ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sürdürülebilir Beslenme Davranışları İle Beslenme Bilgi Düzeyi Ve Beden Kütle İndeksi İlişkisinin İncelenmesi
(Examination Of The Relationship Between Sustainable Nutritional Behaviors With Nutritional Knowledge Level And Body Mass Index )

Author : Gökçen ÖZÜPEK  Müge ARSLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 68-79
    


Summary

Amaç: Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin sürdürülebilir beslenme davranışları ile beslenme bilgi düzeyleri ve beden kütle indeksi (BKİ) ilişkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: İstanbul Aydın Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde okuyan toplam 190 öğrenciye, sosyodemografik özellikleri, beslenme durumları, sürdürülebilir beslenme ile ilgili sorular, besin tüketim sıklığı ve genel beslenme bilgi anketi ölçeğinden oluşan anket uygulanmıştır. Bulgular: Bu çalışma, %8,9’u erkek ve %91,1’i kadın ve yaş ortalaması 21,32±2,832 yıl olan 190 öğrenciden oluşmaktadır. Erkek öğrencilerin BKİ açısından hafif kilolu (şişman) olma oranı kadınlardan daha yüksektir (p<0,05). Öğrencilerin büyük çoğunluğu öğün atlamakta olup (p>0,05), en fazla atlanılan ana öğün öğle (p>0,05) ve ara öğün kuşluktur (p<0,05). Öğrencilerin büyük çoğunluğu sürdürülebilir beslenme kavramını duymuş olup (p<0,05), en fazla diyetisyen/beslenme uzmanı tarafından duymuşlardır (p>0,05). Öğrencilerin büyük çoğunluğu sürdürülebilir beslenmenin sağlık ve ekonomi üzerine pozitif yönde etkisinin olduğunu düşünmektedirler (p>0,05). Öğrenciler, sürdürülebilir beslenmenin en fazla sağlıklı yetişkinler için uygun olduğunu (p>0,05) ve çevre sağlığını koruma (biyoçeşitlilik ve doğal yaşam alanları) nedeniyle uygulandığını düşünmektedirler (p>0,05). Öğrenciler en fazla sürdürülebilir beslenmenin sebze ve meyve ağırlıklı olduğunu (p>0,05) ve tarımsal ekonomi, çiftçi geliri (p<0,05) ve tüketici bilinçlenmesine katkı sağlayabileceğini düşünmektedirler (p>0,05). Öğrenciler en fazla sürdürülebilir besin temini ve tüketiminde ambalajlı ürünlerin, ambalajının bozulmuş/açılmış/deforme olmamış olmasına dikkat etmektedirler (p>0,05). Öğrenciler en fazla sürdürülebilir besin üretim teşvik planlarından mevsimine uygun besin satışını desteklemektedirler (p>0,05). Zayıf BKİ’ye sahip olan öğrencilerin genel beslenme bilgi düzeyleri daha yüksek bulunmuştur (p>0,05). Sonuç: Öğrencilerin sürdürülebilir beslenme kavramını duyma oranı ve genel beslenme bilgi durumları yüksektir. BKİ değeri düşük olan öğrencilerin beslenme bilgi düzeyleri daha yüksektir.Keywords
Beden Kütle İndeksi, Besin, Beslenme, Bilgi, Sürdürülebilir

Abstract

Aim: The aim of this study is to examine the relationship between sustainable nutrition behaviors, nutritional knowledge levels and body mass index (BMI) of the students of the Department of Nutrition and Dietetics. Materials and Methods: A survey consisting of sociodemographic characteristics, nutritional status, questions about sustainable nutrition, frequency of food consumption and general nutrition knowledge questionnaire scale was applied to a total of 190 students studying at the Department of Nutrition and Dietetics at Istanbul Aydın University. Results: This study consisted of 190 students, 8.9% male and 91.1% female, with a mean age of 21.32±2.832 years. The rate of being overweight for male students is higher than female students (p<0.05). Majority of the students skip meals (p>0.05) and the most skipped main and snack meals is lunch (p>0.05) and mid-morning meal (p<0.05). The majority of students have heard the concept of sustainable nutrition (p<0.05), and have heard it mostly by a dietitian/nutritionist (p>0.05). Most of the students think that sustainable nutrition has a positive effect on health and economy (p>0.05). Students believe that sustainable nutrition is more suitable for healthy adults (p>0.05) and is applied due to environmental health protection (biodiversity and natural habitats) (p>0.05). Students think that the content of sustainable nutrition is mostly vegetables and fruits (p>0.05) and sustainable nutrition can contribute to agricultural economy, farmer income (p<0.05) and consumer consciousness (p>0.05). In sustainable food supply and consumption, students pay attention the most that packaged products is not damaged/opened/deformed (p>0.05). Students support the most seasonal food sales among sustainable food production incentive plans (p>0.05). The general nutritional knowledge levels of students with underweight is found to be higher (p>0.05). Conclusion: Students' level of hearing the concept of sustainable nutrition and their general nutritional knowledge status is high. Students with low BMI have higher nutritional knowledge levels.Keywords
Body Mass Index, Food, Nutrition, Knowledge, Sustainable

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri