ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kanser Gelişimi ve Progresyonunda miRNA’LAR VE miRNA Gen Varyasyonları
(miRNAs AND miRNA Gene Variations In Cancer Development and Progression )

Author : Nevra ALKANLI   Arzu AY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 38-45
    


Summary

MicroRNA’lar (miRNA’lar) kısa kodlanmayan RNA sınıfıdır ve tümör baskılayıcılar ya da onkogenler olarak post transkripsiyonel düzeyde düzenleyici fonkisyonlar gerçekleştirmektedirler. miRNA’lar normal gelişim süreçlerinde hücre farklılaşmasında, hücre proliferasyonunda ve apoptoz düzenlenmesinde etkilidirler. Gen susturma mekanizmaları ile ilişkili miRNA gen varyasyonları, pri-miRNA, pre-miRNA, mat-miRNA gen varyasyonları ve miRNA hedef bölgelerindeki genetik varyasyonlar tanımlanmıştır. miRNA genlerinde tanımlanan genetik varyasyonlar sonucunda miRNA ekspresyon düzeylerinde anlamlı değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden miRNA genlerinde ortaya çıkan genetik varyasyonların kanser oluşumunda, prognozunda ve progresyonunda önemli rol oynayabilen biyobelirteçler olabilecekleri düşünülmektedir. Çeşitli kanser türlerinin tanısında ve progresyonunda miRNA gen varyasyonları sonucunda ortaya çıkabilecek hedef genlerdeki miRNA aracılı disregülasyona bağlı miRNA fonksiyon bozuklukları değerlendirilmelidir. Ayrıca ilaçların etkinliklerinin arttırılmasında ilaç dabranışlarını etkileyen hedef genlerdeki miRNA’ların ve miRNA gen varyasyonlarının belirlenmesi, çeşitli kanser türleri için yeni tedavi yöntemlerinin ve farklı terapötik stratejilerin geliştirilebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu derlemede, kanser gelişimi, progresyonu ve tedavisinde miRNA’ların ve miRNA gen varyasyonlarının potansiyel rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Keywords
Kanser, miRNA biyogenezi, miRNA ekspresyonu, miRNA gen varyasyonları

Abstract

MicroRNAs (miRNAs) are short non-coding RNA class and perform regulatory functions at the post transcriptional level as tumor suppressors or oncogenes. miRNAs are effective in cell differentiation, cell proliferation and apoptosis regulation in normal development processes. miRNA gene variations associated with gene silencing mechanisms, , pri-miRNA, pre-miRNA, mat-miRNA gene variations, genetic cariations in target sites of miRNAs have been identified. Significant changes may occur in miRNA expression levels as a result of genetic variations defined in miRNA genes. Therefore, it is thought that genetic variations in miRNA genes may be biomarkers that can play an important role in cancer formation, prognosis and progression. MiRNA function disorder due to miRNA-mediated dysregulation in target genes that may occur as a result of miRNA gene variations in the diagnosis and progression of various types of cancer should be evaluated. In addition, determining miRNAs and miRNA gene variations in target genes that affect drug behavior in increasing the effectiveness of drugs is very important in terms of developing new treatment methods and different therapeutic strategies for various cancer types. In this review, it is aimed to examine the potential roles of miRNAs and miRNA gene variations in cancer development, progression and treatment.Keywords
Cancer, miRNA biogenesis, miRNA expression, miRNA gene variations

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri