ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİNONAZAL BÖLGE LEZYONLARIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİM
(CLINICOPATHOLOGICAL EVALUATION OF SINONASAL REGION LESIONS: A SINGLE CENTER EXPERIENCE )

Author : irem bigat  Pınar Celepli, Salih Celepli, İrem Bigat  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 31-38
    


Summary

Klinikte sinonazal bölgenin bening ve malign lezyonları ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu çalışmamızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Patoloji Bölümünde 2016 – 2019 tarihleri arasında sinonazal bölge lezyonu tanısı alan olguları retroprospektif olarak patolojik ve klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. Bu çalışmada, 2016 – 2019 tarihleri arasında, SBÜ Ankara EAH’i Patoloji Bölümünde raporlanmış benign ve malign sinonazal bölge lezyonları değerlendirilmiştir. Hastane bilgi sisteminden retroprospektif olarak sinonazal bölgenin bening ve malign tanı almış olguların hasta verilerine ulaşılmıştır. Hasta verilerinden yaş, cinsiyet, tanı, lokalizasyon ve klinik bilgilerini içeren datalar elde edilmiştir. Daha sonra bu datalardan data setler oluşturulmuştur. Bu data-setler istatistiksel olarak değerlendirmeye alınmıştır. İstatistikler sonucu elde edilen veriler literatür eşliğinde tartışılmıştır. Hasta verilerinden elde edilen data setlerde sinonazal bölgede görülen bening lezyonların sayısının (%91), malign lezyonlara (%9) göre daha yüksek oranda olduğu gözlendi. Sinonazal kitlesi olan hastalar ağırlıklı olarak 41-50 yaş grubunda olup, erkek kadın oranı 2:1 olarak saptandı. Rinore ve burun tıkanıklığının en sık başvuru semptomu olduğu tespit edildi. Patoloji bölümüne gönderilen lezyonların klinisyen tarafından yapılan anatomik sınıflamasının %84.5’i nazal kavite, %3.5’i nazal septum, %1.6’sı nazal konka, %2.2’si nazal vestibül ve %8.2’sinin paranazal sinüs şeklinde olduğu görüldü. Bu olguların patolojik tanılarına göre bening karakter gösteren sinonazal polibin %82.6 sıklıkla, malignite ve nüks potansiyeli taşıyan inverted papillomun %8.5 sıklıkta olduğu görülmüştür. Sinonazal bölge lezyonları sıklıkla benign olup, malignite potansiyeli göz ardı edilmemelidir. Bu bölgenin bening ve malign lezyonlarının klinik değerlendirmesinde benzer semptomlar ve bulgular gösterebileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle sinonazal bölgede lezyon varlığında endoskopik ve patolojik değerlendirme önemlidir.Keywords
Sinonazal lezyonlar, patoloji, klinik

Abstract

Benign and malignant lesions of the sinonasal area are frequently seen in the clinic. The aim of this study was to evaluate the pathological and clinical features of patients diagnosed with sinonasal lesions in the Department of Pathology of the University of Health Sciences Ankara Training and Research Hospital between 2016 and 2019. Evaluation was made of benign and malignant sinonasal lesions reported in the Department of Pathology of the University of Health Sciences Ankara Training and Research Hospital between 2016 and 2019. The data including age, gender, diagnosis, localization and clinical information of patients diagnosed with benign and malignant sinonasal lesions were obtained retrospectively from the hospital information system and patient files. The data sets created were then evaluated statistically and the results were discussed in the light of the relevant literature. From the data sets obtained from the patient data, it was observed that the number of benign lesions in the sinonasal region (91%) was higher than malignant lesions (9%). Patients with sinonasal masses were predominantly in the 41-50 years age group, with a male to female ratio of 2:1. Rhinorrhea and nasal obstruction were determined to be the most common symptoms at presentation. The anatomic localization of the lesions sent to the pathology department was classified by the clinician, and reported as 84.5% nasal cavity, 3.5% nasal septum, 1.6% nasal concha, 2.2% nasal vestibule, and 8.2% paranasal sinus. According to the pathological diagnoses of these cases, sinonasal polyps with benign characteristics were found at the rate of 82.6%, and inverted papilloma with the potential for malignancy and recurrence at 8.5%. Sinonasal lesions are often benign but malignant potential should not be ignored. It should be kept in mind that benign and malignant lesions of this region may show similar symptoms and indications in clinical evaluation. Therefore, endoscopic and pathological evaluation is important for lesions detected in the sinonasal region.Keywords
Sinonasal lesions, pathology, clinic

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri