ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğrenci Hemşirelerin Kllinik Eğitimdeki Yeterlilikleri
(Nursing Student’s Competence in Clinical Education )

Author : SENNUR KULA ŞAHİN  Nihal SUNAL, İnsaf ALTUN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 45-50
    


Summary

Giriş ve Amaç:Öğrenci hemşirelerin klinik eğitimdeki yeterliliklerinin değerlendirilmesi, öğrenme çıktıları hakkında bilgi sağlar. Klinik öğrenmede iyi bir akademik yeterliliğe sahip olmak, öğrenci hemşireler için her zaman arzu edilen bir durumdur. Ancak öğrenci hemşirelerin akademik yeterliliklerini inceleyen ölçek ve çalışmalar çok azdır. Bu çalışmanın amacı Turk öğrenci hemşirelerde klinik eğitimdeki yeterliliklerini, değerlendirme ölçeği (AssCE) kullanarak öğrenme çıktılarının belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem:Veri toplamada tanımlayıcı özellikleri içeren form ve AssCE ölçeği kullanıldı. Öğrenci hemşireleri, klinik eğitmenler tarafından AssCE ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Öğrenci hemşirelerin yaş ortalaması 22.3 ± 0.5 yıl (aralık: 22-24 yıl), öğrencilerin % 90.1'i (n = 81) kadındı. AssCE puan ortalaması 3.99 ± 0.71; 3.43 ile 4.19 arasında değişmektedir. Klinik eğitmenlere göre öğrenci hemşirelerin % 49,4 etik farkındalık, % 46.9, güvenlik bilinci, % 46.97, bilimsel farkındalık, % 45.7 ile klinik yeterlilik ve %44.4’ü hemşirelik bakımı konusunda yeterliliğe sahip olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışmada klinik eğitmenlere göre, öğrenci hemşireler "iyi" düzeyde yeterliliğe sahip bulundu. Öğrenci hemşirelerin, bilgi ve becerilerinin daha iyi olabilmesi yönünde desteklenmesi önerilmektedir Anahtar Kelimeler: Klinik Eğitim Değerlendirme ölçek (AssCE), öğrenci hemşire, klinik yeterlilik, hemşire.Keywords
Klinik Eğitim Değerlendirme ölçek (AssCE), öğrenci hemşire, klinik yeterlilik, hemşire.

Abstract

Background & Aim: Assessing nursing students' competence in clinical education provides information about students' learning outcomes. Having a good the academic competence in clinical learning has always been desirable for student nurses. However, there are very few scales and studies examining the academic competence of student nurses. The aim of this study is to assess learning outcomes in Turkish student nurses using the clinical education assessment tool (AssCE). Methods: A descriptive data form, and the AssCE tool were used to collect data. Intern nursing students' clinical education was evaluated by the clinical nurse instructors using the AssCE tool. Results: The mean age of the student nurses was 22.3±0.5 years (range: 22-24 years), 90.1 % (n=81) of the students were woman, all of these were fourth-year nursing students. The mean score of AssCE was 3.99±0.71; ranging from 3.43 to 4.19.According to the instructors of the nursing students, they are highly reflectng their competencewith their own self knowledge 49.4%, ethical awarenes 46.9%, safety awareness 46.97%, scientific awareness 45.7% and their own carries out nursing care measures 34.4%. Conclusion: According to clinical instructors in the study, student nurses performed at a "good" level. It is recommended that student nurses should be supported to improve their skills and knowledge in order to improve their nursing performance. Keywords: The Clinical Education Assessment tool (AssCE), student nurse, clinical competence, nursing.Keywords
The Clinical Education Assessment tool (AssCE), student nurse, clinical competence, nursing.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri