ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yeni Nesil Antikoagülan Kullanan Hastalarda İlaçların Karşılaştırılması
(Comparison Of Drugs in Patients Using New Generation Anticoagulants )

Author : Arslan Say  Abdülkadir ÇAKMAK, Gökhan KESKİN, Erdinç PELİT, Yılmaz ÖZBAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 56-67
    


Summary

Amaç: Yeni nesil antikoagülanların diğer oral antikoagülan ilaçların kullanım sorunları nedeni ile hızla klinikte daha geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Tedavi aralıkları daha güvenli olan Dabigatran, Rivaroksaban ve Apiksaban gibi antikoagülanlar klinik uygulama kılavuzlarında kabul görmüş ve tercih edilen ilaçlar olarak yerlerini almışlardır. Bu çalışmada üç yeni nesil antikoagülan ilacın bir grup hasta üzerindeki etkilerini retrospektif olarak incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Retrospektif olarak planlanan çalışmada, atrial fibrilasyon tanılı hastalar (n=522) tedavi için kullanılan ilaçlara göre (Dabigatran, Rivaroksaban ve Apiksaban) üç gruba ayrılmıştır. Her bir gruptaki hastaların yaş, cinsiyet, ilaca başlama zamanı ve kronik hastalık varlığına göre rutin kan değerlerinin retrospektif olarak taranması gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre Apiksaban kullanan hastalarda HCT, BUN, AST, ALT, MPV, Demir ve Ferritin ortalamalarının Dabigatran ve Rivaroksaban ilaçlarını kullananlara göre daha yüksek olduğu, ancak yine Apiksaban kullananların yaş, Hgb1 Hgb2, Hgb3, PLT, CrCl_Gfr ve INR değerlerinin ortalamalarının Dabigatran ve Rivaroksaban kullananlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır. İlaçları kullanan kişiler mortalite açısından incelendiğinde en yüksek oranın (%22,5) Apiksaban kullanan hasta grubunda (n=93) olduğu görülmüştür. Sonuç: Akut kanser ve tromboz öyküsü olan hastalarda, tekrarlamış venöz tromboemboli hastalarında ve kırılganlığı fazla olan hastalarda Rivaroksaban’ın daha güvenle kullanılabileceği, yine de üç ilacın kesinlikle oral antikoagülanlar yerine tercih edilmeleri gerekliği görülmüştür.Keywords
Yeni nesil antikoagülan; Atrial fibrilasyon, Kan değerleri

Abstract

Aim: New generation anticoagulants rapidly find a wider area of use in the clinic due to the use problems of other oral anticoagulants. Anticoagulants such as Dabigatran, Rivaroxaban, and Apixaban with safer treatment intervals have been accepted in clinical practice guidelines and have taken their place as preferred drugs. In this study, we aimed to retrospectively examine the effects of three new-generation anticoagulant drugs on a group of patients. Material and Methods: In this retrospectively planned study, patients diagnosed with atrial fibrillation (n = 522) were divided into three groups according to the drugs used for treatment (Dabigatran, Rivaroxaban, and Apixaban). Routine blood values of the patients in each group were retrospectively scanned according to age, gender, time of drug initiation and presence of chronic disease. Results: According to the results obtained, it was found that the mean HCT, BUN, AST, ALT, MPV, Iron, and Ferritin were higher in patients using Apixaban than those using Dabigatran and Rivaroxaban drugs, but the age, average values of Hgb1 Hgb2, Hgb1, PLT, CrCl, Gfr and INR of the patients using Apixaban lower than those using Dabigatran and Rivaroxaban. The highest rate (22.5%) was found in the group of patients taking apixaban (n=93) when people taking the drugs were examined in terms of mortality. Conclusion: It has been observed that Rivaroxaban can be used more safely in patients with a history of acute cancer and thrombosis, patients with recurrent venous thromboembolism, and patients with high frailty, three drugs should be preferred instead of oral anticoagulants.Keywords
New generation anticoagulant; Atrial fibrillation; Blood values

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri