ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 TANILI HASTANIN MERLEY MISHEL’IN HASTALIKTA BELİRSİZLİK KURAMINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU
(EVALUATION OF A COVID-19 PATIENT ACCORDING TO MERLEY MISHEL'S UNCERTAINTY IN DISEASE THEORY: A CASE REPORT )

Author : Derya GERESİNLİ  Asiye AKYOL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 46-55
    


Summary

ÖZET Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” olarak kabul ettiği COVID-19 salgını dünyanın farklı yerlerinde yaşayan birçok kişi için yaşamı devam ettirme konusunda tehdit olarak algılanmaya devam etmektedir. Virüsün küresel salgın olması; din, dil, ırk, cinsiyet, sosyoekonomik ve sosyokültürel farklılıklar gözetmeksizin herkesin hayatını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Ani gelişen, günlük alışkanlıkları hızlıca değiştiren ve ölümle sonuçlanabilir bir tehdit etkeni ile yüz yüze gelmek insanın sık karşılaştığı bir durum olmadığı gibi, yarattığı tehdit ve belirsizlik algısı durumla baş etmeyi de güçleştirmektedir. Belirsizlik hastalık deneyiminin önemli bir parçası olup belirsizliğe verdiğimiz tepki hastalık sonuçlarımızı önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramı belirsizliğe yeniden anlam bulmaya ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Hastalığa ilişkin belirsizliğin yönetiminde hemşirelerin rolü; süreci kolaylaştırmak ve hastanın sağlıklı tepkilerle uyumunu sağlamaktır. Bu olgu sunumunda; Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramı kapsamında Covid 19 tanısını alan 39 yaşındaki bir hemşirenin bakım süreci planlanarak hastalığa yeniden anlam bulması sağlanmıştır. Kuramın kronik hastalık durumunun yanı sıra akut hastalık durumunda da uygulanabileceği ifade edilmiştir.Keywords
Anahtar sözcükler: Covid-19, belirsizlik, hemşirelik

Abstract

ABSTRACT The COVID-19 epidemic, which the World Health Organization regards as a "pandemic", continues to be perceived as a threat to survive for many people living in different parts of the world. The virus is a global epidemic; It affects everyone's lives negatively regardless of religion, language, race, gender, socioeconomic and sociocultural differences. Facing with a threat that develops suddenly, changes daily habits and can result in death is not a common situation for people, and the perception of threat and uncertainty it creates makes it difficult to cope with the situation. Uncertainty is an important part of the illness experience, and our response to uncertainty can significantly affect our illness outcomes. Mishel's Uncertainty Theory in Illness helps to find meaning in uncertainty again and to develop healthy coping mechanisms. The role of nurses in the management of uncertainty regarding illness; to facilitate the process and to adapt the patient to healthy reactions. In this case report; Within the scope of the Uncertainty in Illness Theory of Mishel, a 39-year-old nurse who was diagnosed with Covid 19 was planned to find a meaning in the disease again by planning the care process. It was stated that the theory can be applied in the acute illness as well as in the chronic illness.Keywords
Keywords: Covid-19, uncertainty, nursing

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri