ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA MEMNUNİYETİ: ELEŞTİREL BİR İNCELEME
(PATİENT SATİSFACTION WİTH HEALTHCARE SERVİCES: A CRİTİCAL REVİEW )

Author : SİBEL ORHAN  MUHAMMET GÜMÜŞ, EMİNE KIZILKAYA, AYŞENUR CEYLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 81-97
    


Summary

Sağlık sistemleri hizmet başına ücretten alternatif ödeme modellerine geçtikçe ve tüketiciler daha fazla sağlık hizmeti seçeneğine erişim kazandıkça, hasta memnuniyeti sağlık hizmeti sağlayıcılarının finansal performansı ve hasta sağlığı için giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda, hasta memnuniyeti karmaşık bir yapıdır. Araştırmacılara ve pratisyen hekimlere yardımcı olmak adına, hasta memnuniyeti konusunda Quality Management Journal (QMJ)’de yayınlanan makalelerin eleştirel bir incelemesine yer verilmiştir. Araştırmacılar, temel bütüncül kalite çerçevesini, çalışmaların katkılarını ve eksikliklerini değerlendirmek için bir ön basamak olarak kullanmaktadırlar. Daha önce yapılan çalışmalarda, QMJ araştırmasının sağlık hizmeti sunum sistemi perspektifinden hasta memnuniyetine odaklanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte şu kriterlere daha az değinilmiştir: Birincisi; hastaların deneyimleriyle ilgili algılarını ve bu algıların memnuniyeti ve algılanan kaliteyi nasıl etkilediğini anlamaktır. İkincisi ise; hastaların sağlık hizmetleri sırasında hangi özelliklerin sağlanması gerektiğine ilişkin beklentilerini belirlemektir. Yapılan bu araştırmada, öncelikli olarak konu ile ilgili literatürde yer alan çalışmalara ulaşılmış, ulaşılan araştırma bulguları derlenerek rapor haline getirilmiştir. Hasta memnuniyeti ölçümleri ve kalite uygulamaları adına yapılan çalışmaların detayları tablo haline getirilmiştir. Çalışma için oluşturulan bu tabloda, çalışmanın ismi, yazarların isimleri, çalışmanın türü, çalışmanın problemi, çalışmaya katılım sağlayanların sayısı, çalışmanın amacı, çalışmada yapılmış olan analizler, çalışmanın nerede uygulandığı, çalışmadan elde edilen bulgular ve çalışmadan çıkarılacak sonuçlar yer almaktadır. Sonuç olarak, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sağlık hizmeti sistemlerinin tüketici değerlendirmesi anketleri dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan memnuniyet ölçüleri yetersiz kalmıştır. Çalışma incelemesinin, hasta memnuniyetini anlamak için daha fazla araştırma gündemi geliştirmede araştırmacılara yön vermesi beklenmektedir.Keywords
Sağlık Sektörü, Hasta Memnuniyeti Ölçümü, Kalite Uygulamaları

Abstract

As healthcare systems move from pay-per-service to alternative payment models and consumers gain access to more healthcare options, patient satisfaction becomes increasingly important to the financial performance of healthcare providers and to patient health. In this context, patient satisfaction is a complex structure. A critical review of articles published in the Quality Management Journal (QMJ) on patient satisfaction is included to assist researchers and general practitioners. Researchers use the basic holistic quality framework as a preliminary step to evaluate the contributions and shortcomings of studies. In previous studies, it was concluded that the QMJ research focused on patient satisfaction from the perspective of the healthcare delivery system. However, the following criteria are less frequently mentioned: First; to understand patients' perceptions of their experiences and how these perceptions affect satisfaction and perceived quality. The second one is; to determine the expectations of the patients regarding what features should be provided during healthcare services. In this study, first of all, studies in the literature on the subject have been reached, and the findings of the research have been compiled and made into a report. The details of the studies carried out for patient satisfaction measurements and quality practices are tabulated. In this table created for the study, the name of the study, the names of the authors, the type of the study, the problem of the study, the number of participants in the study, the purpose of the study, the analyzes made in the study, where the study was applied, the findings obtained from the study and the results to be obtained from the study are included. As a result, widely used satisfaction measures, including consumer evaluation surveys of healthcare providers and healthcare systems, have fallen short. The study review is expected to guide researchers in developing further research agendas to understand patient satisfaction.Keywords
Health Sector, Patient Satisfaction Measurement, Quality Practices

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri