ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Konjenital Diafragmatik Herni Tedavisinde Prenatal Dönemde Uygulanan Fetal Endoskopik Trakeal Oklüzyon İşleminin Etkinliği
(Effectiveness Of Fetal Endoscopic Tracheal Occlusion Therapy In The Prenatal Period Of Congenital Diaphragmatic Hernia )

Author : Barış sever  İbrahim ÖMEROĞLU, Hakan GÖLBAŞI, Zübeyde ÇAKIR, Mehmet ÖZER, Alkım YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 31-37
    


Summary

Konjenital diyafragmatik herni nadir görülen malformasyonlardan biridir (0.8-5/10000). Postnatal dönemde tedavi seçenekleri fazla olmasına rağmen, malformasyonun şiddeti arttıkça, tedaviye yanıt azaltmaktadır. Diafragmatik defektten geçen intraabdominal organların basısı ile akciğer gelişimde kısıtlanma mevcuttur. Akciğer dokusundaki hipoplaziye bağlı olarak ortaya çıkan pulmoner hipertansiyon şiddeti, postnatal dönemdeki morbidite ve mortalite ile yakından ilişkilidir. Akciğer dokusunun yanında, kalbe olan bası nedeniyle de özellikle sol ventrikül hipoplazisi de ortaya çıkabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı, daha prenatal dönemde, doku hipoplazisi gelişmeden önce tedavi seçenekleri araştırılmaya başlanmıştır. Son 20 yıllık dönemde, teknolojideki gelişmelere paralel olarak ultrason ve magnetik rezonans cihazlarında ciddi gelişmeler olmuştur. Buna bağlı olarak ta prenatal dönemde diyafragmatik hernisi olan fetuslerin akciğer gelişimleri daha iyi takip edilebilir olmuştur. Prenatal dönemde akciğer dokusunda ciddi azalmalar saptanan hastalara yönelik, doğum sonrası yaşam beklentisini arttrmak adına günümüzde tedavi seçeneği verebilen yegane yöntem, fetal endoskopik trakeal oklüzyondur. Bu işlem ile prenatal dönemde trakeaya yerleştirilen bir balon ile akciğerden salınan sıvıların akciğer içinde birikmesi amaçlanır. Bu biriken sıvılar nedeniyle, akciğer volümü genişler, doku hipoplazisi azalır, pulmoner hipertansiyon derecesi azalır. Fetal trakeal oklüzyon işlemi, yenidoğan sonuçlarında iyileşmeler sağlamış olsa da, işlemin uygulanma şekline bağlı olarak komplikasyon ihtimali de söz konusudur. Erken membran rüptürü, preterm eylem gibi değişik komplikasyonlar işleme bağlı olarak görülebilmektedir. Bu nedenden dolayı trakeal oklüzyon işlemi için aday olacak vakaları iyi seçmek, kar-zarar oranını iyi hesaplamak gerekmektedir. Bu çalışmamızda, fetal endoskopik trakeal oklüzyon işleminin uygulanmasında en son güncel yayınları inceledik. İşlemin hangi hastalara uygulanabileceğinin ve uygulandığı takdirde faydalarının ve zararlarının neler olabileceğini araştırdık.Keywords
Konjenital diyafragmatik herni, fetal endoskopik trakeal oklüzyon, o/e LHR

Abstract

Congenital diaphragmatic hernia is one of the rare malformations (0.8-5 / 10000). Although there are many treatment options in the postnatal period, as the severity of the malformation increases, the response to treatment decreases. Lung development is restricted by the compression of intraabdominal organs passing through the diaphragmatic defect. The severity of pulmonary hypertension due to hypoplasia in the lung tissue is closely related to postnatal morbidity and mortality. In addition to the lung tissue, left ventricular hypoplasia may also occur due to pressure on the heart. For all these reasons, treatment options have begun to be investigated even in the prenatal period, before tissue hypoplasia develops. In the last 20 years, there have been serious developments in ultrasound and magnetic resonance devices in parallel with the developments in technology. Accordingly, lung development of fetuses with diaphragmatic hernia during prenatal period has been better followed. Fetal endoscopic tracheal occlusion is the only method that can give treatment options to patients who are found to have severely decreased lung tissue in the prenatal period, in order to increase postpartum life expectancy. With this procedure, it is aimed to collect the fluids released from the lung with a balloon placed in the trachea in the prenatal period. Because of these accumulated fluids, the lung volume expands, tissue hypoplasia decreases, and the degree of pulmonary hypertension decreases. Although the fetal tracheal occlusion procedure has improved neonatal outcomes, there is a possibility of complications depending on the way the procedure is applied. Various complications such as premature rupture of membranes and preterm labor can be seen depending on the procedure. For this reason, it is necessary to choose the candidates for the tracheal occlusion procedure well and to calculate the profit-loss ratio well. In this study, current publications of fetal endoscopic tracheal occlusion procedure were reviewed. It was investigated on which patients the procedure could be applied and what the benefits and harms might be if it was applied.Keywords
Congenital diaphragmatic hernia, fetal endoscopic tracheal occlusion, o/e LHR

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri