ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 Tanısı İle Yatışı Yapılan Hastaların Tekrar Yatış Oranı: Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Örneği
(Re-hospitalisation Rate of Patients Hospitalised with a Diagnosis Of COVID-19: A Training And Research Hospital Example )

Author : Hatice Esen  Tuğba ÇALIŞKAN, Ayşegül SEREMET KESKİN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 7-17
    


Summary

Amaç: Wuhan'da ortaya çıkan COVID-19 vakaları küresel bir sorun haline gelmiştir. Çalışmanın amacı, COVID-19 tanısı alan hastalar için tıbbi tedavilerinin tamamlanmasından sonraki 30 gün içinde yeniden hastaneye yatış oranını incelemektir. Yöntem: Bu çalışmada 30 gün içinde tekrar hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarının sonuçları incelenmiştir. Hastaların genel ve klinik özellikleri ile laboratuvar sonuçları parametrik ve non-parametrik testlerle değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmya, COVID-19 tanısına sahip 14 erkek ve 8 kadın olmak üzere 22 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 30 gün içinde yeniden hastaneye yatış oranı % 0.6 saptanmıştır. Yeniden hastaneye yatırılan hastaların ortalama yaşı 56,45’tir. Hastaneye yeniden yatırılan hastaların başlıca klinik semptomları sırasıyla; öksürük, nefes darlığı ve ateş idi. İlk yatış ile ikinci yatış karşılaştırıldığında, LYM sayısında ve N / L oranında artış tespit edilmiş ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç: Hastaneye yeniden yatış oranını azaltmak için hastaların semptomatik şikayetleri ve komorbiditeleri değerlendirilerek bütüncül bir hasta değerlendirme ve bakım yaklaşımı benimsenmelidir.Keywords
Yeniden hastaneye yatış, Covid-19, Sağlık Bakımı.

Abstract

Background/aim: COVID-19 cases originated in Wuhan and it has become a global problem. The purpose of study to examine the rate of re-hospitalisation within 30 days after the completion of medical treatments for patients suffering from COVID-19. Materials and methods: In this study, the results of COVID-19 patients who were re-admitted to the hospital within 30 days were examined. The general and clinical characteristics of the patients and laboratory results were evaluated using parametric and nonparametric tests. Results: Included in this study were 22 patients, comprising 14 males and 8 females, with re-hospitalisation rate within 30 days and a diagnosis of COVID-19 that was 0.6%. The mean age of the patients who were re-hospitalised was 56.45 years. The major clinical symptoms of the patients who were re-hospitalised, respectively, were cough, shortness of breath, fever. When the levels from the first hospitalisation and the second hospitalisation were compared, an increase in the LYM count and N/L ratio was detected and the difference was statistically significant. Conclusion: A holistic patient assessment and care approach should be adopted by evaluating the symptomatic complaints as well as the comorbidities of the patients, so as to reduce the number of re-hospitalisations.Keywords
Rehospitalization, covid-19, health care.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri