ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Radikal Perineal Prostatektomi Sonrası Erektil Fonksiyonun Değerlendirilmesi
(Evaluation Of Erectile Function After Radical Perineal Prostatectomy )

Author : ALPER KAFKASLI  Mustafa Yücel Boz, Muhsin Balaban, Mustafa Bilal Hamarat, Oktay Akça ,Selami Albayrak  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1-6
    


Summary

AMAÇ: Lokalize prostat kanseri (Pka) tedavisinde radikal prostatektomi (RP) altın standart tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada perineal yaklaşımla uygulanan radikal perineal prostatektomi (RPP) operasyonu sonrası ilk yılı tamamlayan hastaların potans durumunu değerlendirmeyi amaçladık. HASTALAR VE YÖNTEM: Çalışmaya Nisan 2006 ile Eylül 2009 arasında lokalize Pca tanısı ile RPP uygulanan ve ameliyat öncesi potent olan 107 hasta dahil edildi. Çalışmamızda, International Index of Erectile Function (IIEF) – 5 skoru 21 ve üzeri olan 65 hasta ile IIEF-5 skoru 16-20 arasında olmasına rağmen Sexual encounter profile (SEP) – 2 ve SEP – 3 sorularını evet olarak cevaplayan 42 hasta, partnerleriyle beraber değerlendirildikten sonra, potent olarak kabul edildi. Bu hastaların ameliyat sonraki birinci yıldaki skorları analiz edildi. BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 62,4 yıl (48-73 yıl) idi. Ortalama preoperatif PSA değeri 6,5 ng/dL (2,5-9,8) idi. Prostat hacmi ortalama 48cc (15-70) idi. Tüm hastaların 81 (%75,7) tanesi, postoperatif 12. ayda medikal tedavi yardımlı ya da yardımsız olarak, cinsel yaşamını sürdürebilmekteydi. Kırk dört (%54,3) hasta ise ek tedaviye ihtiyaç duymadan koitus sağlayabilmekteydi. SONUÇ: RPP yaptığımız 107 hastanın % 75,7’sinde (81 hastada) cerrahiden 1 yıl sonra medikal tedavi yardımlı ya da yardımsız olarak erektil fonksiyonun korunmuş olduğunu görülmektedir.Keywords
Prostat kanser, Radikal Perineal Prostatektomi, Erektil Fonksiyon

Abstract

PURPOSE: Radical prostatectomy (RP) is the gold standard treatment option for localized prostate cancer (Pca) treatment. In this study, we aimed to evaluate the potance condition of patients who completed the first year after the radical prostatectomy operation with the perineal approach . PATİENTS AND METHODS: The study included 107 preoperatively potant patients who underwent RPP for localized PCA between April 2006 and September 2009. Besides to 65 patients with a preoperative International Index of Erectile Function (IIEF)- 5 score of 21 or over, 42 patients who were evaluated with their partners, even though whose preopeative IIEF-5 score was between 16-20; however, answered yes to the SEP 2 and SEP 3 questions, were considered as potant. RESULTS: The mean age of the patients was 62.4 years. The mean preoperative PSA value was 6.5 ng/dL. The mean prostate volume was 48cc (15-70). Eighty-one (75.7%) of all patients were able to continue their sexual life with or without medication at postoperative 12th month. Forty-four (54.3%) patients were normal in terms of sexual function without any need for additional treatment CONCLUSİON: We evaluated that erectile function was preserved in 81 of 107 (75.7%) patients after 1 year from surgery with or without medical therapy.Keywords
Prostate cancer, Radical Perineal Prostatectomy, Erectil Function

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri