ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 Pandemisinde Hizmet Veren Sağlık Çalışanlarının Psikososyal Zorlanmaları: Türkiyeden Nitel Bir Çalışma
(Psychosocial Difficulties Experienced By Healthcare Professionals Providing Care During The COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study From Turkey )

Author : Meryem FIRAT  Yalçın KANBAY; Mehmet UTKAN; Burcu DEMİR GÖKMEN; Ayşe OKANLI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 74-80
    


Summary

Koronavirüs salgınında en çok zorlanan ve sıkıntı yaşayan meslek grubunu sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Bu nedenle yapılan bu araştırma koronavirüs salgınında hizmet veren sağlık çalışanlarının psikososyal zorlanmalarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veriler 2020 yılının Haziran ayında toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini, koronavirüs şüphesi bulunan ya da virüs testi pozitif çıkan bireylere bakım/ tedavi veren, çalışmaya katılmaya gönüllü olan 31 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Veriler sağlık çalışanlarının iş, aile, sosyal ve ruhsal yaşantılarının nasıl etkilendiğini sorgulayan açık uçlu 7 soru ile toplanmıştır. Verilerin analizi içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bakım ve tedavi verirken koruyucu donanımdan kaynaklı sıkıntılar yaşandığı, nefes almada ya da yaptıkları işlemleri görmede zorlandıkları belirlenmiştir. Yüksek düzeyde kaygı yaşandığı, ruhsal, fiziksel, sosyal ve ailevi birçok sorunla karşı karşıya kaldıkları, yorgunluk, uykusuzluk, gerginlik, tedirginlik ve iştahsızlık yaşadıkları bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının kullandığı ekipmanların tasarımında değişiklikler önerilebilir. Ayrıca kaygı ile ilgili problem yaşayanlara psikolojik danışmanlık hizmetlerine nasıl ulaşılabileceği konusunda bilgi verilmiştir.Keywords
Koronavirüs salgını, sağlık personeli, aile, anksiyete

Abstract

This study aims to identify the psychosocial difficulties experienced by the healthcare professionals during the COVID-19 pandemic. This study utilized a qualitative research method, and the data were collected in June 2020. The sample consisted of 31 healthcare professionals who provided care and treatment to individuals with suspected or confirmed coronavirus and agreed to participate in the study. Data were collected through 7 open-ended questions inquiring how healthcare professionals' work, family, and social lives as well as psychological status were affected by the pandemic. Data were analyzed using content analysis. The results revealed that while providing care and treatment, healthcare professionals had difficulties due to wearing protective equipment; they reportedly had problems in breathing or seeing the procedures they performed. It was also found that the participants experienced high levels of anxiety and various psychological, physical, social and familial problems, fatigue, insomnia, tension, nervousness, and loss of appetite. When healthcare professionals experience high levels of anxiety during the epidemic, showing symptoms such as fatigue, insomnia, irritability and loss of appetite. They were very concerned about whether the patients would recover. It could be recommended to change the design of the equipment used by healthcare professionals. In addition, those who experienced problems with anxiety were informed about how to access psychological counseling services.Keywords
Coronavirus, delivery of health care, family, anxiety

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri