ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde Travma Sonrası Büyüme Ve Hayatın Anlamı Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Posttraumatic Growth And The Meaning And Purpose Of Life During The Coronavirus (COVID-19) Pandemic )

Author : Yunus Kaya  Beril Nisa YAŞAR, Sevda ARSLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 97-104
    


Summary

Amaç: Bu çalışmada, Coronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde travma sonrası büyüme ile yaşamın anlamı ve amacı arasındaki ilişki belirlenmiştir. Yöntem: İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Kartopu örnekleme yöntemiyle seçilen 18-65 yaş arası 1264 katılımcı çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler, Travma Sonrası Büyüme Envanteri ve Yaşamın Anlamı ve Amacı Ölçeği kullanılarak çevrimiçi anket ile toplanmıştır. Bulgular: Travma sonrası büyüme ile yaşamın anlamı ve amacı puan ortalamaları arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Travma sonrası büyüme, yaşamın anlamı ve amacına ilişkin toplam varyansın %12,2'sini açıklayan yordayıcı bir değişken olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sağlık profesyonelleri, COVID-19 salgını gibi salgınlar sırasında ve sonrasında toplum ruh sağlığının korunmasından, risk gruplarının belirlenmesinden ve buna göre müdahalelerin planlanmasından sorumludur.Keywords
COVID-19, Hayatın Anlamı, Ruh Sağlığı, Posttravmatik Büyüme, Yaşamın Amacı

Abstract

Aim: The relationship between posttraumatic growth and meaning and purpose of life during the Coronavirus (COVID-19) pandemic was determined in this study. Methods: This was a descriptive study using a correlational survey model. The sample consisted of 1264 participants aged 18-65 years of age recruited using snowballing sampling. Data were collected online using the Posttraumatic Growth Inventory and the Meaning and Purpose of Life Scale. Results: There was a positive correlation between posttraumatic growth and meaning and purpose life scores. Posttraumatic growth was a predictor variable that explained 12.2% of the total variance of the meaning and purpose of life. Conclusion: Health professionals are responsible for protecting public mental health, identifying risk groups, and planning interventions accordingly during and after such outbreaks as COVID-19.Keywords
COVID-19, Meaning of Life, Mental Health, Posttraumatic Growth, Purpose of Life

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri