ISSN 2717-7394

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Anksiyete Düzeyi Yüksek Bireylerde Sufi Müzik Ve Gregoryan Müziğin Rahatlama Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Relaxing Effects of Sufi and Gregorian Music on People with High State Anxiety Levels )

Author : Guyem Kolbaşı  Prof.Dr. Selçuk Kırlı  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Amaç: Bu çalışmanın amacı, sürekli anksiyete düzeyi normal olan bireylerde, anksiyete arttırıcı uygulama sonrasında ortaya çıkan durumluk anksiyete artışı üzerinde, müzik türünün potansiyel rahatlatıcı etkisinin kültürel altyapı ile ilişkili olup olmadığının değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmaya 20-25 yaş arasında, ölçeklerin uygulanmasına engel teşkil edebilecek psikiyatrik hastalığı, işitme veya görme engeli bulunmayan 60 üniversite öğrencisi dâhil edilmiştir. Katılımcılar çalışmaya on kişilik gruplar halinde alınmıştır. Uygulamalar, her bir katılımcı için iki farklı oturumda gerçekleştirilmiştir. Anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi için STAI ölçekleri uygulanmıştır. Katılımcılara çalışmanın öncesinde Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI-2), anksiyeteyi arttıracağı öngörülen görsel materyalin izlenmesinden önce ve müzik uygulamalarından sonra Durumluk Kaygı Ölçeği (STAI-1) uygulanmıştır. Bulgular: Bu çalışmada her iki müzik türüyle yapılan uygulamalar sonrasında durumluk kaygı düzeyini yansıtan STAI-1 puanlarında anlamlı düşüş gözlenmiş ancak Sufi müziğin Gregoryan müziğe kıyasla STAI-1 puanları üzerine etkisinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sufi müzik dinledikten sonra STAI-1 puanlarındaki azalmanın daha fazla olmasının kültürel arketiplerle ilişkili olabileceği düşünülmüştür.

Keywords
Anksiyete, Müzik, Sufi müzik, Gregoryan müzik

Abstract
Objective: The aim of this study is to compare therelaxing effects of two religious music in people who has normal trait anxiety levels but high state anxiety levels and to investigate if the relaxing effect is relevant to cultural background. Methods: Sixty university students, aged between 20 and 25 with no psychiatric illnesses and no visual or hearing impairment were enrolled in this study. The participants were divided into subgroups consisting of ten people each. The two music applications were performed in two different sessions for each participants. All participants were given the trait anxiety inventory (STAI-2) at the beginning of the study, and state anxiety inventory (STAI-1) before the visual anxiety triggering material and after the music applications. Results: Both Sufi and Gregorian music caused a decrease in STAI-1 anxiety points, however, Sufi music was significantly effective in relieving anxiety compared to Gregorian music. Conclusion: The relatively more relaxing effect of Sufi music among participants may be due to the cultural archetypes.

Keywords
Anxiety, Music, Sufi music, Gregorian music

Advanced Search


Announcements


    Önemli Duyuru!

    Site üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  Sitedeki eksikler en kısa zamanda tamamlanacak.Address :Yayıncı: Gevher Nesibe Sağlık Araştırmaları Merkezi
Telephone :+90 551 621 70 76 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :gevhernesibedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri