ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SIÇAN BÖBREKÜSTÜ BEZİNİN HİSTOLOJİK YAPISI ÜZERİNE ELEKTROMANYETİK ALANIN ETKİSİNİN STEREOLOJİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD ON THE HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE RAT SUPRARENAL GLAND )

Author : Sarmad hayder weli WELI  1-Ahmad YAHYAZADEH, 2-Sarmad Hayder Weli WELI, 3-Berrin Zuhal ALTUNKAYNAK3  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 5
Page : 39-42
    


Summary

Amaç: Elektromanyetik alan (EMA) yayan cep telefonları günlük yaşamımızda rutin olarak kullanılmaktadır. Bu cep telefonlarının uzun süreli kullanımı son zamanlarda halk sağlığıyla ilgili endişelere neden olmuştur. Ayrıca, EMA maruziyetinin biyosistem üzerindeki etkisi ile ilgili raporlar yetersizdir. Bu çalışmada, yetişkin erkek sıçanların adrenal bezleri üzerinde 900 MHz EMA'nın olası etkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: On iki yetişkin sıçan rasgele seçildi ve şu şekilde iki gruba ayrıldı: kontrol ve EMA. Elde edilen böbreküstü bezlerin dokuları stereolojik yöntemle analiz edildi. Bulgular: EMA grubunda böbreküstü bezin zona glumeruloza hacminde kontrol grubuna göre anlamlı bir fark bulunmadı. EMA grubunda zona fasikülata hacmi kontrol grubuna göre anlamlı olarak artmıştı (p < 0,05). Ayrıca, EMA grubunda zona retikularisin hacminde kontrol grubuna göre anlamlı bir derecede artış gözlemlendi (p < 0,05). Sonuç: Bulgularımız 900 MHz EMA'ya maruz kalmanın sıçan böbreküstü bezinde morfometrik değişikliklere neden olduğunu gösterdi.Keywords
Böbreküstü bez, Cep Telefon, Sıçan

Abstract

Objective: Cell phone emitting electromagnetic field (EMF) are routinely used in our daily life. Long-term use of these Cell phones has caused public health concerns in recent years. Also, reports regarding the effect of EMF exposure on the biosystem are inconclusive. In this study, we aimed to investigate the possible effects of 900 MHz EMA on the adrenal glands of adult male rats. Method: Twelve adult rats were randomly selected and divided into two groups as follow: control and EMF. Finally, we analysed the suprarenal gland tissues using stereological method. Results: We found no significant difference in the volume of the adrenal zona glomerulosa d in the EMF group compared to the control group. The volume of the adrenal zona fasciculate was significantly increased In the EMF group compared to the control group (p<0.05). There was also significant increase in the mean volume of the zona reticularis (p< 0.05). Conclusion: Our finding showed that exposure to 900 MHz EMF caused morphometrical change in the rat adrenal gland.Keywords
Rat, Suprarenal Gland, Cell Phone

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri