ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RAT KOHLEASI DOĞUMDAN SONRA GELİŞMEYE DEVAM EDER
(RAT COCHLEA CONTINUES TO DEVELOP AFTER BIRTH )

Author : Esra BALCIOĞLU  Gözde Özge ÖNDER, Betül YALÇIN, Pınar BİLGİCİ, Menekşe ÜLGER, Arzu YAY, Mehtap NİSARİ, Mehmet Akif SOMDAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 104-111
    


Summary

Giriş: Ektoderm kaynaklı kulak, gelişim açısından türden türe farklılık gösteren kompleks bir yapı sergilemektedir.

Amaç: Bu çalışma iç kulaktaki korti organının doğum öncesi ve doğum sonrası gelişim sürecini ışık mikroskobu kullanarak tanımlamak için yapılmıştır.

Materyal-Metot: Bu çalışmada Wistar Albino cinsi sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar prenatal ve postnatal olarak iki gruba ayrıldı. Prenatal gruplar 17.,19., ve 21. günlerden oluşurken; yavrulardan oluşan doğum sonrası gruplar 1,5,10,15. günlerden oluşturuldu. Denekler etik kurallara uygun olarak dekapite edildikten sonra kohleaları çıkarılıp ışık mikroskobunda incelendi.

Bulgular: Kohlear tünelin lümeni prenatal dönem boyunca yalancı çok katlı epitel ile örtülüydü. Embriyonik dönemde kohlear kanalın scala media, scala timpani ve scala vestibuli bölmelenmesi tamamlanmadı. Korti organı doğum sonrası 15. güne kadar erişkin halini kazanmadı.

Sonuç: Sıçanlarda korti organı oluşumu postnatal 15. günde tamamlanır. Sıçan yavruları embriyonik ve erken doğum sonrası yaşamlarında işitemezler.Keywords
Korti organı, Postnatal gelişim, Prenatal gelişim.

Abstract

Introduction: The ear, originates from the ectoderm, exhibits a complex structure that differs from species to species in terms of development.

Objectives: This study was conducted to describe the prenatal and postnatal development process of the organ of Corti in the iner ear using light microscopy.

Methods: In this study, Wistar Albino rats were used. The rats were divided into two groups as prenatal and postnatal groups. Prenatal groups consisting of embryos on day 17, 19, 21 and postnatal groups consisting of pups on days 1, 5, 10 and 15. The rats were sacrificed to investigate the cochleas by light microscopy.

Results: The lumen of the cochlear tunnel was lined with pseudostratified columnar epithelia throughout the prenatal period. The cochlear tunnel was not divided into scala media, scala tympani and scala vestibuli in the embryonic sections. Organ of corti hasn’t taken its final form until postnatal day 15.

Conclusion: In rats, formation of organ of Corti is completed in postnatal 15 day. Pups of rats are not able to hear in the embronic and early postnatal life.Keywords
Organ of corti, Prenatal development, Postnatal development

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 505 469 93 27 - +90 545 323 91 33(Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri