ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEME TÜMÖRÜ LOKALİZASYONUNDA KULLANILAN I-125 TOHUM İLE İŞARETLEME VE TEL İLE İŞARETLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF I-125 SEED MARKING AND WIRE MARKING METHODS USED FOR BREAST TUMOR LOCALIZATION )

Author : Tayfun YILMAZ  Erdem ERGÜL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 69-73
    


Summary

ÖZET Meme dokusundaki tümörlü bölgenin doğru bir şekilde eksizyonunun yapılabilmesi için söz konusu lezyonun konumunun hassas bir şekilde tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Lezyonun konumunun tespit edilmesinde kullanılan yöntem hem lezyonun hassas bir şekilde eksizyonun işleminin yapılmasına katkı sağlaması gerektiği gerektiği gibi aynı zamanda eksizyon işlemi esnasında sağlıklı doku kaybının da minimize edilmesine yardımcı olması gerekmektedir. Ayrıca eksizyon işlemi öncesinde kullanılacak lokalizasyon metodunda uygulanan ürünün operasyonun başarısına katkı sağlamasının yanında komplikasyon olasılığının düşük olması, hasta memnuniyetine katkısı, uygulayıcı doktor açısından uygulama kolaylığı sağlaması, maliyet, zaman tasarrufu, farklı departmanlar arasında koordinasyon ve planlama kolaylığı, operasyon tekrarının azaltılması gibi unsurlar da önem arz etmektedir. Ancak farklı lokalizasyon yöntemlerinin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Bu noktada yetkili doktor meme dokusundaki eksizyon işlemi öncesinde uygulayacağı lokalizasyon yöntemini farklı yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını göz önünde bulundurarak belirlemektedir. Bu çalışmada, meme dokusundaki tümörlü bölgenin eksizyonu öncesinde lezyonun konumunun tespiti amacı ile kullanılan I-125 Seed ile işaretleme yönteminden bahsedilmiş ve alternatif bir uygulama olan tel ile işaretleme yöntemi ile karşılaştırılmıştır.Keywords
I-125 Tohum, Tel İle İşaretleme

Abstract

It is very important to accurately determine the location of the lesion in order to accurately excise the tumor area in the breast tissue. The method used to determine the location of the lesion should not only contribute to the precise excision of the lesion, but also help to minimize the loss of healthy tissue during the excision procedure. In addition, the product applied in the localization method to be used before the excision procedure contributes to the success of the operation, as well as the low possibility of complications, contribution to patient satisfaction, ease of application for the practitioner, cost, time saving, ease of coordination and planning between different departments, and reduction of repetition. supplies. However, different localization methods have advantages and disadvantages compared to each other. At this point, the authorized doctor determines the localization method to be applied before the excision of the breast tissue, considering the advantages and disadvantages of different methods. In this study, the method of marking with I-125 Seed, which is used to determine the location of the lesion before excision of the tumor area in the breast tissue, was mentioned and compared with the method of marking with wire, which is an alternative application.Keywords
I-125 Seed, Marking With Wire

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri