ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF Toxoplasma gondii SEROPREVALENCE AND IGG AVIDITY TEST RESULTS AMONG CHILDBEARING-AGE WOMEN IN KARABUK PROVINCE
(EVALUATION OF Toxoplasma gondii SEROPREVALENCE AND IGG AVIDITY TEST RESULTS AMONG CHILDBEARING-AGE WOMEN IN KARABUK PROVINCE )

Author : Meryem COLAK  Nergis Asgin  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 98-103
    


Summary

Toksoplasmoz, dünya çapında yaygın olarak görülen ve Toxoplasma gondii'nin neden olduğu zoonotik bir bulaşıcı hastalıktır. Konjenital toksoplazmoz, bu enfeksiyonun en önemli komplikasyonlarından biridir. Bu çalışma retrospektif olarak doğurganlık çağındaki kadınlarda T. gondii seroprevalansını araştırmayı ve IgG avidite testi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Şubat 2016-Ocak 2020 tarihleri arasındaki dört yıllık süreçte başvuran doğurganlık çağındaki (15-49 yaş) kadınlardan elde edilen toplam 9401 örnek dahil edildi. Toxoplasma-IgG antikoru ve Toxoplasma IgG avidite testleri kemilüminesan yöntemle, ARCHITECT I 2000 SR immunoassay cihazı (Abbott Laboratories, ABD) kullanılarak analiz edildi. Toxoplasma-IgM ve Toxoplasma-IgG seropozitifliği sırasıyla %0,7 (67/9401) ve %15,7 (1415/9005) olarak tespit edildi. En yüksek Toxoplasma-IgM ve Toxoplasma-IgG seropozitifliği 31-35 yaş grubu kadınlarda saptandı. Toxoplasma seropozitifliğinin yaşla arttığı tespit edildi, ancak istatistiksel olarak fark bulunmadı (P> 0.05). Toxoplasma IgG avidite sonucu 45 hastada (%69,4) yüksek, 16 hastada (%22,6) düşük ve kalan 6 hastada (%8). sınırda avidite saptandı. En yüksek Toksoplazma IgM ve IgG seropozitifliği sırasıyla %1,2 ve %16,8 ile 2016 yılında saptanmış; seropozitiflik oranları 2016'dan 2020'ye azalmıştır. Bu durum; muhtemelen kadınlar arasında hastalığın farkındalığının artmasının bir sonucudur. Sonuçlarımızın ilimiz ve ülkemizdeki epidemiyolojik verilere katkı sağlayacağını ve farkındalık yaratacağını düşünüyoruz.Keywords
Doğurganlık çağındaki kadınlar, Toxoplasma IgG avidity, Toxoplasma gondii, Toxoplasmozis.

Abstract

Toxoplasmosis is a zoonotic infectious disease that is common worldwide and caused by the Toxoplasma gondii. Congenital toxoplasmosis is one of the major complications of this infection. The present study aimed to investigate T.gondii seroprevalence and evaluate the IgG avidity test results among childbearing- age women retrospectively. A total of 9401 samples obtained from childbearing -age (15-49 years of age) women who attended Karabuk University Training and Research Hospital between February 2016- January 2020, over the four-year, were included in the study.The Toxoplasma-IgM, Toxoplasma-IgG antibody, and Toxoplasma IgG avidity tests were analyzed chemiluminescent method by using ARCHITECT I 2000 SR immunoassay device (Abbott Laboratories, USA). Toxoplasma-IgM and Toxoplasma-IgG seropositivity were detected as 0.7% (67/9401) and 15.7% (1415/9005) respectively. A high percentage of Toxoplasma-IgM and Toxoplasma-IgG seropositivity were detected among 31-35 years of age group. The Toxoplasma seropositivity increased by age, but no statistically difference was found (P >0.05).The Toxoplasma IgG avidity was high in 45 patients (69.4%), low avidity was detected in 16 patients (22.6%) and from the remaining 6 patients were borderline (8%). The Toxoplasma IgM and IgG seropositivity rate decreased 2016 to 2020. The highest Toxoplasma IgM and IgG seropositivity were in 2016 with 1.2% and 16.8%, respectively. The T. gondi seropositivity rate was decreased from 2016 to 2020; it is probably a result of increasing awareness of the disease among patients. We think our results will contribute to the epidemiological data in our province and country and raise awareness.Keywords
Childbearing- age women, Toxoplasma IgG avidity, Toxoplasma gondii, Toksoplazmoz.

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri