ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçiren Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri
(Home Care Needs Of Patients Undergoing The Coronary Artery Bypass Graft Surgery )

Author : Burcu Totur Dikmen  Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 68-73
    


Summary

Amaç: Çalışma, koroner arter baypas greft cerrahisi geçiren hastaların evde bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinde koroner arter baypas greft ameliyatı geçirmiş, taburcu olduktan sonra en az altı ay evde bakımı yapılan ve rutin kontrol için polikliniğe başvuran 90 hasta oluşturdu. Çalışma verilerinin toplaması kullanılan anket formunda, hastaların tanıtıcı bilgilerine, günlük yaşam aktivitelerine ve evde bakım ihtiyaçlarına yönelik sorular bulunmaktaydı. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi için, Statistical Package for Social Science programı kullanılarak, sayı, yüzde ve ki-kare analizleri yapıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların %86,7'si evde bakım sırasında herhangi bir ihtiyacı olmadığını, %4,9'u öz bakım, %4,4'ü sosyal, %2,2'si psikolojik ve %1,8'i fizyolojik ihtiyaçları olduğunu belirtti. Hasta yakınlarının %91,1'inin evde bakımlarına yardımcı olduğu belirlendi. Sonuç: KABG ameliyatı geçiren hastaların bireysel özellikleri ve öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi, evde bakımına yardımcı olması planlanan aile bireyinin dikkate alınması, hastalara en çok gereksinim duydukları alanlarda taburculuk eğitiminin planlanıp uygulanması, evde bakımlarının yürütülmesine katkı sağlayacaktır.Keywords
Koroner arter bypass greft, cerrahi, evde bakım, hemşirelik.

Abstract

Objective: The study was planned to determine the home care needs of patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. Materials and Methods: The sample of this descriptive study consisted of 90 patients who had undergone coronary artery bypass graft surgery in a university hospital, were given home care for at least six months after discharge, and applied to the outpatient clinic for routine control. In the questionnaire form, which was used to collect study data, there were questions about patients' introductory information, activities of daily living, and home care needs. In order to evaluate the obtained data, number, percentage and chi-square analyzes were performed using the Statistical Package for Social Science. Results: 86.7% of the patients included in the study stated that they did not have any need during home care. 4.9% of the patients stated that they had self-care needs, 4.4% social, 2.2% psychological and 1.8% physiological needs. It was determined that 91.1% of patient relatives helped with their home care. Conclusion: Determining the individual characteristics and learning needs of patients undergoing CABG surgery, taking into account the family member who is planned to assist in home care, planning and applying discharge education in the areas they need the most will contribute to the conduct of their home care.Keywords
Coronary artery bypass graft, surgery, home care, nursing.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri