ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KORONAVİRÜS (COVİD-19) SALGINININ DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC ON CHILDREN WITH SPEECH AND LANGUAGE DISORDERS AND THEIR FAMILIES )

Author : elife barmak   & Mariam Kavakcı  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1-9
    


Summary

Amaç: Covid-19 salgınının dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların ve ailelerinin işlevlerine ve psikososyal durumlarına yönelik etkilerinin belirlemesi amaçlanmaktadır. Materyal-Metot: Çalışma kapsamında çocuğunda dil ve konuşma bozukluğu olan 70 aile ile sağlıklı çocuğa sahip olan 30 ailenin tamamına ‘’google form’’ vasıtası ile araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu çevirimiçi uygulanarak, toplam 100 çocuğun ailesinden geri dönüş sağlanmıştır. Ailelere uygulanan anket formunda; covid-19 salgını öncesinde ve sürecinde ailelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirme durumları, günlük yaşam aktiviteleri, duygusal ve anksiyete durumlarına ilişkin sorular yer almaktadır. Çalışma verileri Haziran ile Temmuz 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Bulgular: Dil ve konuşma bozukluğu olan grubun salgın öncesi aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçirme durumu sağlıklı olan grubun ailesi ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksek elde edildi (p<0,05). Her iki grup yer alan çocukların salgın sürecinde çoğunluğunun televizyon, tablet ve bilgisayar kullanımlarında artış gözlendi. Bunlara ilave olarak her iki grupta bulunan ailelerin covid-19 virüsünün ailesinden birine bulaşmasından korkma düzeyleri ise orta/çok olarak tespit edildi. Sonuç: Covid-19 salgının dil ve konuşma bozukluğu olan çocuk ve ailesinin işlev ve psiko-sosyal etkisinin sağlıklı çocuğa sahip olan aileler ile benzer olduğu görülmüştür. Özellikle tüm ailelerin bu salgın sürecinde hastalığın bulaşmasından yoğun korku yaşadıkları ve ayrıca geleceğe dair kaygı düzeylerinin yüksek olduğu da görülmüştür.Keywords
çocuklar, covid-19, aileler, mental sağlık, pandemic.

Abstract

Objective: The aim is to determine the effects of the covid-19 pandemic on the functions and psychosocial conditions of children with speech and language disorders and their families. Material-Metod: Within the scope of the study, a questionnaire form created by the researchers through "Google Forms" was applied online to 70 families with speech and language disorders and 30 families with healthy children, feedback was obtained from the families of 100 children. In the questionnaire form applied to the families; before and during the covid-19 pandemic, there are questions about families' quality time with their children, daily life activities, emotional and anxiety situations. Study data were collected between June-July 2020. Results: Spending quality time with their families before the pandemic was significantly higher in the group with speech and language disorders compared to the families of the healthy group (p <0.05). During the pandemic, an increase in the use of television, tablets and computers was observed in the majority of children in both groups. In addition, families in both groups were found to have moderate/high levels of fear of transmission of the covid-19 virus to one of their families. Conclusion: It has been observed that the function and psycho-social impact of the Covid-19 pandemic on children with speech and language disorders and their families is similar to healthy children and their families. In particular, it has been observed that all families experience intense fear of transmission of the disease during this epidemic process, also have high levels of anxiety about future.Keywords
Children, covid-19, families, mental health, pandemic.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri