ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de ve Dünyada Kadın Sağlığı Hemşireliği
(Women’s Health Nursing in Turkey and in The World )

Author : ŞERİVAN KARAKUT  , FERAY KABALCIOĞLU BUCAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 46-51
    


Summary

Hemşirelik bir toplum hizmeti olarak eski tarihlerden beri var olan, insanları sağlıklı kılmak, rahatlığını sağlamak, hastaya bakmak ve hastaya güvende olduğu duygusunu sağlamak isteği ile ortaya çıkan bir meslektir. Bugün bilgideki artış ile teknolojinin sağlık bakımı üzerine etkisi nedeniyle, birçok hemşire alanı gittikçe genişleyen, uzmanlaşmış ya da ileri düzey uygulayıcı rollerde çalışmayı talep etmektedir. Kadın sağlığı hemşireliği, kadınların tüm yaşam dönemlerinde, kadın merkezli bütüncül bir yaklaşımla, hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması ile geliştirilmesinde eğitim, danışmanlık, kanıt temelli çalışma, araştırma ve bilimsel bilgi üretimi, bakımın maliyetini azaltma ve toplum memnuniyetini yükseltme rollerini üstlenmektedir. Amerika, İngiltere ve Tayland gibi kadın sağlığı hemşireliğinin geliştiği, temel sağlık hizmetlerinin sunumunda kadın merkezli bütünsel bir yaklaşım sağlayan, yüksek lisans veya doktora düzeyinde uzmanlık bilgisi gerektiren, dinamik ve son derece özerk rolleri olan, ileri hemşirelik uygulamalarının özel bir alanıdır. Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında kadın sağlığı hemşireliğinin gelişmediği ve bu ülkelerde toplum temelli hemşireliği veya ebelik adı altında yürütüldüğü görülmektedir. Ülkemizde 2011’de kadın sağlığı hemşireliği rol ve sorumlukları açıklanmış fakat özel alanlara yer verilmemiştir. Bu kapsamda ürojinekoloji, infertilite, perinatoloji, jinekoloji ve jinekolojik onkoloji, cinsel sağlık, menopoz gibi özel alanların geliştirilmesi, uzman hemşirelerin rol ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi ve bunların yasal düzenleme kapsamında desteklenmesi gerekmektedir.Keywords
Kadın sağlığı hemşireliği, dünyada kadın sağlığı hemşireliği, yasal düzenleme, rol ve sorumluluk

Abstract

Nursing, as a community service, is a profession that has existed since ancient times, with the desire to make people healthy, to ensure the comfort of people, to take care of the patient and to provide the patient with a sense of safety. Due to the impact of technology on healthcare, and with the increase in knowledge, many nurses today are seeking to work in an expanding, specialized or advanced practitioner role. Women's health nursing undertakes the roles of education, counseling, evidence-based work, research and scientific knowledge production, reducing the cost of care and increasing community satisfaction, with a woman-centered holistic approach at each life stage of women, in order to prevent diseases, and to protect and improve health. In developed countries in the field of Women's Health Nursing, such as the USA, England and Thailand, women's health nursing is a very special field of advanced nursing practices, which provides a woman-centered holistic approach, in the delivery of primary healthcare services, requiring master or PhD level expertise, and has dynamic&highly autonomous roles. Considering the developing countries, it is seen that women's health nursing is not really developed and it is carried out under the name of community-based nursing or "midwifery" in these countries. In 2011, women's health nursing roles and responsibilities were announced in our country, but its special fields were not included. In this context, it is necessary to develop special fields such as urogynecology, infertility, perinatology, gynecology and gynecological oncology, sexual health, menopause, as well as reorganize the roles and responsibilities of specialist nurses and all these should be supported within the scope of legal regulation.Keywords
Women's health nursing, women's health nursing in the World, legal regulation, role and responsibility

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri