse olan mesafesi ölçüldü. Bulgular: Yaş, vücut kitle indeksi, parite kaydedildi ve her ölçüm için geniş bir değer aralığı not edildi. Dış genital bölge ölçümleri ile yaş, parite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmedi (P<0.05). Gruplar arasında herhangi bir dış genital bölge ölçümünde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (P<0.05). Sonuç: Verilerimizle, jinekolojik kozmetik cerrahi endikasyonları için standartlar oluşturmak için kullanılabilecek normal beyaz bir vulva görünümü için bir temel sağlıyoruz.

Keywords
Kadın dış genital organları, parite, morometri, BMI.

Abstract
Objective: In female adults, accurate and comprehensive measurements of the external genitalia are of great importance in terms of aesthetic evaluation in surgical designs and genital aesthetic surgeries. A study of 319 cases was conducted by the authors and baseline data and morphometric reference was provided for plastic surgery, including genital deformity caused by trauma or burns, and male-to-female transsexual operations. Material and Method: Standardized measurements of the clitoral gland, the distance from the base of the gland to the urethral orifice, perineum length, labia majora length and width, and labia minora length and width of were taken. In addition, the distance of the clitoris to the urethra, the urethra to the vagina and the vagina to the anus were measured. Results: Age, body mass index, parity were recorded and a wide range of values was noted for each measurements. No statistically significant relationship was observed between external genitalia measurements and age, parity (P<0.05). No statistically significant difference was found in any of the external genitalia measurements between the groups (P<0.05). Conclusion: With our data, we provide a basis for the appearance of a normal white vulva that can be used to establish standards for gynecological cosmetic surgery indications.

Keywords
Female external genitalia, parity, morhometry, BMI.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri