ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PERİNATOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN GEBELERİN GEBELİK SEMPTOMLARININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE COMPLAİNTS ASSOCİATED WİTH PREGNANCY ON THE QUALİTY OF LİFE OF THE PREGNANT PATİENTS HOSPİTALİSED İN THE PERİNATOLOGY CLİNİC )

Author : kübra akcan  Feride YİĞİT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 10-22
    


Summary

Bu çalışmanın amacı perinatoloji servisinde yatmakta olan gebelerde görülen gebelik yakınmalarını ve bu yakınmaların gebenin yaşam kalitesini nasıl etkilediğini tespit etmektir. Çalışma 1 Şubat – 5 Mayıs 2019 tarihler arasında Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek hizmet binasında 330 gebe ile tanımlayıcı olarak yapıldı. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği (GYYKEÖ)” kullanılarak toplandı. Araştırmada elde edilen veriler araştırmacı tarafından SPSS 20 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirildi. Gebelerin hepsi halsizlik bildirmiştir, diğer yakınmaların oranı %55,8 baş dönmesi, %57,0 çarpıntı, %61,5 ellerde uyuşma, %66,1 vajinal mantar enfeksiyonu, %66,7 bacaklarda varis, % 67,9 bulantı, %72,1 depresif/mutsuz, %75,5 ciltte kaşıntı, %76,7 kabızlık, %80,3 baş ağrısı, %80,9 bacaklarda uyuşma/karıncalanma, %83,9 tat/koku, %84,5 ağız kuruluğu, %86,4 el veya ayaklarda şişme/ödem, %86,7 dış görünüşte değişiklik, %87,0 bacaklarda kasılma/kramp, %87,0 solunum güçlüğü, %87,3 unutkanlık, %87,6 bacak arkasında ağrı, %87,9 çatlaklar, %90,3 cinsel istekte değişim, %92,4 vajinal akıntıda artma, %94,2 uykusuzluk, %95,2 korku endişe, %97,3 sık idrara çıkma, %98,2 sırt ağrısı, %99,1 kalça ve bel ağrısı, %99,4 reflüdür. Araştırmada gebelerin obstetrik ve sosyodemografik verileri ile GYYKEÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Keywords
Gebelik, Gebelik Yakınmaları, Yaşam Kalitesi, Hemşirelik

Abstract

The aim of this study was to determine the complaints associated with pregnancy and how these affect the quality of life of the pregnant patients hospitalized in the perinatology clinic. The study was carried out as descriptive with 330 pregnant women in Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital Gynecology and Pediatric Hospital Supplementary Service Building between 1 February - 5 May 2019. Data were collected using the “Introductory Information Form” and “RBWH Pregnancy Symptoms Inventory” developed by the researcher. The data were evaluated by SPSS 20 statistical package program. All of the patients reported fatigue, the percentage of other complaints were 55,8% dizziness, 57,0% palpitations, 61,5% carpel tunnel (numb hands), 66,1% vaginal candidiasis, 66,7% varicose veins, 67,9% nausea, 72,1% feeling depressed, 75,5% itchy skin, 76,7% constipation, 80,3% headache, 80,9% restless legs, 83,9% taste/smell changes, 84,5% dry mouth, 86.4% swollen/hands or feet, 86,7% altered body image, 87,0% leg cramps, 87,0% shortness of breath, 87,3% forgetfulness, 87.6% sciatica/pain at the back of legs, 87,9% stretch marks, 90,3% changes in libido, 92,4% increased vaginal discharge, 94,2% poor sleep, 95,2% anxiety, 97,3% urinary frequency, 98,2% back pain, 99,1% hip or pelvic pain and 99,4% reflux, In this study, a statistically significant relationship was found between socio-demographic and obstetric characteristics and SCPEQL of the patients. Aside from that, it was found that all complaints, except for snoring and food cravings, affected the daily life of pregnant women. As a conclusion, it was found that complaints associated with pregnancy of the patients with high risk pregnancy are much more common, and negatively affect their quality of life.Keywords
Pregnant, pregnant complaints, life quality, nursing

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri