ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19):Bir Literatür İncelemesi
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A literature Review )

Author : Bashar İBRAHİM  Bashar Mohammed Saleh IBRAHIM, Ebru ÖNEM  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 56-72
    


Summary

Aralık 2019'un başlarında, Çin'in Hubei eyaleti, Wuhan şehrinde yeni bir ciddi akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bir koronavirüs 2019 (COVİD-19) salgını meydana gelmiştir. 30 Ocak 2020'de salgını Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Halk Sağlığı acil durum ilan etmiş ve 23.03.2021 itibariyle dünya çapında laboratuvar onaylı 123,097,155vaka ve 2,716,151 ölüm bildirilmiştir. Algılanan hastalık riski, birçok ülkenin çeşitli kontrol önlemleri almalarına yol açmıştır. Ortaya çıkan genetik ve klinik kanıtlar SARS ve MERS'lere benzer bir yol önermektedir. Şu anda değerlendirilmekte olan potansiyel terapötik stratejiler, ağırlıklı olarak Covid-19 tedavisi ile ilgili önceki deneyimlerden kaynaklanmaktadır. COVİD-19 her ne kadar hayvan ve in vitro modellerde SARS ve MERS ile çeşitli potansiyel tedaviler tanımlanmış olsa da, insan klinik araştırmaları hala eksiktir ve bu potansiyel önlemlerin ilerlemesini engellemektedir. Bu derlemede, üç büyük ölümcül Koronavirüs hakkında genel bir bakış sağlamak ve gelecekteki hazırlık planlarının iyileştirilmesi için alanların belirlenmesi ile ilk iki ölümcül koronavirüs salgınından öğrenilen derslerden yararlanarak yayılmalarını durdurmak için risk faktörleri uygulanabilir derslerin değerlendirmesi gerekmektedir. Salgın hala devam etmekle birlikte, yayılmasından kaynaklanan ilk dersler, halk sağlığı yetkililerini ve tıp pratisyenlerini ilerlemesi ile mücadele çabalarında bilgilendirmeye yardımcı olabilmektedir. Ayrıca bu derlemede hastalığın patogenezi, epidemiyolojisi, tanısı, tedavisi ve aşı stratejileri gözden geçirilmektedir.Keywords
COVID-19, SARS, MERS, Patogenez, Epidemiyoloji, Tanı, Tedavi stratejileri, Aşı

Abstract

In early December 2019, an outbreak of coronavirus 2019 (COVID-19) caused by a novel severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) occurred in Wuhan, China's Hubei province. On 30 January 2020, the World Health Organization and International Public Health declared the outbreak an emergency, and as of 23.03.2021, laboratory-approved 123,097,155 cases and 2,716,151 deaths were reported worldwide. The perceived risk of disease has led many countries to adopt various control measures. Emerging genetic and clinical evidence suggests a pathway similar to SARS and MERS. Potential therapeutic strategies that are currently being evaluated derive mainly from previous experience with Covid-19 treatment. Although several potential treatments for COVID-19 with SARS and MERS have been identified in animal and in vitro models, human clinical trials are still lacking, which hinders the progress of potential measures. This review requires an overview of the three major deadly coronaviruses and an assessment of risk factors applicable lessons to stop their spread by leveraging lessons learned from the first two deadly coronavirus outbreaks by identifying areas for improvement in future preparedness plans. The first lessons from the persistence and spread of the outbreak can help inform public health officials and medical practitioners in their efforts to combat its progress. Also, in this review, the pathogenesis, epidemiology, diagnosis, treatment, and vaccine strategies of the disease are reviewed.Keywords
COVID-19, SARS, MERS, Pathogenesis, Epidemiology, Diagnosis, Treatment strategies, Vaccine

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri